TIN CÁC GIÁO XỨ

Hình ảnh – Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa tại Giáo xứ Bái Xuyên

Chiều Chúa Nhật (19/6/2022), cùng với Giáo Hội hoàn vũ trong ngày tôn vinh Mình Máu Cực Thánh Chúa Kitô, giáo xứ Bái Xuyên đã cử hành trọng thể ngày lễ với Thánh Lễ và cuộc cung nghinh do cha xứ Giuse Mai Xuân Thuỳ chủ sự với sự tham dự đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Gx. Bái Xuyên              

Scroll to Top