Hình ảnh: Nét đẹp trong nghi thức khấn dòng tại Hà Nội

Sáng ngày 01/8/2019, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, 39 nữ tu thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã tuyên khấn sống đời sống thánh hiến theo linh đạo của Hội Dòng. Có 21 nữ tu khấn lần đầu và 18 nữ tu tuyên khấn trọn đời.

 39 nữ tu tuyên khấn trong Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội: Một lần đoan hứa

Video – Lễ khấn dòng tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội ngày 01-8-2019

15970 khan dong mtg 1

 Các nữ tu chuẩn bị tiến bước vào nhà thờ

15970 khan dong mtg 2 Toàn cảnh trong nhà thờ Chính tòa 

15970 khan dong mtg 5
15970 khan dong mtg 3

Lần đầu tiên chiếc lúp màu đen được đội lên đầu là dấu chỉ chết đi con người của mình để hoàn toàn thuộc về Chúa Ki-tô 

15970 khan dong mtg 4

Nâng cao sách Hiến chương và Nội quy của Hội Dòng. Từ nay các nữ tu sống và làm việc theo những gì được chỉ dẫn trong sách này 

15970 khan dong mtg 7

Đặt tay trong lòng bàn tay chị Tổng phụ trách để bày tỏ việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm: Khiết tịnh, Khó nghèo, và Vâng lời 

15970 khan dong mtg 6

Các nữ tu ký tên mình vào sổ Hội Dòng 

15970 khan dong mtg 12

Chúa Ki-tô chịu đóng đinh trên cây Thánh giá là đối tượng duy nhất của lòng trí các nữ tu

15970 khan dong mtg 10
15970 khan dong mtg 10
15970 khan dong mtg 8

Ảnh: Phạm Tân

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top