Học viện Thần học thánh Phê-rô Lê Tùy: Sa mạc Trợ úy Thiếu Nhi Thánh Thể

Từ ngày 22 – 24/5/2024, tại Trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội, Ban Giám đốc Học viện Thần học thánh Phêrô Lê Tùy và Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể (TNTT) Đa-minh Sa-vi-ô Tổng giáo phận (TGP) Hà Nội đã tổ chức khóa Sa mạc Trợ úy TNTT – Stê-pha-nô dành cho 96 sa mạc sinh là quý sơ học viên của Học viện.

Khóa sa mạc được điều hành bởi cha An-tôn Trần Văn Phú – Đặc trách Học viện, Tuyên úy sa mạc; cha Giu-se Đinh Văn Long – phó Đặc trách ứng sinh TGP, phó Tuyên úy sa mạc; cha Giu-se Đào Trọng Thành – Tuyên úy Liên đoàn, Sa mạc trưởng; quý huấn luyện viên thuộc Tổng Liên đoàn: Maria Đỗ Thị Tuyết Minh, A-nê Nghê Thị Tuyết Trang; Giu-se Mác-ti-nô Nguyễn Vĩnh Nghi; quý Cha, quý Huấn luyện viên thuộc Liên đoàn TNTT TGP Hà Nội.

Trong ba ngày, các sa mạc sinh đã được trau dồi, học hỏi 14 bài khóa lý thuyết và thực hành liên quan đến TNTT như: Nguồn gốc và lịch sử của TNTT Việt Nam, lãnh nhận Lời Chúa, lửa thiêng Thánh thể, thành lập và tổ chức đoàn TNTT… Những kiến thức, trải nghiệm trong khóa sa mạc sẽ là hành trang hữu ích cho quý Sơ trong hành trình mục vụ tương lai. Khóa sa mạc khép lại vào chiều 24/5/2024 trong tâm trạng phấn khởi, vui tươi của các sa mạc sinh. Đây cũng là thời điểm hết sức ý nghĩa bởi hai ngày kế tiếp là ngày 25 và 26/5/2024 đã được Đức Phan-xi-cô chọn làm ngày thế giới trẻ em lần thứ nhất với chủ đề “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5).

Thông qua phương pháp TNTT, hy vọng quý sơ có thể giúp các em thiếu nhi biết “để đổi mới chính mình và thế giới thì việc chúng ta hiệp nhất với nhau thôi vẫn chưa đủ, mà trên hết, chúng ta cần phải luôn hiệp nhất với Chúa Giêsu” [Sứ điệp Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới trẻ em lần thứ I, năm 2024].

Liên đoàn TNTT TGP Hà Nội

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Scroll to Top