HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI TỔNG TU NGHỊ LẦN III

Tổng Tu Nghị Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội lần thứ III  nhiệm kỳ 2015 – 2019, diễn ra từ ngày 19/11/2015 đến ngày 26/11/2015, với chủ đề: Chứng từ hiệp thông trong đời sống Thánh Hiến và qua sự đồng hành hướng dẫn của Cha Giuse Phan Trọng Quang, Dòng Thừa Sai Đức Tin, Tổng thư ký Liên hiệp Bề trên Thượng cấp.

Tổng Tu nghị được bắt đầu với Thánh lễ khai mạc và huấn từ của Đức Hồng Y Phêrô, Tổng giám mục giáo phận. Bầu khí Tổng Tu nghị chìm sâu vào những suy tư và lắng đọng với 2 ngày tĩnh tâm dựa trên Tông huấn ” Đời sống Thánh hiến”, huấn thị “Đời sống huynh đệ cộng đoàn” và huấn thị “Xuất Phát lại từ Đức Kitô”. Đây là những văn kiện hướng dẫn cho những suy tư chuẩn bị  cho định hướng  mà Tổng Tu Nghị sẽ nhắm tới.

Ngày thứ 3, bắt đầu với việc bầu chọn ra ban điều hành Tổng Tu Nghị gồm một chị điều hành cuộc họp, hai chị thư ký và hai chị kiểm phiếu. Giờ làm việc ban sáng kết thúc với lời tuyên thệ của Chị Tổng phụ trách và hai chị kiểm phiếu.  Ban chiều, các thành viên Tổng Tu Nghị lắng nghe báo cáo tổng kết của ban điều hành Hội Dòng, ban Huấn luyện, ban Tông đồ truyền giáo, ban Quản trị Tài sản… Từ những đóng góp bổ sung của các tham dự viên, Tổng Tu Nghị đã hoàn thiện các bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015 với  tâm tình chân thành, những lượng định  khiêm tốn  và  nghiêm túc về những nỗ lực và cố gắng của Hội Dòng  trong một nhiệm kỳ có nhiều khó khăn và thách đố.

Phiên họp của ngày thứ 5, Tổng Tu Nghị đã bầu ra chị Tân Tổng Phụ Trách và 6 chị trong Ban Tổng Cố Vấn cho nhiệm kỳ 2015 – 2019 dưới sự chủ tọa và xác nhận của Đức Hồng Y Phêrô, Tổng giám mục Giáo phận.

Hai ngày cuối, Tổng Tu Nghị đã dành nhiều thời gian để xây dựng định hướng  và các chỉ nam cho các hoạt động của Hội dòng trong thời gian sắp tới. Những hướng dẫn của định hướng được thể hiện như là một niềm vui, một lời mời gọi các thành viên trong Hội Dòng quan tâm và thực hiện cách tích cực và trách nhiệm trong việc hiệp thông xây dựng đời sống cộng đoàn bằng những  hành động cụ thể.

Bằng Thánh lễ Tạ ơn long trọng do Đức Cha Laurenso chủ tế, Tổng Tu Nghị Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2019 đã kết thúc trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Những quyết định và định hướng của Tổng Tu Nghị sẽ trở thành một lời mời gọi: “Hiệp thông để xây dựng đời sống Cộng đoàn”.

Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Hồng Y Phêrô, Đức Cha Laurenso, Cha đồng hành, quý ân nhân và tất cả chị em trong Hội Dòng từ nhiều tháng qua đã dâng những hy sinh và hiệp lời cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị, đặc biệt trong thời gian diễn ra Tổng Tu Nghị. Tin tưởng vào những ơn ban của Thiên Chúa và sự nỗ lực hiệp thông của từng thành viên, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội sẽ can đảm và vững vàng bước đi trong niềm tin và hy vọng của “Mùa Hiện Xuống mới”.

Nt. Maria Phạm Thị Thu Trang

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top