Họp Hội đồng Linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Ngày 05/10/2023, tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên đã chủ tọa buổi họp thường niên Hội đồng Linh mục Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội.

Trước đó hai tháng các thành viên Hội đồng Linh mục đã nhóm họp và đề xuất các vấn đề cần đưa ra bàn thảo. Ban Thư ký Hội đồng Linh mục đã đúc kết thành tài liệu làm việc và đệ trình Đức Tổng Giám mục.

Sau khi cứu xét, ngài đã quyết định triệu tập cuộc họp và đưa ra các vấn đề lớn để bàn thảo, vừa để rút kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, vừa để hoạch định cho hoạt động trong năm mục vụ 2024.

Các vấn đề được đề cập như: áp dụng Văn kiện hậu Công nghị TGP Hà Nội, tiêu chuẩn thiết lập giáo xứ mới, việc quản lý xây dựng, nhà hưu dưỡng; các việc có thể triển khai trong Năm Canh tân đời sống các hội đoàn, vấn đề mục vụ di dân, hoạt động của văn phòng các uỷ ban, vấn đề dạy và học giáo lý…

Ước mong cuộc họp của Hội đồng Linh mục sẽ giúp các hoạt động của Tổng Giáo phận ngày càng phong phú, triển nở và đạt được kết quả như lòng Chúa mong ước.

Ban Thư Ký
Hội đồng Linh mục TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top