Họp mặt ban giới trẻ giáo hạt Thanh Oai

Chúa Nhật IV Mùa Chay, ngày 14/03/2021, tại giáo xứ Tân Hội, Cha đặc trách giới trẻ Giáo Hạt Thanh Oai Giuse Mai Xuân Thùy đã tổ chức buổi họp mặt các bạn trẻ trong ban điều hành.

Trước đây giáo hạt Thanh Oai bao gồm cả vùng rộng lớn bao gồm các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức thuộc Hà Nội và các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình. Sau khi tách giáo hạt vào ngày 21/11/2020, giáo hạt Thanh Oai còn lại 20 giáo xứ thuộc huyện Thanh Oai và Chương Mỹ. Kể từ ngày chia tách giáo hạt, Ban Giới trẻ của Giáo hạt nay mới được kiện toàn trở lại với sự tham gia của một số thành viên mới.

Hiện diện trong buổi họp mặt hôm nay có Cha đặc trách Giuse Mai Văn Thùy, và khoảng 30 anh chị em đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Thanh Oai.

Mở đầu cuộc họp, Cha đặc trách Giuse cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó anh chị em đã có lời chúc mừng đến Cha đặc trách Giuse ngày lễ bổn mạng sắp tới.

Trong buổi họp mặt, Cha đặc trách và các bạn trẻ đã bầu lại ban điều hành và họp bàn kế hoạch cụ thể cho giáo hạt. Nội dung cuộc họp hôm nay:

1.      Ổn định lại nhân sự của ban điều hành

TRƯỞNG GIỚI TRẺ GIÁO HẠT THANH OAI

–         Anh Phê-rô Nguyễn Văn Tiến (Giáo xứ Thạch Bích)

PHÓ BAN GIỚI TRẺ  

–         Phó 1: Anh Gioan Kim Nguyễn Văn Tú (Giáo xứ Đàn Giản)

–         Phó 2: Anh Luca Nguyễn Mạnh Toàn (Giáo xứ Lưu Xá) 

–         Phó 3: Anh Giuse Ngô Văn Chính (Giáo xứ Lưu Xá)

2.      Chia tách các cụm theo giáo xứ (Chia thành 4 cụm)

–         Cụm 1: Anh Phê rô Nguyễn Văn Huy (Giáo xứ Đại Ơn)

–         Cụm 2: Chị Maria Nguyễn Thị Phương Anh (Giáo xứ Thạch Bích)

–         Cụm 3: Anh Gioan Tô Văn Huy (Giáo xứ Canh Hoạch)

–         Cụm 4: Anh Giuse Nguyễn Văn Long (Giáo xứ Lưu Xá)

3.      Tổ chức học hỏi giáo lý HIỆP THÔNG năm 2021

4.      Hướng đến lời mời gọi của Đức TGM Giuse về việc làm bác ái để gây quỹ Mùa Chay, cụ thể mỗi bạn trẻ bỏ ra 1000đ/1 ngày đóng trong 40 ngày chay thánh.

5.      Cùng với ban mục vụ giới trẻ TGP Hà Nội triển khai chương trình thi đấu thể thao Cúp “Emmaus Phục Sinh”, Cha đặc trách đã phân công 1 giáo xứ đại diện để thi đấu bóng đá.

6.      Cha Giuse bắt đầu dự trù cho Đại Hội Giới Trẻ giáo hạt Thanh Oai lần thứ IV vào tháng 11 năm 2021 với chủ đề: “HIỆP NHẤT”, sẽ được tổ chức tại giáo xứ Thạch Bích.

        Trước khi kết thúc cuộc họp, Cha đặc trách Giuse một lần nữa cám ơn những thành viên và ban điều hành, cha cầu chúc cho ban điều hành, các bạn trẻ luôn hăng say nhiệt huyết với giới trẻ giáo hạt Thanh Oai.

BTT Giáo hạt Thanh Oai

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top