Kinh năm Hiệp Thông

KINH NĂM HIỆP THÔNG

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng con chúc tụng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, là Tình Yêu và là suối nguồn hiệp thông. Vì yêu thương, Chúa đã dựng nên con người, và cho họ tham dự vào sự sống thần linh của Chúa. Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian để mời gọi mọi người sống tình con thảo với Chúa Cha và sống tình huynh đệ bác ái với tha nhân. Chúa Thánh Thần là Tình yêu và là Đấng ban sự sống thần linh, nối kết mọi người trong tình hiệp nhất yêu thương.

Chúng con thành tâm kêu cầu Chúa, xin cho các tín hữu luôn kết hợp với Chúa, bằng tâm tình cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, để được chuyển thông sức sống siêu nhiên, và thăng tiến trên con đường nên thánh. Xin liên kết chúng con trong tình huynh đệ, để chúng con biết gạt bỏ những chia rẽ bất hoà, thực hành đức yêu thương và lòng nhân ái khiêm nhường, sẵn sàng nâng đỡ và quảng đại chia sẻ với những người bất hạnh. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu thấm đượm tinh thần Phúc Âm, trở thành linh địa của lòng thương xót giữa biển đời còn nhiều chia rẽ hận thù. Nhờ thực thi bác ái và sống tình hiệp thông, chúng con phản ánh mầu nhiệm Ba Ngôi và hình ảnh thánh thiện của Giáo Hội bằng chính cuộc sống của chúng con.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử đạo Giáo phận Hà Nội, xin Chúa đoái thương chúc phúc cho Năm Hiệp Thông của chúng con, và làm cho sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, nhờ đó chúng con có thể làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hằng ngày. Chúng con nguyện tôn vinh và cảm tạ Chúa đến muôn đời. Amen.

Imprimatur

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội

TẢI VỀ FILE WORD

TẢI VỀ FILE PDF

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top