Legio Mariae: Ngày lễ Acies của Comitium Hà Nội 2

Ngày lễ Acies của các thành viên Legio Mariae được tổ chức vào lễ Truyền tin 25/3 hàng năm. Trong dịp lễ này, các thành viên sẽ có cơ hội họp mặt và lặp lại lời tuyên hứa dâng mình cho Đức Mẹ.

Năm nay, các thành viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ của Comitium Hà Nội 2 tổ chức ngày lễ theo từng khu vực. Sáng ngày 24/3, Curia Thanh Liêm 2 bao gồm các gia đình của hai Giáo xứ Văn Quán và Cẩm Sơn đã tổ chức tại Giáo xứ Văn Quán. Chiều 24/3, Comitium Hà Nội 2 tổ chức ngày lễ Acies tại Giáo họ Võ Giang – Giáo xứ Sở Kiện. Sáng ngày 26/3 là ngày lễ Acies của Legio Mariae Giáo xứ Kim Bảng.

Trong các buổi lễ có sự hiện diện của Cha An-tôn Trần Quang Tiến – Linh giám Regia Hà Nội và cũng là linh giám cho Comitium Hà Nội 2, Cha phó Linh giám Regia Hà Nội Giu-se Trần Mạnh Hiệp, quý cha. Ngày lễ diễn ra sốt sắng, trang nghiêm trong tâm tình cầu nguyện, sám hối của mùa Chay Thánh và chuẩn bị tâm hồn để bước vào Tam Nhật Thánh.

Legio Mariae

Print
Email
Scroll to Top