Thánh lễ tạ ơn và ra mắt Legio Mariae Praesidium Nữ Vương các Thánh Tông đồ Giáo xứ  Hà Đông

Sau thời gian học hỏi về linh đạo Legio Mariae, 15 thành viên tiên khởi phong trào Legio Mariae tại Giáo xứ Hà Đông chính thức ra mắt cộng đoàn. Thánh lễ được cử hành lúc 19h00 ngày 25/3/2023 do Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang chủ sự. Hiệp dâng trong thánh lễ có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Linh, Giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang và cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế Gioan Baotixita mời gọi quý cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và xin mọi người cầu nguyện cho phong trào Legio Mariae nhân dịp Lễ Truyền Tin, cũng là lễ quan thầy của phong trào Legio Mariae Preasidium Hà Đông.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha xứ Gioan Baotixita cũng là Cha Linh giám của phong trào Legio Mariae Preasidium Hà Đông chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 15 thành viên. Trong nghi thức tuyên hứa này, mỗi thành viên nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần cất lên lời kinh tuyên hứa trung thành phục vụ, toàn tuân kỷ luật hàng ngũ đạo quân Đức Mẹ. Đồng thời, mỗi thành viên lãnh nhận hiệu cờ Legio Mariae, chuỗi mân côi và nến sáng, thể hiện lòng quyết tâm ra đi làm tông đồ, mang Lời Chúa đến mọi ngõ ngách cuộc đời với sứ mạng thi hành ý định của Chúa bằng tấm lòng thanh sạch giống như người Nữ Tướng Vô Nhiễm Nguyên tội của phong trào.

Sau cùng, Cha Linh giám cử hành nghi thức Sai đi cho các thành viên chính thức này, đồng thời ngài cũng mời gọi cộng đoàn gia nhập vào phong trào Legio Mariae. Đây không những là một phong trào tông đồ giáo dân hữu hiệu, đem lại nhiều ơn ích mà chính những Hội viên Legio Mariae là cánh tay đắc lực của các linh mục thay mặt Chúa và cùng với Đức Mẹ đi đến những anh chị em đau khổ, kém may mắn, và mọi tầng lớp trong xã hội.

Legio Mariae – Đạo binh Đức Trinh Nữ Maria, một phong trào tông đồ giáo dân trong thời đại mới dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần kết hợp với Mẹ Maria, được bảo trợ bởi Hội Thánh. Legio Mariae hiện đang có mặt và hoạt động rất nhiều quốc gia, Hội hoạt động trong khuôn khổ của một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ với những Hội viên cam kết giữ vững lòng đạo đức và lý tưởng Công Giáo, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân qua sự kết hợp mật thiết với Đức Mẹ.

Nguyện xin Chúa là đấng đầy quyền năng ban cho những thành viên tiên khởi của Legio Mariae Preasidium Hà Đông được tràn đầy lòng nhiệt thành hăng say, trung kiên trong đời sống chứng nhân, biết nỗ lực thánh hoá bản thân và làm tông đồ cho Chúa, ngõ hầu đưa mọi người đến với Chúa nhờ sự dẫn dắt phù hộ của Mẹ Maria.

BTT Gx. Hà Đông

Print
Email
Scroll to Top