Linh mục giáo hạt Lý Nhân họp mặt thường kỳ tháng 01/2022

Buổi họp mặt thường kỳ đầu tiên trong năm mới dương lịch 2022 của quý Cha hạt Lý Nhân đã được tổ chức tại giáo xứ Khoan Vỹ vào sáng thứ Ba ngày 11/01/2022.

Sau giờ hồi tâm sốt sắng bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, quý Cha đã cùng họp bàn và thống nhất một số công việc chung của Giáo hạt.

Trước hết, cha quản hạt Phanxicô Xaviê Lê Thanh Nghị giới thiệu và chào mừng quý Cha mới được thuyên chuyển về mục vụ tại Giáo hạt.

Kế đó, Cha quản hạt cùng quý Cha đưa ra đề cử nhân sự cho các ban còn khuyết cũng như kiện toàn các ban trong Giáo hạt. Theo đề cử cùng với biểu quyết của quý Cha, các ban trong Giáo hạt được xếp đặt như sau:

1/ Ban Thường vụ:         
+ Cha Fx. Lê Thanh Nghị
+ Cha Giuse Mai Xuân Lâm
+ Cha Phaolô Nguyễn Huy Trình
+ Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu
+ Cha Giuse Phạm Văn Tụ

2/ Thư ký và đặc trách Truyền Thông:

– Trưởng ban: Cha GB. Nguyễn Viết Hoan                                    
– Phó ban: Cha Giuse Phạm Văn Thế

3/ Thủ quỹ: Cha GB. Nguyễn Văn Chiến

4/ Ban Giáo Lý:

– Trưởng ban: Cha Giuse Phạm Văn Tụ

– Phó ban và giảng dạy:      
+ Cha Phaolô Trần Văn Minh                                            
+ Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu                                       
+ Cha Giuse Nguyễn Minh Chiểu                                 
+ Cha Giuse Đinh Văn Long                                             
+ Cha Giuse Trần Mạnh Phong                                
+ Cha Luca Loan Phạm Xuân Hướng

5/ Ban Thiếu nhi Thánh Thể:

– Trưởng ban: Cha Giuse Mai Hữu Phê

– Phó ban:
+ Cha Giuse Đinh Văn Long
+ Cha Giuse Nguyễn Minh Chiểu
+ Cha Giuse Trần Văn Minh

6/ Ban Hội đồng Mục vụ và Giáo dân:

– Trưởng ban: Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu

– Phó ban:
+ Cha Giuse Mai Hữu Phê
+ Cha Giuse Nguyễn Đức Long

7/ Ban Ơn gọi:

– Trưởng ban: Cha Giuse Nguyễn Thực Nghiệm

– Phó ban: Cha G.B Bùi Quốc Toàn

8/ Ban Truyền giáo: Cha Giuse Trần Khắc Hạnh

9/ Ban Bác ái xã hội: Cha Giuse Đào Bá Thuyết

10/ Ban Sinh viên:

– Trưởng ban: Cha Phêrô Nguyễn Đức Toản

– Phó ban: Cha Giuse Trần Mạnh Phong

11/ Ban Giới trẻ và Thể thao:

– Trưởng ban: Cha Giuse Vũ Đức Quý

– Phó ban:
+ Cha Luca Loan Phạm Xuân Hướng
+ Cha Giuse Đặng Văn Khoa

12/ Ban Tu sĩ và Hành hương: Cha Phêrô Đỗ Văn Chung

13/ Ban Thánh nhạc và Phụng vụ:

– Trưởng ban: Cha Phaolô Nguyễn Huy Trình

– Phó ban: Cha Giuse Vương Văn Đệ

14/ Ban Xây Dựng: Cha Phaolô Nguyễn Huy Trình

15/ Ban Mục vụ Gia đình và Đời sống Linh mục:

– Trưởng ban: Cha Giuse Mai Xuân Lâm

– Phó ban:
+ Cha GB. Phan Ngọc Pháp
+ Cha Giuse Đào Bá Thuyết
+ Cha GB. Nguyễn Văn Chiến

16/ Ban Công lý và Hòa bình: Cha Giuse Nguyễn Văn Bình

17/ Ban Đời sống thiêng liêng: Quí Cha cố; Cha Giuse Mai Xuân Lâm và Cha GB. Phan Ngọc Pháp

Nguyện chúc quý Cha ngày càng thêm ơn Chúa, hăng say và nhiệt thành trong sứ vụ hầu đem lại nhiều hoa trái đức tin cho đoàn chiên Chúa.

BTT Giáo hạt Lý Nhân

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top