Linh mục hạt Phủ Lý họp mặt tháng 12/2021

Thứ Ba ngày 28/12/2021, quý Cha đang làm mục vụ tại giáo hạt Phủ lý đã về giáo xứ Động Linh để tĩnh tâm tháng 12 và bàn công việc mục vụ của Giáo hạt.

Đúng 8h50 quý Cha đọc kinh xin ơn Chúa Thánh Thần và khai mạc ngày họp mặt. Mở đầu cuộc họp, cha quản hạt Giuse Bùi Quang Tào giới thiệu quý Cha được Bề trên Giáo phận bổ nhiệm làm chính xứ và phó xứ trong Giáo hạt Phủ Lý. 

Tiếp đến, quý Cha đã kiện toàn lại các ban và thành lập một số ban mới bao gồm: Ban Mục vụ Gia đình, Ban Đời sống các Linh mục, Ban Công lý và Hòa Bình, và ban Thể thao. Sau đây là các tiểu ban:

1.    Ban Giáo lý – Cha Giuse Trần Văn Thu

       Phó ban giáo lý – Cha Giuse Hoàng Minh Giám và Cha Giuse Phạm Quang Đăng

2.    Ban Dòng tu – Cha Phêrô Trương Quang Vinh, OFM.

3.    Ban Ơn gọi – Cha Gioan B. Vũ Mạnh Thái

4.    Ban Chăm sóc đời sống các Linh mục và Thủ quỹ – Cha Giuse Trần Văn Được

       Phó ban Chăm sóc đời sống các Linh mục – Cha Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

5.   Ban Mục vụ gia đình – Cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều

      Phó ban Mục vụ gia đình – Cha Micae Nguyễn Ngọc Thanh

6.    Ban Thiếu nhi – Cha Antôn Vũ Ngọc Tho

       Phó Ban Thiếu nhi – Cha Giuse Trần Mạnh Hiệp và Cha Antôn Nguyễn Chúc Sinh

7.    Ban Giới Trẻ – Cha Giuse Phạm Công Nguyên

       Phó Ban Giới Trẻ – Cha Giuse Vương Văn Đủ

9.   Ban Truyền thông và Thư ký – Cha Giuse Trần Đức Hội

    Phó Ban Truyền thông – Cha Micae Nguyễn Hoàng Nam

10.   Ban Giáo dân – Cha Giuse Tạ Xuân Hòa

         Phó Ban Giáo dân – Cha Antôn Trần Quang Tiến

11.   Ban Phụng Vụ + Thánh nhạc – Cha Phêrô Lại Quang Trung

        Phó Ban Phụng Vụ + Thánh nhạc – Cha Phêrô Trần Văn Vũ

12.   Ban Caritas – Cha Antôn Trần Văn Mạnh

        Phó Ban Caritas – Cha Giuse Nguyễn Văn Sỹ và Cha Giuse Hoàng Minh Giám

13.   Ban Truyền giáo – Cha Phêrô Nguyễn Văn Lanh

14.   Ban Sinh viên – Cha Giuse Nguyễn Văn Pháp

        Phó Ban Sinh viên – Cha Giuse Giuse Vũ Duy Giáp

15.   Ban Thể thao – Cha Giuse Phạm Quang Đăng

        Phó Ban Thể thao – Cha Phêrô Trần Văn Vũ

16.   Ban Công lý và Hòa bình – Cha Fx. Vũ Quang Hùng

Phần lớn thời gian trong buổi họp, quý Cha đã trình bày và đóng góp ý kiến cho các ban Phụng vụ, Thiếu nhi, Truyền giáo, việc quản lý tài chính của giáo xứ, việc xây nhà hưu dưỡng cho các linh mục về hưu. Cha quản hạt và quý Cha cũng đề cập tới việc thành lập hội Legio Mariae tại các giáo xứ để các hội viên thêm lòng yêu mến Đức Mẹ và hăng say truyền giáo. Quý Cha đã hăng say chia sẻ và góp ý để các hoạt động mục vụ phát sinh hiệu quả tốt đẹp hơn. Những tâm huyết này nói lên lòng nhiệt thành của quý cha trong sứ vụ mục tử mà Chúa đã trao phó.

Buổi họp kết thúc với bầu khí thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích Giao hòa. 

Bữa cơm thắm tình huynh đệ đã khép lại ngày họp mặt của quý Cha hạt Phủ Lý trong niềm vui và hơi ấm của Chúa Giêsu Hài Đồng.

BTT Giáo hạt Phủ Lý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top