Miền Đại Lại – Tiên Hào – Gia Trạng: Ban Thường trực họp bàn định hướng mục vụ

Vào lúc 9h00, ngày 02/6/2024, Ban Thường trực của ba Giáo xứ Đại Lại, Tiên HàoGia Trạng đã tập trung về nhà xứ Giáo xứ Đại Lại tham dự cuộc họp bàn về định hướng mục vụ trong trong thời gian tới.

Tham dự cuộc họp có sự hiện diện của Cha xứ An-tôn Phạm Văn Giảng, Cha phó Giu-se Nguyễn Văn Hiệu, Thầy phó tế Giu-se và 19 ông trong Ban Thường trực của 3 Giáo xứ.

Nội dung cuộc họp liên quan đến các vấn đề: tu sửa nhà thờ Giáo họ Tĩnh An thuộc Giáo xứ Gia Trạng; dự kiến xây nhà xứ Gia Trạng; làm đơn xin cha xứ cho Giáo xứ Gia Trạng và cha thường trực cho Giáo xứ Tiên Hào; lên kế hoạch tổ chức bầu Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ mới; chuẩn bị chương trình học giáo lý quý II đồng thời lên danh sách những đội thi giáo lý cấp Giáo hạt; và tổ chức cho các em thiếu nhi của ba Giáo xứ đi hành hương. Bên cạnh đó, quý cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham dự Thánh lễ dành cho thiếu nhi và giới trẻ

Cuộc họp khép lại với bữa ăn huynh đệ, chia sẻ thân tình của những người giữ trách nhiệm điều hành giáo xứ.

BTT Gx. Đại Lại

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang