Một vài hình ảnh về công trình xây dựng giáo xứ Đại Phú

Giáo xứ Đại Phú

Giáo hạt Hà Nam – Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

Số giáo dân : 994

Linh mục chính xứ : Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

Linh mục phó xứ : Phêrô Trần Văn Việt

IMG_0987
IMG_0989
IMG_1703
IMG_1704

Giáo xứ Đại Phú

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top