Ngày Chầu lượt tại Giáo xứ Thành Lập

Chúa nhật III mùa Vọng, ngày 17/12/2023, Giáo xứ Thành Lập tổ chức ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận trong sự hiệp thông của các hội đoàn trong và ngoài Giáo xứ.

Vào lúc 6h00, Cha phó Phê-rô Trần Duy Hương đã dâng Thánh lễ khai mạc ngày Chầu. Sau Thánh lễ các hội đoàn trong Giáo xứ và các giáo xứ, giáo họ lân cận đã đến hiệp thông các giờ Chầu Thánh Thể đầy sốt mến.

Cao điểm của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế do Cha Quản hạt Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn cử hành vào lúc 10h30.

Khởi đi từ các bài đọc trong Thánh lễ, Cha An-tôn Ngô Văn Thông, chính xứ Hà Hồi đã giúp cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về thánh ý Chúa như xưa Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se đã vâng phục và thực thi thánh ý Chúa để đón đấng Emmanuel. Từ đó, Cha An-tôn mời gọi cộng đoàn khi sẵn sàng và mau mắn từ bỏ ý riêng để đón nhận ý Chúa, thì chúng ta sẽ được Chúa luôn ở cùng và chúc lành.

Sau Thánh lễ, các hội đoàn tiếp tục Chầu Mình Thánh Chúa. Lúc 16h30 cùng ngày, Cha phó Phê-rô Trần Duy Hương cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà thờ. Ngày Chầu lượt kết thúc trong tâm tình hiệp thông với Thánh lễ tạ ơn do Cha phó Phê-rô long trọng cử hành.

Xin cho sức sống thiêng liêng từ Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn dân Chúa nơi đây ngày thêm vững mạnh.

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top