Ngày họp mặt của Ban Thánh Nhạc TGP Hà Nội

Thứ Năm ngày 24/3/2022, Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận (TGP) đã tổ chức buổi họp mặt tại trung tâm mục vụ giáo xứ Hà Thao.

Tham dự ngày gặp gỡ có sự hiện diện của cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh – Trưởng Ban Thánh Nhạc TGP, quý Cha phó ban, quý Cha phụ trách Thánh nhạc các giáo hạt, quý Sơ và đại diện ca trưởng trong TGP.

Trước cuộc họp, quý Cha, quý Sơ và các anh chị em ca trưởng đã có những giây phút cầu nguyện, lắng đọng tâm hồn trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sau lời cầu nguyện đầy sốt sắng, quý Cha, quý Sơ và anh chị em cùng nhau hoạch định các hoạt động Thánh nhạc trong TGP sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Trong cuộc họp, Ban Thánh nhạc đã họp bàn về 14 việc cần triển khai:

1. Lập trang Fanpage Facebook.

2. Ngày lễ Truyền giáo –  “Cùng Mẹ Maria ra khơi Loan báo Tin Mừng”. Dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/5/2022, tại Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện.

3. Ngày hội thảo Thánh Nhạc hàng năm dự kiến tổ chức vào tháng 10. Sẽ lấy những chủ đề của Hội thảo Thánh nhạc của HĐGMVN để bàn thảo và đưa vào thực hiện.

4. Tổ chức Đại hội Thánh Nhạc. Dự kiến sẽ đại hội vào khoảng thời gian tháng 11, ngay sau lễ bế mạc Công nghị Giáo phận.  

5. Mở lớp đệm đàn phụng vụ trong dịp hè.

6.  Đào tạo ca trưởng dịp hè.

7. Huấn luyện Nhạc trưởng Kèn – Trống

8. Đại hội Kèn – Trống, tổ chức một năm một lần

9. Hướng dẫn sử dụng đàn 3 giàn trong Phụng Vụ.

10. Cuộc thi  “Tiếng hát thánh đường”

11. Biên soạn, tổng hợp “Tuyển tập Thánh ca” các Bộ lễ, nghi lễ Thánh nhạc, vãn dâng hoa, nguyện ngắm.

12. Ngày lễ cho những người công tác chuyên môn âm nhạc và các văn nghệ sỹ.

13. Dự kiến thành lập một ca đoàn tổng hợp.

14. Mở câu lạc bộ sáng tác.

Những ý kiến được đưa ra rất sôi nổi, với nhiều góc nhìn phong phú, thể hiện những thao thức, trăn trở đối với vấn đề Thánh Nhạc trong Tổng Giáo Phận.

Kết thúc chương trình, Cha đặc trách Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh gửi lời cảm ơn tới quý Cha, quý Sơ và anh chị em đã dành thời gian tham gia buổi họp bàn. Điều đó đã động viên khích lệ tinh thần, nhằm hướng tới triển khai những hoạt động chung cho công tác Mục vụ Thánh nhạc của TGP trong thời gian tới.  

Ban Thánh Nhạc

Print
Email
Scroll to Top