Nhật ký Công nghị TGP Hà Nội: Ngày thứ hai

Thứ Ba, ngày 22/11/2022, Công nghị Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai tại Hội trường của Trung tâm Mục vụ.

Theo lộ trình Công nghị, ngày làm việc thứ hai bắt đầu với phiên họp thứ tư có chủ đề “Canh tân Giáo dục Đức tin”. Cha Anphongso Phạm Hùng, thành viên Ban Soạn thảo, giới thiệu tổng quan về đề tài phiên họp. Trong phần thảo luận, Công nghị đã lắng nghe 13 ý kiến tham luận đóng góp và đề xuất liên quan tới việc giáo dục đào tạo Chủng sinh, giáo dục đức tin cho giáo dân, đặc biệt tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ giới trẻ, thiếu nhi…v.v

Với phiên họp thứ năm “Canh tân đời sống cá nhân, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân”. Đề tài này do cha Giuse Vũ Đức An, thành viên ban Soạn thảo trình bày tổng quát.

Trong giờ thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan đến việc nên thánh của các Linh mục ngang qua việc cử hành Thánh lễ, giảng dạy giáo lý,… Từ các đề xuất này, Đức TGM Giuse mời gọi các đại biểu giáo dân cũng cần thay đổi cái nhìn và cộng tác với các Linh mục để cùng nhau nên thánh.

Kết thúc hai phiên họp vào ban sáng, Công nghị đã tổ chức biểu quyết đối với chương 3 và chương 4 của cuốn “Tài liệu làm việc”. Kết quả: nội dung chương 3 “Canh tân Giáo dục Đức tin” đã có 161 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 6 phiếu trắng; đối với đề tài chương 4 “Canh tân đời sống cá nhân, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân” có 161 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 7 phiếu trắng.

Vào lúc 14h00, Công nghị tiếp nối với phiên họp thứ sáu theo nội dung “Canh tân đời sống Cộng đoàn, Hội đoàn và Sinh hoạt đạo đức” do cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng trình bày; và phiên họp thứ bảy với nội dung “Canh tân cơ sở hạ tầng, quản trị tài sản và xây dựng” do cha Phaolô Nguyễn Huy Trình giới thiệu. Vào giờ thảo luận, các đại biểu tiếp tục đưa ra những ý kiến đóng góp hữu ích cho Công nghị.

Sau khi lắng nghe những ý kiến của các đại biểu, Đức TGM Giuse đã đưa ra những lưu ý cần bổ sung cho cả 2 phiên họp. Với nội dung “Canh tân đời sống Cộng đoàn, Hội đoàn và Sinh hoạt đạo đức”, Đức TGM Giuse đã đề cập đến những lưu ý cần bổ sung: Thứ nhất, ngài đề xuất cần phải có một bản quy định chung về mục đích, hoạt động của các Hội đoàn. Thứ hai, ngài đề nghị đưa 5 tiêu chí để nhận diện một hội đoàn là công giáo. Thứ ba, ngài lưu ý cần phân biệt rõ ràng giữa các Hội đoàn với các ban.

Với nội dung “Canh tân cơ sở hạ tầng, quản trị tài sản và xây dựng”, Đức TGM Giuse chỉ ra cần định nghĩa rõ thế nào là tài sản của Giáo hội. Từ đó, ngài đề xuất những tài sản đã dâng cho Giáo hội thì không được đòi lại. Đức TGM Giuse lưu ý việc xây sửa trong các giáo xứ cần phải lắng nghe ý kiến tư vấn của Ban Xây dựng chứ không theo ý của các ân nhân dâng tiền. Việc chuyển nhượng đất đai cũng cần rõ ràng và đầy đủ giấy tờ.

Sau giờ thảo luận của phiên họp buổi chiều, Công nghị đã tổ chức bỏ phiếu cho chương thứ sáu của “Tài liệu làm việc” với nội dung “Canh tân việc quản trị tài sản và cơ sở vật chất”. Kết quả có 171 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Riêng chương thứ năm liên quan đến vấn đề “Canh tân đời sống cá nhân, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân”, Công nghị đã không biểu quyết mà chờ Ban Soạn thảo có thời gian hiệu chỉnh.

Ngày làm việc thứ hai của Công nghị khép lại trong lời ca cảm tạ tri ân.

BBT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top