Những Bổ Nhiệm Ngày 31/05/2017

Hôm nay, ngày cuối tháng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Hilary Nanman Dachelem, C.M.F., làm giám mục giáo phận Bauchi, Nigeria.

Sinh ngày 03/06/1966, sau khi hoàn thành chương trình triết học và thần học, Hilary Nanman Dachelem đã gia nhập Congregation of the Claretian Missionaries. Ngày 08/09/1988, thầy Dachelem tuyên khấn lần đầu, và ngày 13/09/1993 thầy Dachelem tuyên khấn vĩnh viễn. Thầy được thụ phong linh mục ngày 01/07/2015.

Sau khi thụ phong, cha Dachelem phục vụ trong nhiều vị trí khác nhau. Hiện cha đang là linh mục chính xứ tại giáo xứ thánh Gioan Vianney, giáo phận Shendam, đại diện tu sỹ của cùng giáo phận, thành viên của Formation Team in Jos.

Cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức cha José Mário Scalon Angonese làm Giám mục giáo phận Uruguaiana, Brazil. Đức cha José Mário Scalon Angonese hiện đang là Giám mục phụ tá tổng giáo phận Curitiba, hiệu tòa Giufi.

José Mário Scalon Angonese sinh ngày 01/06/1960 tại Unistalda, giáo phận Uruguaiana, thuộc tiểu bang Rio Grande do Sul.

José được thụ phong linh mục ngày 16/12/1989 cho giáo phận Santa Maria, và nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau.

Ngày 20/02/2013, cha José Mário Scalon Angonese được thụ phong giám mục hiệu tòa Giufi, và là giám mục phụ tá tổng giáo phận Curitiba.

Cũng trong ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Hansjörg Hofer làm giám mục phụ ta tổng giáo phận Salzburg, Austria, hiệu tòa Abziri. Cha Hansjörg Hofer hiện đang là tổng đại diện và giám đốc của Metropolitan Chapter.

Sinh ngày 14/04/1952 tại Stumm im Zillertal, Hansjörg Hofer học triết và thần học tại Salzburg, và có văn bằng tiến sĩ về thần học.

Hansjörg Hofer được thụ phong linh mục ngày 29/06/1979 cho tổng giáo phận Salzburg, và giữ nhiều chức vụ khác nhau.

Cha Hansjörg Hofer được ban tước hiệu đức ông, cấp bậc Honorary Prelate of His Holiness.

Bổ nhiệm giám mục cuối cùng trong ngày, đó là đức ông Franz Josef Gebert, cấp bậc Honorary Prelate of His Holiness, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Trier, Germany, hiệu tòa Vegesela di Bizacena.

Nguồn: http://press.vatican.va

Nguyễn Tro Bụi lược dịch

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top