Quý cha khóa XIV kỷ niệm 6 năm hồng ân linh mục

Sáng ngày 19/10/2023, Thánh lễ kỷ niệm 6 năm hồng ân linh mục của quý cha lớp K08 – khóa XIV của Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội diễn ra tại Giáo xứ Sở Hạ trong tâm tình cảm tạ của toàn thể Giáo xứ và giáo dân xa gần.

Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 10h00 do Cha xứ Giu-se Nguyễn Hữu Lam, chính xứ Sở Hạ chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha cùng khóa đang phục vụ tại các giáo xứ trong Tổng Giáo phận.

Trước Thánh lễ, Cha xứ Giu-se giới thiệu với cộng đoàn sự hiện diện quý cha, đồng thời Cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cách riêng cho quý cha trong ngày kỷ niệm thụ phong linh mục.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giu-se Bùi Văn Hoàn, chính xứ Xuy Xá mời gọi cộng đoàn tích cực “Hồi niệm”. Hồi niệm về sự hữu hạn của chính mình để rồi nhớ đến những lần Thiên Chúa nâng đỡ và dìu dắt chúng ta đi qua những biến cố của cuộc đời. Như vậy, chúng ta mới biết trân trọng và giữ gìn bản thân luôn vâng phục theo thánh ý Chúa.

Trước khi kết thúc bài chia sẻ, Cha Giu-se ước mong cộng đoàn cầu nguyện cho quý cha – những linh mục, tôi tớ Chúa, xin Chúa nâng đỡ, gìn giữ và ban ơn, để quý cha chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó.

Thánh lễ kết thúc với những lời tri ân và chúc mừng quý cha đã và đang tiến bước trên con đường rao giảng lời Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho dòng chảy hồng ân của Thiên Chúa luôn tuôn tràn trên quý cha, để hành trình rao truyền đức tin của các ngài trở nên tròn đầy và đẹp lòng Chúa.

Được biết, quý Cha khóa XIV được lãnh nhận hồng ân thánh chức vào ngày 19/10/2017 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội do Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Hiện nay quý Cha đang mục vụ tại các giáo xứ trong Tổng Giáo phận với vai trò là chính xứ. Theo đó:

1. Cha Giu-se Bùi Văn Hoàn, chính xứ Xuy Xá

2. Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Quốc Huy, chính xứ Phú Ốc

3. Cha Giu-se Nguyễn Hữu Lam, chính xứ Sở Hạ

4. Cha Giu-se Nguyễn Văn Linh, chính xứ Từ Châu 

5. Cha Giu-se Trần Ngọc Long, chính xứ Chuyên Mỹ

6. Cha Giu-se Trần Hữu Nam, chính xứ Lỗ Xá

7. Cha An-tôn Vũ Ngọc Tho, chính xứ Bích Trì

8. Cha Giu-se Trần Văn Thu, chính xứ Bói Kênh, kiêm nhiệm Đô Hai

9. Cha Lu-ca Nguyễn Văn Trì, chính xứ Gò Cáo

10. Cha Giu-se Đặng Anh Việt, chính xứ Thiện Mỹ, kiêm nhiệm Phùng Xá

BTT Gx. Sở Hạ

Facebook
Twitter
Email
Print
Lên đầu trang