Quý Thầy Phó tế tĩnh tâm lãnh nhận thánh chức linh mục

Phút lắng lòng bên Chúa

Từ chiều ngày 14 – 21/11/2021, quý thầy Phó tế thuộc hai Giáo phận Hà Nội và Hải Phòng đã về Trung tâm hành hương Sở Kiện để tham dự tuần tĩnh tâm trước khi lãnh nhận sứ vụ linh mục.

Tĩnh tâm là thời gian cho quý Thầy thinh lặng bên Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa nói nơi cõi lòng mình. Đây cũng là dịp để quý thầy phân định ý Chúa và ơn gọi, nhìn lại chính mình, đối chiếu đời mình với cuộc đời Chúa, để canh tân bản thân trước khi lãnh nhận hồng ân Thánh chức.

Tham dự tuần tĩnh tâm có 23 thầy Phó tế thuộc hai Giáo phận (trong đó có 15 thầy thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, 8 thầy thuộc Giáo phận Hải Phòng)

Hướng dẫn và chia sẻ trong tuần tĩnh tâm là cha Micae Nguyễn Hữu Thu – Linh hướng Đại Chủng Viện Thánh Thánh Giuse Hà Nội.

Chúng ta hiệp lời cầu nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên quý Thầy, để tình thương và ân sủng của Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ quý Thầy trên con đường tận hiến.

BTT TTHH Sở Kiện

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top