Thông báo mới nhận

Quyết định Thành lập Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy tại TGP Hà Nội

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, sau khi nghiên cứu, bàn thảo với các vị có trách nhiệm và chuẩn bị nhân sự, đã chính thức ký quyết định thành lập học viện thần học của Tổng Giáo phận với tên gọi:

HỌC VIỆN THẦN HỌC THÁNH PHÊRÔ LÊ TUỲ.

Học viện sẽ là nơi đào tạo các tu sỹ và giáo dân, nhằm thúc đẩy và đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày càng khẩn thiết của Tổng Giáo phận.

Quyết định được ký ngày 25 tháng 01 năm 2021.

Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục xin trân trọng thông báo.

quyết định thành lập học viện
Scroll to Top