Các tổ chức tu trì trong TGP Hà Nội

TỔ CHỨC TU TRÌ

TRONG TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

(cập nhật tháng 02/2018)

LỜI NÓI ĐẦU

Đề cập đến đời tu, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã không ngần ngại gọi đó là quà tặng của Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, vì “Sự hiện diện của đời tu khắp nơi trên thế giới và dấu ấn Phúc Âm trong lời chứng của đời tu là những bằng chứng cho chúng ta thấy đời tu không phải là một thực tại lạc lõng bên lề, mà là một thực tế có liên quan đến toàn thể Giáo Hội […] Thật vậy, đời tu nằm trong chính lòng Giáo Hội như một yếu tố quyết định cho Giáo Hội thi hành sứ mạng, vì đời tu ‘giúp chúng ta hiểu rõ bản tính sâu xa của ơn gọi làm kitô hữu’ và giúp chúng ta hiểu được tại sao Giáo Hội trong tư cách là Hiền Thê luôn quan tâm kết hợp với đức Lang Quân duy nhất của mình. Thượng Hội Đồng Giám Mục 1995 đã nhiều lần quả quyết rằng đời tu không chỉ đóng vai trò trợ giúp hay là cột trụ cho Giáo Hội trong quá khứ mà thôi, nhưng còn là quà tặng quý giá và cần thiết cả cho hiện tại và tương lai Dân Chúa, vì đời tu gắn liền với đời sống, sự thánh thiện và sứ mạng của Giáo Hội” (tông huấn của đức Gioan-Phaolô II về đời tu “Vita consecrate” năm 1996).

Chính vì thế, thật hữu ích và cần thiết cho mọi thành phần Dân Chúa hiểu biết về đời tu, hay ít ra hiểu biết những điều căn bản về các tổ chức tu trì đang hoạt động tại địa phương của mình. Tập Sổ Tay Liên Lạc này sẽ cố gắng cung cấp những thông tin tối thiểu về hầu hết các tổ chức tu trì đang hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội trong những năm gần đây. Những ai muốn hiểu rõ hơn các tổ chức ấy có thể liên hệ theo các địa chỉ in dưới đây. Nếu cần đính chính hay cập nhật thông tin, xin các tổ chức ấy liên hệ về địa chỉ:

Ban Tu Sĩ Tổng Giáo Phận Hà Nội 

Trưởng ban: Lm. Giu-se Vũ Đức Phán, MF (Dòng Thừa Sai Đức Tin)

– Email: josphanmf@gmail.com

– Địa chỉ: Nhà thờ Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Phó ban thứ nhất: Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuy, OP (Dòng nam Đa-minh)

– Email: dominiciantb@gmail.com

– Địa chỉ: Nhà thờ Phương Trung, xã Phương Trung, H. Thanh Oai, Hà Nội

Phó ban thứ hai: Lm. Giu-se Dương Công Định, CSsR (Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà)

– Email: congdinhcssr@yahoo.com

– Địa chỉ: Nhà thờ Thái Hà, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Ðống Ða, Hà Nội

Thư ký: Nt. Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Hiển, LHC (Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội)

– Email: tshien82@ gmail.com

– Địa chỉ: 31 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thủ quỹ: Nt. Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng, SPC (Dòng thánh Phao-lô thành Chartres Hà Nội)

– Email: imahongnguyen@gmail.com

– Địa chỉ: Số 37 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 DANH SÁCH CÁC DÒNG TU TRONG TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

I. CÁC TỔ CHỨC TU TRÌ CHO NAM GIỚI

1. Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (CSSR)

2. Dòng thừa sai đức tin (MF)

3. Dòng Don Bosco Hà Nội (Dòng Salêdiêng) (SDB)

4. Dòng Phanxicô Hà Nội (Anh em hèn mọn) (OFM)

5. Dòng Tên (SJ)

6. Dòng Biển Đức (OSB)

7. Tu hội truyền giáo thánh Vinhsơn (Lazarietes)

1. Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội (LHC)

8. Dòng Đaminh tại Hà Nội (OP)

II. CÁC TỔ CHỨC TU TRÌ CHO NỮ GIỚI

2. Dòng Thánh Phao-lô thành Chartres (SPC)

3. Dòng Phao-lô Thiện Bản

4. Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

5. Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

6. Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

7. Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

8. Dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu

9. Dòng con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa

10. Dòng con Đức Mẹ phù hộ (FMA)

11. Dòng con Đức Mẹ vô nhiễm

12. Dòng Đaminh Thánh Tâm

13. Dòng Đức Ma-ri-a Nữ Vương Hòa Bình

14. Dòng Đức Mẹ hiệp nhất Bắc Ninh

15. Dòng nữ Đa-minh Bùi Chu

16. Dòng nữ vương truyền giáo

17. Dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ

18. Dòng thừa sai bác ái Chúa Ki-tô (MCC)

19. Dòng thừa sai bác ái Vinh

20. Dòng tiểu muội Chúa Giêsu

21. Nữ tu đoàn truyền tin Hà Nội (AIVR)

22. Tu đoàn nữ tử bác ái Vinhsơn

23. Tu hội đời nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu

24. Cộng đoàn điểm tim

 

I/ CÁC TỔ CHỨC TU TRÌ CHO NAM GIỚI

1. DÒNG CHÚA CỨU THẾ HÀ NỘI (CSSR)

1.1. Danh hiệu: Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

1.2. Bản chất: Dòng

1.3. Thầm quyền: Tòa Thánh

1.4. Nhà Mẹ: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Địa chỉ: 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sài Gòn.

Bề Trên Giám Tỉnh: Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Đt : 08.3931.6322 – Fax: (848) 3.843 85 89

E-mail: dcctvn@gmail.com

1.5. Cộng Đoàn

Số cộng đoàn hiện diện trong tổng giáo phận Hà Nội : 1

Số tu sĩ linh mục: 14

Địa chỉ: Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế

180/2 Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa – Hà Nội

Đt: 04 3851 1239

Phụ Trách: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Hiên

1.6. Tu viện: Tu viện được thiết lập từ năm 1930 trong tổng giáo phận Hà Nội tại địa chỉ trên

1.7. Đặc sủng: Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo bị bỏ rơi

1.8. Linh đạo: Theo chân Chúa Giêsu Cứu Chuộc

1.9. Hoạt động trong tổng giáo phận Hà Nội:

Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Phụ trách giáo xứ An Phong – Giảng đại phúc, giáo lý dự tòng, giáo lý hôn nhân – Bảo vệ sự sống, săn sóc các nạn nhân tệ nạn xã hội – phục vụ công lý và hòa bình.

 

2. DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN (MF)

2.1. Nguồn gốc

Ngày 25 tháng 12 năm 1982 đánh dấu ngày thành lập dòng Thừa Sai Đức Tin; từ hiệp hội thiện chí trở thành một dòng tu thuộc quyền giáo phận qua sắc lệnh thành lập của đức hồng y Giuse Siri, tổng giám mục Genoa. Những tác nhân trong bàn tay Thiên Chúa là chị Anna Maria Andreani và cha Luigi Duilio Grazioti.

2.2. Đặc sủng

Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng tiên khởi và linh đạo đặc thù của dòng, đồng thời xác định những mục địch hay lãnh vực dấn thân trong Giáo hội.

Bản chất, mục tiêu, linh đạo và đặc tính của dòng được phác hoạ qua đặc sủng.

2.3. Bản chất

Dòng Thừa Sai Đức Tin được thiết lập và hình thành như một “dòng giáo sĩ thuộc quyền giáo phận”. Dòng bao gồm các tu sĩ linh mục hay những người đang hướng đến chức linh mục và các anh em thừa sai. Họ thi hành ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, tạm thời và vĩnh viễn. Dòng có bản chất tông đồ và thực hành hoạt động của dòng nhân danh Giáo hội qua sự uỷ thác, luôn thực hiện trong sự hiệp thông với Giáo hội.

Người Thừa Sai Đức Tin là người được Thiên Chúa kêu gọi để sống đức tin là nhân đức đối thần cách đặc thù và sâu xa thậm chí hiến dâng mạng sống nhờ đức tin, trong đức tin và cho đức tin. Đời sống người Thừa Sai Đức Tin là để làm vinh danh Thiên Chúa, thúc đẩy việc nên thánh và loan báo tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.

Các anh em thừa sai được Thiên Chúa mời gọi để hiến dâng hoàn toàn bản thân cho Đức Giêsu Kitô, để phục vụ như một tu sĩ giáo dân trong dòng.

Dòng có chữ viết tắt M.F. (Missionaries of Faith). Khẩu hiệu là Gratia et Gaudium in Fide. Người Thừa Sai Đức Tin là con người của niềm vui. Vì thế, niềm vui đích thực, là hoa trái của đời sống ân sủng được sống trong đức tin.

Biểu trưng dòng mang ba yếu tố tượng trưng:

Thánh giá trần đặt ở trung tâm biểu tượng, 2 bên là 2 chữ viết tắt của từ Missionaries of Faith. Đó là dấu chỉ từ bỏ hoàn toàn khỏi thế gian để hiến dâng bản thân cho sứ mạng tông đồ bằng sự dấn thân và niềm vui.

Tam giác bao quanh thánh giá tượng trưng cho Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch linh đạo; bên ngoài tam giác, là dòng chữ khẩu hiệu: Gratia et Gaudium in Fide.

Bánh thánh bao bọc tam giác và thánh giá, dấu hiệu của sự hiến thánh hoàn toàn của người Thừa Sai Đức Tin. 

2.4. Linh đạo

Linh đạo đặc thù của dòng được phác hoạ bởi đức tin và sứ mạng, là đặc sủng nền tảng. Người Thừa Sai Đức Tin cần phải có một linh đạo chiêm niệm và hoạt động vững vàng, bởi người Thừa Sai Đức Tin phải giàu có về đời sống nội tâm. Linh đạo của người Thừa Sai Đức Tin được ghi dấu bởi Thiên Chúa Ba Ngôi và đời sống như những người được thánh hiến để loan báo những gì Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, mang đến bởi tình yêu, điều thiện hảo, và nét đẹp của Ngài. Đối với người Thừa Sai Đức Tin, điểm cốt lõi của đời sống là việc bước theo Đức Kitô là Đấng loan báo Tin Mừng, được Chúa Cha sai đến để loan báo Nước Trời.

Mối liên hệ thiết yếu giữa Mẹ Đức Giêsu và chức linh mục thừa tác của Người Con của Mẹ ghi dấu lòng sùng kính đức Maria và lãnh vực hoạt động căn bản của người Thừa Sai Đức Tin, là trợ giúp các linh mục và chúng ta kêu cầu đến mẹ bằng tước hiệu Maria Regina Confessorum Fidei, Đức Maria Nữ Vương của những người tuyên xưng đức tin.

  • ĐỐI VỚI NGƯỜI THỪA SAI ĐỨC TIN:

Phải sống và loan báo Lời Chúa. Việc tiếp xúc liên lỉ với Lời Chúa sẽ cho phép người Thừa Sai Đức Tin đào sâu mầu nhiệm Đức Kitô linh mục và làm cho người Thừa Sai Đức Tin trưởng thành trong lối nhìn đức tin, học cách nhìn vào thực tại và những sự kiện đang diễn ra bằng cùng một sự say mê Thiên Chúa, để có cùng tâm trí với Đức Kitô.

Cầu nguyện là chiêm niệm và hoạt động. tinh thần chiêm niệm – hoạt động là yếu tố đặc sủng, và nó đòi hỏi không chỉ bằng khẩu nguyện, mà còn bằng cầu nguyện trong tâm trí và nhiệm hiệp; Thinh lặng là cầu nguyện bởi vì cách thức thích hợp nhất để một thụ tạo liên lạc với Đấng tạo hoá, để chiêm ngắm cách sâu xa và để suy gẫm những mầu nhiệm thần linh; Sự quan phòng là lối sống của người Thừa Sai Đức Tin bởi vì họ sống nhờ đức tin trong sự quan phòng của Thiên Chúa mà mỗi ngày vẫn nâng đỡ con cái Ngài.

Đời sống đức tin có nghĩa là trở nên điềm đạm, cẩn mật, năng động trong cầu nguyện, thận trọng, khôn ngoan, khiêm tốn, thánh thiện và trung thành với vị trí ưu tiên tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa.

Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin cho việc loan báo Tin mừng. Việc gặp gỡ Đức Kitô, liên tục được đào sâu trong mầu nhiệm mật thiết, khơi dây trong lòng mỗi người Thừa Sai Đức Tin nhu cầu khẩn thiết làm chứng và loan báo Tin mừng.

 Đặc sủng và linh đạo được diễn tả trong sự từ khước hoàn toàn và triệt để dứt bỏ để sống tình trạn đích thực và liên lỉ sự dứt bỏ của tình con thảo cho ý muốn của Chúa Cha trên trời.

Các đấng bảo trợ như những khuôn mẫu và bảo vệ dòng là:

+ Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, tước hiệu của dòng.

+ Đức trinh nữ diễm phúc Maria, bổn mạng chính của dòng, được kêu cầu với tước hiệu đức Maria Nữ vương của những người tuyên xưng đức tin.

+ Thánh Giuse, bảo trợ Đấng Cứu Thế, bạn đời đức Maria.

+ Thánh Phêrô, một con người của đức tin vững chắc, là viên đá tảng của Hội thánh.

+ Các thánh sáng lập dòng, thầy dạy đời sống thiêng liêng.

+ Cá thiên thần hộ thủ, chống lại kẻ thù.

  • Bản chất

Bản chất dòng giáo sĩ Thừa Sai Đức Tin là truyền giáo.

Các hoạt động tông đồ

Dòng dấn thân hoàn toàn cho sứ mạng. Tác vụ mục vụ của dòng được thi hành qua việc:

+ Thúc đẩy các hình thức nâng đỡ có lợi cho các linh mục và tu sĩ đang gặp khó khăn;

+ Chấp nhận các hoạt động tông đồ hướng đến những anh chị em ly khai và các tôn giáo khác;

+ Loan báo Tin mừng thông qua việc rao giảng đức tin cho những người đã rời xa;

+ Giảng dạy;

+ Tác vụ hoà giải;

+ Linh hoạt giới trẻ;

+ Thúc đẩy công lý, từ thiện và liên đới cách đặc biệt với những ai đang cần nhất;

+ Tham gia vào hoạt động loan báo Tin mừng tại các Giáo hội địa phương và gia nhập vào những chương trình mục vụ nhưng luôn gìn giữ cách an toàn đặc sủng đặc thù của dòng. 

Nhà mẹ.

Địa chỉ: Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

311/14/9 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

Email: thuasaiductin@gmail.com

 Số Đt: 0274822586.

Cha Giám Tỉnh: Micae Hoàng Đô Đốc.

 *Cộng đoàn tại Giáo phận Hà Nội

1/ Đoan nữ – An Mỹ – Mỹ Đức – Hà Nội

  • Cha chính xứ Đaminh Nguyễn Công Khương. MF.

Đt: 01669494331, Email: domkhuong3000@gmail.com

  • Cha phó Giuse Nguyễn Văn Từ.

Đt:0969359102. Email: vantumf@gmail.com.

  • Thầy Phêrô Khanh Phan Anh Đức

2/ Văn Nội – Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội

3. DÒNG DON BOSCO HÀ NỘI (DÒNG SALÊDIÊNG) (SDB)

3.1. Danh hiệu: Dòng Don Bosco Hà Nội (Dòng Salêdiêng)

3.2. Bản chất: Dòng

3.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

3.4. Tỉnh Dòng Việt Nam: Bề Trên Giám Tỉnh: linh mục Giuse Nguyễn Văn Quang

Trụ sở: Khu Phố 4, phường Linh Xuân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

3.5. Cộng đoàn tại tổng giáo phận Hà Nội:

Số Tu sĩ Linh mục: 3  

Người đại diện: Lm. Gioan Đỗ Khắc Doãn. SDB,

Địa chỉ: Giáo xứ Vạn Phúc, Thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

-Email:  khacduyan@gmail.com

ĐT: 0904933848

3.6. Tu thất: Chưa thiết lập tại tổng giáo phận Hà Nội

3.7. Đoàn sủng: Giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt trẻ em nghèo

3.8. Linh Đạo: Thực hành đức ái mục tử và giáo dục qua lý trí, tình yêu và tôn giáo

3.9. Hoạt động: Mục vụ giáo xứ (giáo xứ Vạn Phúc – Hà Nội, phụ trách Sinh Viên.

4. DÒNG PHANXICÔ HÀ NỘI (ANH EM HÈN MỌN) (OFM)

4.1. Danh hiệu: Nhà Điểm Dòng Anh Em Hèn Mọn Hà Nội

4.2. Bản chất: Dòng

4.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

4.4. Nhà Mẹ:

 Trung Ương: Curia Generale dei Frati Minori. Via S. maria Mediatrice, 25, 00165 Roma

 Bề trên tổng quyền: Tu sĩ Linh Mục Tổng Phục Vụ Jose Rodriguez Carballo

 Việt Nam: 3 Mai Thị Lựu, phường 1, quận Đa Khao, Sài Gòn.

 Bề trên giám tỉnh Tu Sĩ Linh Mục … – E-mail: fxcvpl@yahoo.com

4.5. Cộng đoàn tại Giáo phận Hà Nội:

 Cộng đoàn: 1 Nhà Điểm trực thuộc giám tỉnh

 Số Tu sĩ: 1 Tu sĩ linh mục và 2 tu sĩ không linh mục,

 Địa chỉ: Số 15 ngõ 361, phường Phú Thượng, đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội.

 Người phụ trách: Tu sĩ linh mục, Giuse Nguyễn Văn Trực. OFM.

 Đt: 01267584592.

4.6. Tu thất: Một tu thất đã thành lập tại giáo họ Phú Gia, giáo xứ Thượng Thụy, giáo phận Hà Nội từ 24-03-2011.

4.7. Đoàn sủng: Phục vụ mọi nhu cầu của Giáo Hội, nhất là truyền giáo

4.8. Linh đạo: Sống Tin Mừng Đức Giêsu trong Hội Thánh với tình anh em hèn mọn

4.9. Hoạt động: Mục vụ giáo xứ, bác ái xã hội, trợ úy dòng Phan Sinh tại thế và giới trẻ Phan Sinh.

5. DÒNG TÊN (SJ)

5.1. Danh hiệu: Dòng Tên Hà Nội

5.2. Bản chất: Dòng

5.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

5.4. Nhà Mẹ: Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam: Giuse Phạm Thanh Liêm, 19 đường 5, Kp.2, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mail: Hộp Thư 10, Bưu điện Thủ Đức, Thủ Đức, Tp. HCM, Việt Nam. Tel: +84-8-3897-9197 – Fax: +84-8-3720-3252

5.5. Cộng đoàn:

Cộng đoàn phụ thuộc: 01

Số Tu sĩ: 03 linh mục, 02 học viên trong giai đoạn thực tập.

Địa chỉ tạm thời: Nhà Thờ Ngọc Mạch, thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Người đại diện: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hữu

5.6. Tu thất: Tạm thời ở Nhà Thờ Ngọc Mạch, thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, từ năm 2007.

5.7. Đoàn sủng: Bạn đường của Đức Giê-su vác thập giá, phục vụ Hội Thánh là hiền thê của Người, dưới quyền lãnh đạo của Đức Thánh Cha.

5.8. Linh Đạo: Linh đạo I-nhã: chiêm niệm trong hoạt động.

5.9. Hoạt động: Linh hướng tại Đại Chủng Viện Hà Nội, giúp linh thao trong và ngoài Hà Nội, làm việc mục vụ tại giáo họ Ngọc Mạch, giáo xứ Cổ Nhuế, đồng hành với sinh viên đang học tại địa bàn tổng giáo phận Hà Nội.

6. DÒNG BIỂN ĐỨC (OSB)

6.1. Danh hiệu: Dòng Biển Đức

6.2. Bản chất: Dòng

6.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

6.4. Nhà Mẹ: Đan Viện Thiên An, thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bề trên giám tỉnh: Linh mục Phêrô Cao Dương Đình Thời.

6.5. Cộng đoàn hiện diện trong Giáo phận Hà Nội

  • Cộng đoàn: 1
  • Số Đan sĩ: 5
  • Địa chỉ: Đan Viện Biển Đức Hòa Bình, Đồi Cố, thôn Đồng Gianh, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
  • Phụ trách: linh mục Fx Cần, Phạm Minh Thiết.
  • Số Đt: 01658081620.

6.6. Tu thất: Đan Viện hiện diện trong giáo phận Hà Nội  từ năm 2009

6.7. Đặc sủng: Chiêm niệm, không lấy gì hơn việc Chúa ( Cử hành long trọng các giờ Thần vụ)

6.8. Linh Đạo: Không lấy gì hơn Chúa Kitô ( Đan Viện là Trường Phụng Sự Chúa)

6.9. Hoạt động trong Giáo Phận Hà Nội:

     – Cầu Nguyện và Lao Động.

     – Tiếp đón khách hành hương và khách Tĩnh tâm.

6.10. Khẩu hiệu của dòng: Bình An.

 

7. TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN (LAZARIETES)

7.1. Danh hiệu: TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN (LAZARIE)

7.2. Bản chất: Tu Hội thuộc đời sống tông đồ

7.3. Thầm quyền: Thuộc thẩm quyền Tòa Thánh  

7.4. Nhà Mẹ: 95 rue de Sévré 75006 Paris

– Nhà Phụ Tỉnh Việt Nam: 40 Trần Phú- Đà Lạt- Lâm Đồng.

7.5. Cộng đoàn: chưa

7.6. Tu viện: chưa

7.7. Đặc sủng: Phục vụ người nghèo nơi miền thôn quê.

7.8. Linh đạo: Phục vụ người nghèo theo đường hướng của Thánh Vinh Sơn Phaolô.

7.9. Hoạt động trong tổng giáo phận Hà Nội: Có bốn anh em đang phục ở giáo xứ:

Giáo Xứ An Hòa (1 linh mục)

Giáo Xứ Hoàng Xá (1 linh mục)

Giáo Xứ Mường Riệc (2 linh mục)

8. DÒNG ĐA MINH TẠI HÀ NỘI (OP)

8.1. Danh hiệu: Dòng Đa Minh

8.2. Bản chất: Dòng

8.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

8.4. Nhà Mẹ: Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

229 – 231 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Bề trên Giám tỉnh: Linh mục Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP.

Điện thoại: (8) 3932 1881

Email: vietdominicans@gmail.com

8.5. Cộng đoàn:

Số cộng đoàn hiện diện trong Tổng giáo phận Hà Nội: 01

Số tu sĩ linh mục: 04; Số tu sĩ khấn đơn: 02

Địa chỉ: Giáo xứ Phương Trung

Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội

Phụ trách: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoàng, O.P

Linh mục Gioan Baotixita Vũ Văn Tín, O.P phụ tá giáo xứ Phương Trung

Linh mục Đa Minh Vũ Văn Lợi, O.P Giám quản giáo xứ Thượng Lao

Linh mục Cosma Hoàng Thanh Quốc, O.P giúp xứ Lại Yên

Tu sĩ khấn đơn: Vinh Sơn Nguyễn Đại Dương, O.P

Tu sĩ khấn đơn: Giuse Nguyễn Hoàng Diệu, O.P

8.6. Đặc sủng: Giảng thuyết và cứu rỗi các linh hồn

8.7. Linh đạo: Nói với Chúa – Nói về Chúa

8.8. Hoạt động trong Tổng giáo phận Hà Nội: Giảng dạy và phụ linh hướng tại Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà Nội; giảng dạy và linh hướng một số cộng đoàn dòng tu nữ; mục vụ Giáo xứ.

II/ CÁC TỔ CHỨC TU TRÌ CHO NỮ GIỚI TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

===============***===============

1. DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI (LHC)

1.1. Danh hiệu: Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

1.2. Bản chất: Dòng

1.3. Thẩm quyền: Tổng giáo phận Hà Nội

1.4. Nhà Mẹ: 31 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bề Trên Tổng Quyền: Anna Nguyễn Thị Ngoãn

Đt: 043 3938 0059

1.5. Cộng đoàn: gồm 35 cộng đoàn, lâu nhất là từ năm 1763 (cộng đoàn Kẻ Sở) và mới nhất là vào năm 2011

1.6. Đoàn sủng

Tham dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô để tiếp nối sứ mạng cứu độ của ngài bằng cách chuyển cầu trong nguyện đường và nơi cuộc sống để cầu nguyện cho lương dân và các tín hữu xa lìa Chúa được ơn hoán cải, bằng cách dấn thân phục vụ ưu tiên giới trẻ và giới nữ trong văn hóa, xã hội, y tế, đức tin và luân lý.

1.7. Linh đạo

Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh như đối tượng duy nhất và làm tông đồ thừa sai cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương

1.8. Hoạt động: Tham gia mục vụ giáo xứ, bác ái xã hội…

2. DÒNG PHAOLÔ THÀNH CHARTRES (SPC)

2.1. Danh hiệu: Dòng thánh Phaolo thành Chartres – Tỉnh dòng Hà Nội

2.2. Bản chất: Dòng

2.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

2.4. Nhà Mẹ

Trung Ương: Via della Vignaccia, 193-00163 Rome, Italy. Bề Trên Tổng Quyền: Mẹ Myriam de St Anne Kitcharoen

Tỉnh dòng Hà Nội: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội- Phụ Trách: Nữ tu Saint Jean Trần Thị Anh. E-mail: phaolohn@gmail.com. ĐT. 043.38241746 và 04.39393429

2.5. Cộng Đoàn và giáo điểm trong tổng giáo phận Hà Nội

Cộng đoàn: 5 cộng đoàn, tại Hai Bà Trưng và giáo xứ Hàng Bột (nội thành Hà Nội), giáo xứ Thạch Bích (Thanh Oai, Hà Nội), giáo xứ Cát Thuế (Từ Liêm, Hà Nội) và giáo xứ Khoan Vĩ (Hà Nam)

 Giáo điểm: 2, tại giáo xứ Chuyên Mỹ (Phú Xuyên, Hà Nội) và tại giáo xứ Nam Định (Nam Định)

2.6. Tu Thất: 5 tu thất đã được thiết lập trong khoảng thời gian từ 1891 đến 2010.

2.7. Đoàn sủng: giáo dục, y tế, xã hội, mục vụ

2.8. Linh đạo: quy về Đức Kitô và mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài.

2.9. Hoạt động: tham gia mục vụ giáo xứ, y tế, giáo dục và xã hội.

3. DÒNG PHAOLÔ THIỆN BẢN (OSP)

3.1. Danh hiệu: Cộng đoàn Phaolô Thiện Bản Hà Nội

3.2. Bản chất: Dòng

3.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

3.4. Nhà Mẹ

 – Soeur Michèle-Dominique

 – Oeuvre de saint Paul

 – Boulevard de Pétrolles 44 – C.P. 176

 – CH 1705 Fribourg – Suisse

 – Tel. 0041. 26 426 49 50

Tại Việt Nam:

 – Bề trên: Elisabeth Bùi Thị Ngát

 – Địa chỉ:21/2A Lý Chính Thắng,phường 8, quận 3, Sài Gòn

 – Email: osp.sg@vnn.vn – ĐT. 083 8484344

3.5. Cộng đoàn tại Hà Nội

 – Cộng đoàn: 1

 – Số Tu sĩ: 4 Nữ tu,

 – Địa chỉ: tại 11/Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 – E-mail: osphanoi.2007@yahoo.com.vn

 – Phụ trách: Maria Nguyễn Thị Cẩm Tú (ĐT. 0938886458 hay 043 752 4918)

3.6. Tu thất: từ năm 2007

3.7. Linh đạo: Cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người bằng in ấn.

Sống đức ái theo tinh thần Phaolô, được diễn tả trong thư gởi giáo hội Côrintô (1Cr 13)

3.8. Hoạt động: Làm việc tại thư viện ĐCV thánh Giuse Hà Nội (hai cơ sở thần học và triết học)

4. HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HƯNG HÓA

4.1. Danh hiệu: Dòng MTG Hưng Hóa

4.2. Bản chất: Dòng

4.3. Thẩm quyền: Giáo phận

4.4. Nhà Mẹ: Tu viện Sơn Lộc, khu phố, phường Trung Sơn trầm, Sơn Tây, Hà Nội.

Bề trên: Nữ tu Maria Mai Thị Hà

 ĐT:  01644749773

4.5. Cộng đoàn hiện diện trong Giáo phận Hà Nội

– Cộng đoàn: 1

– Số Tu sĩ: 4 Ts K/ trọn, 3 Thỉnh Sinh

– Địa chỉ: Nhà số 1, ngõ 73, đường Phùng Khoang – Trong Văn – Từ Liêm – Hà Nội.(Số 1, ngõ 73, đường Phùng Khoang 2)

– Phụ trách: Maria Hoàng Thị Hoạch

– Số Đt: 01667407488

4.6. Đặc sủng

Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất”.

Sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương.

4.7. Linh Đạo

Thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô, để tiếp nối sứ mạng cứu độ, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường vào trong cuộc sống.

Nơi nguyện đường: Suy gẫm cầu nguyện cho lương dân, tín hữu xa lìa Thiên Chúa, các linh hồn nơi luyện ngục và các nhu cầu của Giáo Hội.

Trong cuộc sống: Phục vụ ưu tiên nữ giới và giới trẻ trong các lãnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin.

4.8. Hoạt động trong Giáo Phận Hà Nội

Tham gia mục vụ Giáo xứ, Y tế, luân lý đức tin.

5. HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHÁT DIỆM

5.1. Danh hiệu: Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

5.2. Nhà Mẹ

 – Địa chỉ: Xóm 5 – Lưu Phương Kim Sơn – Ninh Bình

 – Tổng Phụ trách: Têrêsa Mai Thị Ngát

 – ĐT: 0229.386.2321                                   

5.3. Cộng đoàn hiện diện tại Hà Nội

 – Cộng đoàn: 1 cộng đoàn

 – Địa chỉ:  Số nhà 26 – Ngõ 86 – Phùng Khoang Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

 – Số nữ tu: 8

 – Phụ trách: Maria Trần Thị Nga

 – Điện thoại: 0912.934.745

5.4. Bản chất

Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm thuộc quyền Giáo phận, đây là Dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục. Sống thành cộng đoàn theo một bản luật và hướng việc truyền giáo cho lương dân.

5.5. Tinh thần

Tinh thần của chị em là tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu:

– Yêu Chúa Giêsu Kitô chịu Đóng Đinh trên Thánh Giá, Đấng đã thí mạng sống vì tình yêu lớn nhất dành cho Chúa Cha và nhân loại.

– Yêu Thánh Giá của Người và sẵn sàng đón nhận thập giá của bản thân với xác tín: chúng ta hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong nỗi gian truân của Đức Kitô phải chịu cho thân Mình Người là Hội Thánh.

5.6. Đặc sủng

Ơn gọi đời sống thánh hiến trong Dòng Mến Thánh Giá là quà tặng cao quý của Thiên Chúa, làm cho người nữ tu thông dự vào linh đạo và đặc sủng vào Đấng sáng lập bằng cách:

– Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất.

– Sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương.

– Đặc sủng của Dòng được thể hiện trong mục đích và sứ mạng, được mỗi chị em đón nhận và thi hành, sẽ giúp chị em sống hạnh phúc trong khi dấn thân phục vụ tha nhân để làm vinh danh Thiên Chúa.

5.7. Linh đạo

Với tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Dòng Mến Thánh Giá chọn Chúa Giêsu chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của cuộc đời mình và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

5.8. Phục vụ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội: Giáo dục đức tin, y tế và mục vụ tông đồ.

6. DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN LẬP

6.1. Danh hiệu: Cộng Đoàn MTG Tân Lập Yên Kiện

6.2. Bản chất: Dòng

6.3. Thẩm Quyền: Tổng giáo phận Sài Gòn

6.4. Nhà Mẹ: số 31 đường 28, Bình Trưng Đông, quận Hai, Sài Gòn.

Tổng Phụ Trách: Maria Nguyễn Thị Ngọc Điệp – ĐT: 01679604162. 9.5.

6.5. Cộng Đoàn hiện diện tại Hà Nội

 – Cộng đoàn: 1

 – Số Tu sĩ: 3 Tu sĩ.

 – Địa chỉ: Xóm Giữa, Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.

 – Phụ trách: Maria Hoàng Thị Diệu.

 – Email: hoangdieutltb@gmail.com

 – Đt: 0945119859

6.6. Tu Thất: Từ ngày 20/10/2009 tại Xóm Giữa, Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.

6.7. Đoàn sủng: Tham dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô để tiếp nối sứ mạng cứu độ của ngài bằng cách chuyển cầu trong nguyện đường và nơi đời sống cho lương dân và các tín hữu xa lìa Chúa được ơn hoán cải, bằng cách dấn thân phục vụ ưu tiên giới trẻ và giới nữ trong văn hóa, xã hội, y tế, đức tin và luân lý.

6.8. Linh đạo: Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh như đối tượng duy nhất và làm tông đồ thừa sai cho các dân tộc, góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương.

6.9. Hoạt động: Tham gia mục vụ giáo xứ, bác ái xã hội như mở lớp học tình thương và nhà mở cho các em cơ nhỡ…

7. DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HÓA

7.1. Tên dòng: Mến Thánh Giá Thanh Hóa

7.2. Thẩm quyền: Giáo phận

7.3. Nguồn gốc và Đấng sáng lập: Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam do Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte sáng lập tại Đàng Ngoài năm 1670 và Đàng Trong năm 1671.

7.4. Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse, ngày 19 tháng 3 hằng năm.

7.5. Nhà Mẹ: Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

  – Số nhà 10/626 đường Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

  – Đt. 0237 3855 610

  – E-mail: hdmtgth@hn.vnn.vn

  – Bề trên: Sr: Cecile Vũ Thị Nhung

7.6. Cộng đoàn hiện diện tại Hà Nội

 – Địa chỉ: Giáo xứ Kẻ Sét

 – Số Tu sĩ: 3

 – Phụ trách: Maria Nguyễn Thị Tú

 – Số đt: 0949134158  

 – Email: sotu1972@gmail.com

7.7. Linh Đạo: Tập trung vào khuôn mặt Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và mầu nhiệm thánh giá cứu độ của người, thể hiện qua ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và Tông đồ. Hằng ngày, chị em hướng về Đức Giêsu kitô chịu đóng đinh bằng lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc chúng con” (Hc 64).

Châm ngôn: “Đức Giê su Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con

7.8. Mục đích: Nhằm đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Kitô bằng việc suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ và hi sinh của người (Hc 3)

7.9. Sứ mạng: Cùng chung với các Hội dòng mến Thánh Giá, chị em Mến Thánh Giá Thanh Hóa được mời gọi thông dự vào sứ mạng trung gian của Đức Ki tô bằng đời sống lao động và cầu nguyện; trong cầu nguyện, chị em tha thiết xin Chúa ban ơn hoán cải cho các chị em lương dân và những tín hữu sống xa lìa Chúa cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, giáo hội địa phương cũng như toàn cầu. trong cuộc sống, chị em dấn thân phục vụ tông đồ, ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lĩnh vực Văn Hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin.

 

8. DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI BÙI CHU

8.1. Danh hiệu: Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu

8.2. Địa chỉ Nhà Mẹ: Trung Linh – Xuân Ngọc – Xuân Trường – Nam Định

 – Tổng Phụ trách: M. Ignatio Nguyễn Thị Nga

8.3. Cộng đoàn hiện diện Hà nội: 01

 – Địa chỉ: Số nhà 28 – Nghách 180A/3 – Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa – Hà nội

 – Số nữ tu: 10

 – Phụ trách: Đaminh Tước Nguyễn Thị Hằng

 – Số ĐT:

8.4. Bản chất

Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi thuộc quyền Giáo phận, tuyên khấn 3 lời khấn công: Khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ truyền giáo.

8.5. Tinh thần

Tinh thần của chị em là thực hành đức ái Phúc Âm. Ngay từ khi vào Dòng, chị em phải được học hỏi về tinh thần Dòng, để tinh thần ấy thấm nhuần và điều khiển cả cuộc đời chị em, từ tư tưởng, lời nói đến hành động.

8.6. Đặc sủng

Sứ mạng của Chị em Mân Côi là hiến thân cho việc tông đồ truyền gíao của Giáo hội bằng việc rao giảng Tin mừng và giáo dục đức tin, đặc biệt cho người nghèo khổ trong các lãnh vực: Giáo dục, y tế, từ thiện , xã hội và mục vụ tông đồ.

8.7. Linh đạo

Với tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.

8.8. Phục vụ trong tổng Giáo phận Hà Nội: Giáo dục đức tin, y tế và mục vụ tông đồ.

9. DÒNG CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA

9.1. Danh hiệu: Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa

9.2. Bản chất: Dòng

9.3 Thẩm quyền: tổng giáo phận Sài Gòn.

9.4. Nhà Mẹ: Trụ sở chính của Tỉnh Dòng Truyền Tin Việt Nam tại Bành Văn Trân, F7, Q Tân Bình, TP. HCM

Bề trên tổng quyền: Nữ tu M. Rosa Vũ Thị Loan

Bề trên giám tỉnh: Maria Terexa Đinh Thị Nụ – Đt: 083640000

E- mail:

9.5. Cộng đoàn trong Tổng giáo phận Hà Nội

Một cộng đoàn chính tại Hà Nội, hai cộng đoàn nhánh tại giáo xứ Tràng Châu, và giáo xứ Lan Mát, Hà Nam.

Người đại diện: Maria Phanxicô Trần Thị Hằng

Địa chỉ số 51 ngách 649/77 ngõ 649 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai – Hà Nội – Đt: 0986919432

E- mail: fmsrhn@yahoo.com

9.6. Đoàn sủng

 – Chị em hiến thân cho việc tông đồ truyền giáo của Giáo Hội bằng việc rao giảng Tin Mừng và giáo dục đức tin đặc biệt cho người nghèo trong các lãnh vực giáo dục, y tế, từ thiện xã hội và mục vụ tông đồ.

9.7. Linh đạo

Chị em Mân Côi cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm, sống mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Cứu Thế và mang tình yêu Cứu Độ của Chúa đến cho mọi người bằng đời sống truyền giáo theo sứ mạng của Dòng.

9.8. Hoạt động

Phục vụ tại các giáo xứ: Phủ Lý – Tràng Châu trong lãnh vực giáo dục và mục vụ (mục vụ thiếu nhi, phụ trách ca đoàn, dạy giáo lý tân tòng).

10. DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ (FMA)

10.1. Danh hiệu: Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

10.2. Bản chất: Dòng

10.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

10.4. Nhà Mẹ

 – Bề Trên Tổng Quyền: REUNGOAT YVONNE

 – Địa chỉ: Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice

   Via dell’Ateneo Salesiano, 8100139 Roma RM

   Tel: (+39) 06/ 87 27 41

 – Giám Tỉnh: TERESA UÔNG THỊ ĐOAN TRANG

 – Địa chỉ: 57 Đường 4, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tp HCM

 – Tel: 08. 38 96 08 26

10.5. Cộng đoàn trong tổng giáo phận Hà Nội

 – Điểm hiện diện: 01

 – Số người: 03

 – Người đại diện: Maria Nguyễn Thị Trinh

 – Địa chỉ: 12 xóm 19A Cổ Nhuế – Từ Liêm – Hà Nội

 – Tel: 024. 37 55 43 28

 – Email: fmaconhue@gmail.com

10.6. Tu thất: Từ năm 2001 tại 12 Xóm 19A Cổ Nhuế – Từ Liêm – Hà Nội

10.7. Đoàn sủng: Giáo dục & Truyền giáo (Đối tượng: Thanh thiếu nữ nghèo về mọi phương diện thuộc mọi lứa tuổi))

10.8. Linh đạo: Đức Ái mục tử của Chúa Giêsu (Linh đạo của hệ thống giáo dục dự phòng)

10.9. Hoạt động: đồng hành với sinh viên trọ học, dạy giáo lý thiếu nhi giáo xứ Cổ Nhuế, thăm viếng & giúp đỡ người nghèo, tông đồ hè tại các vùng sâu vùng xa…

11. DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 

11.1. Tên cộng đoàn: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

11.2. Bản chất: Dòng

11.3. Thẩm quyền: Tổng giáo phận Huế

11.4. Nhà Mẹ: 32 Kim Long- Huế – Bề Trên Tổng Quyền: Nữ tu Maria Victorina Trần Thị Lam Hồng – Điện thoại liên lạc: 054- 3528484 hoặc 054- 3529527

11.5. Cộng đoàn hiện diện trong tổng giáo phận Hà nội

 – Cộng đoàn: 1 Cộng đoàn Lộ Đức ở giáo xứ Thượng Thuỵ.

 – Số Tu sĩ: 4 Tu sĩ

 – Địa chỉ: số 16 ngõ 409 An Dương Vương – Tây Hồ- Hà Nội

 – Phụ trách: Nữ tu Marie Irène Nguyễn Thị Toà

 – Điện thoại: 04- 37578770

11.6. Tu thất: Đã thiết lập tu thất từ ngày 6/7/2008 tại giáo xứ Thượng Thuỵ- Hà nội

11.7. Đoàn sủng

 – Giáo dục giới trẻ về văn hoá và đức tin, đặc biệt thanh thiếu nữ.

 – Thực thi những công việc bác ái xã hội phù hợp với chương trình mục vụ của Giáo Hội địa phương

11.8. Linh đạo

Tự nguyện bước theo Chúa Giêsu vác Thánh Giá và yêu mến Mẹ Maria Vô Nhiễm với hết tình con thảo.

11.9. Hoạt động

Mục vụ giáo xứ (giáo xứ Thượng Thụy) và bác ái xã hội (cộng tác với nhóm Emmaus thuộc Caritas Hà Nội để tư vấn và phục vụ các anh chị em nhiễm HIV).

12. DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM

12.1. Danh hiệu: Cộng đoàn Đa Minh Đức Mẹ Fatima

12.2. Bản chất: Dòng

12.3. Thẩm quyền: Giáo phận Xuân Lộc

12.4. Nhà Mẹ: số 155/5 KP9, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai. Bề trên tổng quyền: Theresa Phạm Thị Bạch Tuyết. ĐT: 061.3882643

12.5. Cộng đoàn hiện diện trong tổng giáo phận Hà nội

 – Cộng đoàn: 1 cộng đoàn tại Gx. Lường Xá, An Mỹ, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội.

 – Số Tu sĩ: 5 Ts K/ trọn

 – ĐT: 02433.799990. Phụ Trách: Agatha Vũ Thị Khánh

12.6. Tu Thất: đang xúc tiến xây dựng gần đền thờ của giáo xứ Lường Xá. Đã hiện diện tại giáo xứ từ tháng 9/2010

12.7. Đoàn sủng: cứu rỗi các linh hồn bằng cách tham gia mục vụ giáo xứ, làm trợ úy hội đoàn, truyền giáo, giáo dục và bác ái xã hội.

12.8. Linh đạo: “chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân điều mình đã chiêm niệm”

12.9. Hoạt động: Tham gia mục vụ giáo xứ, nhất là mở các lớp giáo dục đức tin tại giáo xứ Lường Xá.

13. DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

13.1. Danh hiệu: Cộng Đoàn Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Đàn Giản

13.2. Bản chất: Dòng

13.3. Thẩm quyền: giáo phận Buôn Ma Thuột

13.4. Nhà Mẹ: tại 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Buôn Ma Thuột, Daklak

  – ĐT. 0500.3855561. Tổng Phụ Trách: Maria Fiat Nguyễn Thị Lương

13.5. Cộng đoàn trong tổng giáo phận Hà Nội

– Cộng đoàn: 1 cộng đoàn.

– Địa chỉ: Đàn Giản, thôn Rùa Hạ, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội.

– Số Tu sĩ: 3 Tu sĩ ( 2 Ts K/ trọn, 1 Ts K/ tạm)

– Phụ Trách: Maria Anna Lê Thị Định

– Email: dangiangvhb@gmail.com

– ĐT: 02433974897 (hay 0909728453)

13.6. Tu Thất: Đã được thiết lập tại địa chỉ trên năm 2010.

13.7. Đoàn sủng: Sống và loan báo tin mừng hòa bình của Đức Kitô cho mọi người, nhất là anh em dân tộc ít người

13.8. Linh đạo: Noi gương Đức Maria sống và loan báo Tin Mừng Hòa Bình của Chúa Kitô đến cho mọi người.

13.9. Hoạt động: tham gia mục vụ giáo xứ (ca đoàn, các lớp giáo lý) và bác ái xã hội.

14. HỘI DÒNG ĐỨC MẸ HIỆP NHẤT BẮC NINH

14.1. Danh hiệu: Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất

14.2. Bản chất: Hội Dòng

14.3. Thẩm quyền: Giáo Phận Bắc Ninh

14.4. Nhà Mẹ: Thôn Đạo Ngạn II, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Tổng Phụ Trách: Maria Lương Thị Hồng– ĐT: 01672449008

14.5. Cộng đoàn

 – Một cộng đoàn tại giáo xứ Hoàng Nguyên (Hà Nội) (1997),

 – Một cộng đoàn tại giáo xứ Kẻ Sét (2001)

14.6. Đặc sủng: Nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa.

14.7. Linh đạo: Xây dựng sự hiệp nhất.

14.8. Hoạt động: Vừa tham gia mục vụ giáo xứ trong nhiều lãnh vực và hoạt động khác nhau, Y tế , Giáo dục, Khuyết tật, Phục vụ  trại phong. 

15. HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU

15.1. Lược sử: Dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam thành lập tại Bùi Chu năm 1951, quen gọi là dòng Đa Minh Bùi Chu, vừa được 3 lớp khấn với tổng số 55 nữ tu thì xảy ra biến cố lịch sử năm 1954, lúc này còn 49 chị. (Theo Lịch Sử Dòng, tập I: trước khi di cư chỉ còn 49 chị vì 2 chị đã chết, 4 chị xuất). Phần đông chị em đã di cư vào Miền Nam và định cư tại Tam Hiệp, Biên Hoà, nay thuộc giáo phận Xuân Lộc. Những chị em ở lại (12 chị khấn) đã gặp nhiều khó khăn về mọi mặt để có thể tồn tại và phát triển. Mãi đến ngày 30-4-1959, dòng mới có lớp khấn tiếp theo.

Từ khi đất nước thống nhất (1975) đến nay, dòng đã có nhiều thuận lợi. Dòng phát triển mạnh về nhân sự, tinh thần và vật chất: số người tu ngày một gia tăng, cơ sở được trùng tu tái thiết, chị em được học hành thăng tiến.

15.2. Bổn mạng: Thánh nữ Catarina Siena, 29-4.

15.3. Mục đích: Làm vinh danh Chúa và thánh hoá bản thân, bằng cách giữ ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục theo tinh thần tu luật Thánh Augustinô, Hiến pháp, Chỉ Nam Dòng chị em Đa Minh Việt Nam và truyền thống tốt đẹp do tiền nhân để lại.

15.4. Linh đạo: Sống theo tinh thần Thánh phụ Đa Minh: chiêm niệm và hiến thân lo việc cứu rỗi các linh hồn bằng việc phục vụ chân lý đức tin, nhất là người nghèo.

15.5. Số cộng đoàn: Hiện nay, ngoài tu viện Trung ương Bùi Chu, dòng còn 3 tu viện lớn: Phú Nhai, Quần Cống, Trung Lao và 37 tu sở phục vụ các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu.

15.6. Nhân sự: Khấn trọn 140, khấn  tạm 60, tập sinh 12, thỉnh sinh 60 và đệ tử 120.

15.7. Nhà Mẹ:  

 – Địa chỉ: xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đt: 0350 886138

 – Email: hddmbuichu@yahoo.co.uk.

 – Bề trên đương nhiệm: Nt. Lidwina Đinh Thị Sáng, sinh 1942, khấn 1960.

16. DÒNG NỮ VƯƠNG TRUYỀN GIÁO

16.1. Danh hiệu: cộng đoàn Nữ Vương Truyền Giáo Hà Nội

16.2. Bản chất: Dòng

16.3. Thẩm quyền: Giáo phận Paramatta (Úc)

16.4. Nhà mẹ: Địa điểm và Bề Trên Tổng Quyền:

 – Soeur Chanel Đinh Thị Hoài

 – PO Box 725

 – Granville, NSW 2142

 – ĐT: 61 – 2 – 9637 1827

 – Email: thithanhthanh@gmail.com

16.5. Cộng đoàn trong tổng giáo phận Hà Nội:

 – Cộng đoàn: 1 cộng đoàn

 – Số Tu sĩ: 7 Ts K/ trọn, 24 Ts K/ tạm

 – Phụ trách cộng đoàn: Gioan Nguyễn Thị Phượng

 – Email: phuongmg13@gmail.com

 – ĐT: 01655846619

 – Địa chỉ: Số 16/186 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

16.6. Tu thất: được thành lập ngày 6/9/2003 tại địa chỉ trên

16.7. Đoàn sủng: Truyền Giáo tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cho phép

16.8. Linh Đạo: Nối gót Đức Kitô trên con đường thánh giá bằng sự hy sinh, từ bỏ và quên mình

16.9. Hoạt động: Hiện nay đang còn ở trong thời gian huấn luyện nên chưa tham gia hoạt động bên ngoài.

17. HỘI DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ (FMM)

17.1. Danh hiệu: Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

17.2. Địa chỉ Nhà Mẹ: 269 Nguyễn Văn Đậu – P.11 Quận Bình Thạnh – Thành Phố Hồ Chí Minh

 – Địa chỉ website: http://fmmvn.net

 – Chị Giám Tỉnh Anna Nguyễn Thị Tạo

17.3. Cộng đoàn hiện diện tại Hà Nam: 01

 – Địa chỉ: Giáo Họ Khắc Cần – Thôn Tân Hưng – Xã Thanh Tân – Huyện Thanh Liêm – Tỉnh Hà Nam

 – Số nữ tu: 04

 – Phụ trách: Maria Hoàng Thị Thiên Hoa

 – Điện thoại: 0904 972 390

17.4. Bản chất

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ là một Dòng quốc tế thuộc quyền Tòa Thánh, hiến thân cho việc truyền giáo khắp nơi trên thế giới bằng đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Sống trọn vẹn cho Chúa Cha theo gương Mẹ Maria và Thánh Phanxicô, chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiến dâng đời sống mình cho Giáo Hội để góp phần cứu độ thế giới. Chị em tự nguyện chuyên trách việc thờ phượng Thánh Thể và Phúc âm hoá các dân tộc, sống thành cộng đoàn huynh đệ quốc tế, sẵn sàng đi khắp nơi và đến với mọi người, đặc biệt những người nghèo nhất và những nơi ít sự hiện diện của Giáo Hội.

17.5. Tinh thần

Hiến thân cho việc truyền giáo khắp nơi trên toàn thế giới bằng đời     sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Là thành viên trong Dòng Ba Tại Viện của Thánh Phan-xi-cô.

17.4. Đặc sủng

Đoàn Sủng FMM do Mẹ Marie de la Passion đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, đã sống và để lại cho con cái bao gồm các yếu tố chính: Hy Lễ, Thờ Phượng Thánh Thể, Thừa Sai theo linh đạo Thánh Mẫu và Phan Sinh trong cộng đoàn quốc tế và liên văn hóa.

17.5. Linh đạo

Hiến Pháp (HP) của Dòng FMM đã khẳng định: “Chúng ta thể hiện ơn gọi của mình trong con đường Phan Sinh, bằng cách sống Phúc Âm giữa lòng thế giới, và bước theo Đức Kitô khiêm nhường, nghèo khó trong đơn sơ, bình an và vui tươi.” Linh đạo Phan Sinh luôn bàng bạc trong khắp luật sống của Dòng PSTSĐM, ngay trong lời khấn của từng chị em “Tôi hiến mình trọn vẹn cho Chúa Cha theo gương Mẹ Maria và Thánh Phanxicô.”

17.6. Phục vụ trong giáo phận Hà Nội

Giáo dục đức tin, y tế và mục vụ tông đồ

18. HỘI DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ (MCC)

18.1. Danh hiệu: Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô. MCC

18.2. Bản chất: Dòng

18.3. Thẩm quyền: Giáo phận

18.4. Nhà Mẹ: 101/57 ẤP 4 – Đông Thạnh – Hóc Môn­-­Tp.HCM.

 – Bề Trên Giám Tỉnh: M.PhanxicôXaviê Hà Thị Thanh Tịnh

18.5. Cộng đoàn đang hiện diện trong Giáo Phận Hà Nội

 – Cộng đoàn: 1

 – Số tu sĩ: 4

 – Địa chỉ: Xóm 4 – Đồng Yên – Chân Lý – Lý Nhân – Hà Nam.

 – Phụ trách: M .Anna Nguyễn Thị Nhuận

– Số Đt: 0164 3967 019

18.6. Linh Đạo

 Sứ Mạng:

 – Chầu Thánh Thể hằng ngày.

 – Phục vụ vô vị lợi cho những người nghèo nhất trong những người nghèo

Tinh Thần:

 – Sống hoàn toàn phó thác,tin tưởng, yêu thương và tràn đầy niềm vui như đã được sống bởi Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong Phúc Âm.

Mục Đích:

 – Làm dứt cơn khát vô tận của Chúa Giêsu trên Thánh giá vì yêu các linh hồn bằng  sự tự nguyện khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm “Vâng Phục, Khiết Tịnh, Khó Nghèo,và phục vụ vô vị lợi cho người nghèo nhất trong những người nghèo”

18.7. Hoạt động trong Giáo Phận Hà Nội

 – Tham gia họat động tông đồ: Dạy giáo lý,dạy hát, cắm hoa, rước Chúa    cho     bệnh nhân, đi thăm các gia đình, giữ trẻ giúp phụ huynh an tâm làm việc.

19. DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI VINH

19.1. Danh hiệu: Thừa sai Bác Ái Vinh

19.2. Bản chất: Dòng

19.3. Thẩm quyền: Giáo phận Vinh

19.4. Nhà Mẹ: Xóm 9, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.

 – Tổng Phụ Trách: Maria Nguyễn Thị Mai

 – ĐT: 0973277473

19.5. Cộng đoàn: Thôn An Lạc, xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

 – ĐT. 0987264884, với 3 chị em

19.6. Tu thất: 1 tại địa chỉ trên từ năm 2008

19.7. Đoàn sủng: Phục vụ những người già nua, tật nguyền,mổ côi và thiếu nữ lầm lỡ

19.8. Linh đạo: Thiên Chúa được tôn vinh khi con người được hạnh phúc

19.9. Hoạt động: Tham gia mục vụ giáo xứ.

20. DÒNG TIỂU MUỘI CHÚA GIÊSU

20.1. Danh hiệu: Cộng đoàn Tiểu Muội Chúa Giêsu Hà Nội

20.2. Bản chất: Dòng

20.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

20.4. Nhà Mẹ

 – Nhà chính: Via Di Acque Salvie, 2, Tre Fontane, 00142 Roma, Italia. Phụ trách toàn dòng: Dolors Francisca. ĐT: 06.591.19.89

 – Nhà miền Việt Nam: 25/4 Phan Văn Hân, p. 19, q. Bình Thạnh, Sài Gòn. Phụ trách miền: Gioan Đạt Minh Thúy

 – ĐT: 0942187702

20.5. Cộng đoàn tại tổng giáo phận Hà Nội

 – Cộng đoàn: 1

 – Số Tu sĩ: 3 Ts K/ trọn

 – Phụ trách: Giosepha Trần Thị Bạch Mai, ĐT: 024.39324655, DĐ: 0912309620

20.6. Tu thất: 2 tại số 32 ngõ 61, phố Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, từ năm 1997

20.7. Đoàn sủng: sống chiêm niệm giữa đời, làm tông đồ bằng tình bạn

20.8. Linh đạo: Như Đức Giêsu sống tại Nadarét – Tinh thần con trẻ của Tin Mừng dưới ánh sáng Hài Nhi Belem.

20.9. Hoạt động: chầu Thánh Thể, sống chen giữa người nghèo và chọn làm việc của người nghèo ; cộng tác với nhóm Emmau của giáo phận.

21. NỮ TU ĐOÀN TRUYỀN TIN HÀ NỘI (AIVR)

21.1. Danh hiệu: Nữ Tu Đoàn Tông Đồ Truyền Tin Hà Nội. AIVR.

21.2. Bản chất: Tu Đoàn Tông Đồ

21.3. Thẩm quyền: Tổng giáo phận Hà Nội

21.4. Nhà Mẹ

 – Địa chỉ: Xóm 2 Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

 – Bề trên Tu Đoàn: Anna Nguyễn Thị Ngát.

 – E-mail: truyentinhn@yahoo.com 

 – Đt: 0968223508

21.5. Cộng đoàn: gồm 7 cộng đoàn (5 Cộng đoàn ở Hà Nội ,1 cộng đoàn ở Nam Định, 1 cộng đoàn ở Hà Nam)

21.6. Đoàn sủng: Sống mầu nhiệm Chúa nhập thể để nhờ ơn Chúa và ý chí hiến dâng, dấn thân phục vụ tha nhân vì Nước Trời, đặc biệt ở những nơi giáo phận cần.

21.7. Linh đạo: Theo gương Đức Giê su, Người Tôi Tớ Chúa của sách Isaia, theo gương Đức Maria, Người Nữ Tì Chúa của sách Tin Mừng, chị em sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu để phục vụ con người. Được tóm tắt trong mấy chữ cái đầu là AIVR hay Annunciatio (Truyền Tin), Incarnatio (Nhập Thể), Visitatio (Thăm Viếng) và Redemptio (Cứu Độ).

21.8. Hoạt động: Mục vụ giáo xứ, tham gia việc bác ái xã hội, giáo dục thanh thiếu niên và nhất là truyền giáo.

22. TU ĐOÀN NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN

22.1. Danh hiệu: Tu Hội Nữ Tữ Bác Ái Vinh Sơn.

22.2. Bản chất: Tu Đoàn Tông Đồ.

22.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

22.4. Nhà Mẹ (ở Việt Nam)

 – Số 42 Tú Xương- Phường 7 – Quận 3 – Thành Phố Hồ Chí Minh.

 – ĐT: 0893255582

 – Bề trên Giám Tỉnh: Justina Trần Thị Tươi.

22.5. Cộng đoàn hiện diện trong Tổng Giáo Phận Hà Nội

 – Cộng Đoàn: 1 cộng đoàn

 – Số Tu sĩ: 4 Tu sĩ.

 – Người phụ trách:

 – Địa chỉ: Cộng đoàn Linh Tân – Tân Độ – Hồng Minh – Phú Xuyên – Hà Nội

22.6. Tu thất: 1 từ năm 2003 – Địa chỉ: Địa chỉ của nhà xứ

22.7. Đoàn sủng: Tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ Đức Kitô nơi người nghèo về thể xác lẫn tinh thần

22.8. Linh Đạo: Phục vụ với tinh thần Tin Mừng và theo gương cha thánh Vinh-Sơn Phaolô là Khiêm Nhường- Đơn Sơ và Bác Ái.

22.9. Hoạt động: Mục vụ Giáo lý; Phục vụ người nghèo trong giáo xứ và các vùng lân cận.

23. TU HỘI ĐỜI NỮ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

23.1. Danh hiệu: Tu Hội Đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu

23.2. Bản chất: tu hội đời

23.3. Thẩm quyền: Tòa Thánh

23.4. Nhà mẹ

 – Trung Ương: 202 avenue du Maine, 75014 Paris, France

   Tổng Phụ Trách: Isabelle Lieutaud – ĐT. 01 45 40 45 51 – hay www.isfcj.com – email: corunum@orange.fr

 – Tại Việt Nam: 9C/12 A Chánh Hưng,p.4, q. 8, Sài Gòn. Phụ trách Vùng Việt Nam: Terexa Nguyễn Thị Tươi – ĐT. 090 305 9541.     

E-mail: thinguyen08@hotmail.com

23.5. Cộng đoàn tại Hà Nội

 – Địa chỉ liên lạc: Thôn Khôn Thôn – xã Minh Cường – Thường Tín – Hà Nội.

 – Bề trên Tu Hội: Maria Nguyễn Tuyết Anh

 – Email: tuyetanh.dongtri@gmail.com

 – Đt: 01694245529

23.6. Tu thất: không có, chỉ có nhà nghỉ tại giáo xứ Kẻ Nghệ, huyện Thường Tín, Hà Nội, từ năm 2011

23.7. Đoàn sủng: Thánh hóa bản thân và thánh hiến thế giới từ giữa thế giới và bằng các phương tiện của thế giới

23.8. Linh đạo: thể hiện tính cách trần thế được thánh hiến, dựa vào sự phân định theo kinh nghiệm và hướng dẫn của thánh Inhaxiô Loiôla, với trái tim Chúa Giêsu

23.9. Hoạt động: dấn thân trong các môi trường nghề nghiệp, gia đình và xã hội; cộng tác phục vụ các giáo xứ; tham gia công tác bác ái xã hội…

24. CỘNG ĐOÀN ĐIỂM TIM

24.1. Danh hiệu: Cộng Đoàn Điểm Tim

24.2. Bản chất: Cộng đoàn mới

24.3. Thẩm quyền: Tổng giáo phận Paraná (Argentina)

24.4. Nhà Mẹ

 – Người phụ trách chính tại Việt Nam: Maria Ngô Thị Mỹ Dung

 – Địa chỉ: 245/24F Võ Văn Kiệt – P.Cô Giang – Q.1- TPHCM – Điện thoại: 08 22101 530

24.5. Cộng đoàn trong tổng giáo phận Hà Nội

 – Cộng đoàn La Vang, gồm 3 người (2 nữ và 1 nam), có 2 người hứa 3 năm thuộc huynh đoàn MoLoKai và một bạn hứa 1 năm gọi là Bạn Của Trẻ. 

 – Người phụ trách: Maria Nguyễn Thị Hóa. Địa chỉ liên lạc: 189 /26 /237/18A, Phố An Dương – F. Yên Phụ – Q. Tây Hồ – TPHN

24.6. Tu thất: Một cộng đoàn hiện diện tại tổng giáo phận Hà Nội từ năm 1998

24.7. Đoàn sủng: – Sống Đoàn Sủng thương cảm và ủi an bên cạnh những người nghèo túng, những người cô đơn nhất, bằng một tình bạn biếu không.

24.8. Linh đạo

 – Sống mầu nhiệm nhập thể bằng cách chia sẻ tình bạn với những ai đang cần trong những khu xóm nghèo nàn nhất.

 – Sống mầu nhiệm thương cảm như Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá.

24.9. Hoạt động: Cộng tác với Ủy Ban Bác Ái Tổng giáo phận Hà Nội, cộng tác với nhóm Emmau và với cha xứ trong việc phục vụ người nghèo.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top