Tân linh mục dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ tạ ơn tại quê hương Tân Độ

Hân hoan trong niềm vui tạ ơn, ngày 09/7/2022 tân linh mục Antôn Nguyễn Quang Hưng, CSsR. đã dâng Thánh lễ đầu tiên của đời linh mục tại quê hương giáo xứ Tân Độ, trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ và các bậc tiền nhân.

Sau những ngày tháng đào tạo và tu luyện tại Dòng Chúa Cứu Thế, ngày 01/7/2022 thầy Antôn Nguyễn Quang Hưng đã được Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng đặt tay phong chức linh mục tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Với Thánh lễ này, giáo xứ Tân Độ có thêm người con thứ tư trở thành linh mục phục vụ trong tỉnh dòng Chúa Cứu Thế và là linh mục thứ 36 của Giáo xứ.

Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu lúc 9h30. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng, quý Cha tiền nhiệm, quý Cha bản hương, quý Cha đồng khóa với Cha mới, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tân Độ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Antôn mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho tổ tiên cùng toàn thể dân làng.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện Antôn đã gợi nhắc lại lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng cho quý cha mới trong ngày lễ truyền chức linh mục vừa qua “Dân Chúa kỳ vọng nơi chúng con rất nhiều, mong muốn chúng con trở thành những linh mục thánh, những linh mục đạo đức, những linh mục nhiệt thành để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh. Chúng con hãy đáp lại những kỳ vọng của dân Chúa và đừng để cho dân Chúa thất vọng.”

Khởi đi từ tâm tình trên đây và dưới ánh sáng Lời Chúa của ngày lễ tạ ơn, Cha Tổng đại diện Antôn đã chia sẻ về 3 khía cạnh của thiên chức linh mục. Thiên chức linh mục là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa đối với những người Chúa tuyển chọn. Thiên chức linh mục với sứ mạng phục vụ. Và thiên chức linh mục được mời gọi để trao ban bình an của Đức Kitô cho mọi người, đặc biệt là sứ vụ mang niềm vui Tin mừng đến với những người nghèo khổ theo linh đạo của các tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Từ đó, Cha Tổng đại diện Antôn mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho tân linh mục Antôn cũng như quý Cha mới luôn tràn đầy nhiệt huyết tông đồ, mang niềm vui, bình an đến cho mọi người qua đời sống phục vụ và yêu thương trong thánh chức linh mục.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ đã có lời chúc mừng Cha mới Antôn. Cùng với đó, Cha Antôn cũng tỏ bày tâm tình tri ân đến Mẹ Dòng, quý Cha, và toàn thể cộng đoàn.  

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên các linh mục, đặc biệt là quý Cha mới, để các ngài luôn trung thành với sứ vụ và trở nên những linh mục như lòng Chúa mong ước.

BTT Gx. Tân Độ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top