Tháng Ba – 2021

THÁNG BA – 2021

Tháng Giêng (t), Tháng Hai (đ) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Bí tích Hòa giải.

Xin Chúa ban cho chúng ta đổi mới một cách sâu xa việc lãnh nhận bí tích Hòa giải, để lãnh nhận trọn vẹn lòng Chúa xót thương.

Tháng Thánh Giuse

Cầu Cho Các Giáo Hữu Vững Đức Tin

“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giuse, nên đã công bố Người là “Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo”.

Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh Giuse, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương mẫu cao quý của Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu noi theo, dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Kitô. Ngay lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức Maria, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá thân nơi Thánh Giuse, một người được tiếng là luôn thi hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giuse chăm nom, Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách Thánh Giuse phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và công chính, noi gương thánh Giuse và qua lời cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế, 1989, số 28,30,31).

Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giu-se các tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giu-se và kinh Thánh Giu-se.

01   18   Tm   Thứ Hai Tuần II Mùa Chay.

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

02   19   Tm   Thứ Ba Tuần II Mùa Chay.        

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

03   20   Tm   Thứ Tư Tuần II Mùa Chay.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

04   21   Tm   Thứ Năm Tuần II Mùa Chay.  

Thánh Ca-xi-mia (Casimir).

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

05   22   Tm   Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

06   23   Tm   Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

07   24   Tm   CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Ca vịnh tuần III.

Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ nhất cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 152-166).

Xứ Chính tòa Hà Nội, Hoàng Xá, Tiêu Động Thượng, An Hòa và họ Hội Động chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.  

 Xh 20,1-17;(hoặc Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.

Cùng nhau học giáo lý

391. Hỏi: Ðể đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì?

Thưa: Ðể có thể đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta phải nhìn nhận và thống hối các tội lỗi của mình. Chính Thiên Chúa, qua Lời và Thánh Thần của Ngài, giúp chúng ta thấy rõ tội lỗi của mình, ban cho chúng ta lương tâm ngay thẳng và niềm hy vọng vào ơn tha thứ.

392. Hỏi: Tội là gì?

Thưa: Tội là “một lời nói, hành vi hoặc ước muốn trái nghịch với Luật vĩnh cửu” (thánh Augustinô). Tội là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, không vâng phục tình yêu của Người. Tội gây thương tích cho bản tính của con người và làm thương tổn đến tương quan giữa con người. Qua cuộc Tử nạn, Ðức Kitô cho thấy rõ ràng tích chất trầm trọng của tội và đã chiến thắng nó bằng lòng thương xót của Người.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

08   25   Tm   Thứ Hai Tuần III Mùa Chay.

Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ.

2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

09   26   Tm   Thứ Ba Tuần III Mùa Chay.

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu.

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

10   27   Tm   Thứ Tư Tuần III Mùa Chay.

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

11   28   Tm   Thứ Năm Tuần III Mùa Chay.

Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, Linh mục (1859), Tử đạo.

12   29   Tm   Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay.

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

13   01/2   Tm   Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài. Ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha được xướng trong Thánh lễ.

Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

14   02   Tm   (H)   CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ hai cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 167-173).

Xứ Giang Xá, Chợ Nội, Gia Trạng, Trung Trí, họ Cao Sơn và họ Tiên Lữ chầu Mình Thánh.

Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về người mù từ khi mới sinh.

Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp người nghèo và các giáo họ nghèo vào Chúa nhật sau.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3, 14-21.

Cùng nhau học giáo lý

393. Hỏi: Có nhiều loại tội hay không?

Thưa: Có rất nhiều loại tội. Các tội có thể được phân biệt theo đối tượng của chúng hoặc theo các nhân đức hay các giới răn, mà tội đối nghịch. Người ta còn có thể phân biệt tội theo tương quan trực tiếp của chúng với Thiên Chúa, với tha nhân hoặc với chính bản thân. Ngoài ra, người ta cũng có thể phân biệt tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và việc bỏ sót không làm.

394. Hỏi: Người ta phân biệt tội theo tính chất trầm trọng của chúng như thế nào?

Thưa: Người ta phân biệt tội trọng và tội nhẹ.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

15   03   Tm   Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay.

Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

16   04   Tm   Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay.

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

17   05   Tm   Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay.

Thánh Pa-tric, Giám mục.  

Is 49,8-15; G 5,17-30.

18   06   Tm   Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay.

Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh.     

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

19   07   Tr   Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay.

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA, lễ trọng.

Bổn mạng Tổng Giáo Phận Hà Nội và Giáo Tỉnh Hà Nội. Các giáo hữu hãy hợp ý cùng Đức Tổng Giám    Mục Giuse dâng lại Tổng Giáo Phận và Giáo Tỉnh cho Thánh Giuse.

Lễ tước hiệu nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Hôm nay là lễ bổn mạng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên và Đức Nguyên Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài.

Đọc (hát) kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, không xướng Allêluia.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

20   08   Tm   Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay.

Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

21   09   Tm   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ ba cho những người lớn sắp lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 174-180).

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Đào Duyên, Mỗ Xá, Đồng Yên, Hà Hồi (Kẻ Vồi), và họ La Tinh Trại chầu Mình Thánh.

Trong Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về Ladarô sống lại.

Hôm nay tất cả các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ quyên góp để giúp đỡ người nghèo và các giáo họ nghèo trong Tổng Giáo Phận, như những hoa trái của ăn chay hãm mình, cầu nguyện và giúp đỡ Chúa Ki-tô nơi những anh chị em nghèo khó. Tất cả các tiền thu được trong các Thánh lễ Chúa nhật này được chuyển về cho Tòa Tổng Giám Mục.

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

Gr 31,31-34; Hr 5,7-9; Ga 12,20-33.

Cùng nhau học giáo lý

395. Hỏi: Khi nào người ta phạm tội trọng?

Thưa: Người ta phạm tội trọng khi cùng lúc có chất liệu nặng, ý thức đầy đủ, và tự ý ưng thuận. Tội trọng phá huỷ đức mến trong chúng ta, cướp đi ân sủng thánh hoá và dẫn chúng ta đến cái chết đời đời trong hỏa ngục nếu không sám hối. Tội trọng được tha thứ cách thông thường nhờ Bí tích Rửa tội và Bí tích Thống hối, còn gọi là Bí tích Hòa giải.

396. Hỏi: Khi nào người ta phạm tội nhẹ?

Thưa: Khác biệt cách triệt để với tội trọng, người ta phạm tội nhẹ khi chất liệu là nhẹ, hoặc thậm chí chất liệu là nặng, nhưng không có đầy đủ ý thức hay không hoàn toàn ưng thuận. Tội nhẹ không cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, nhưng làm suy yếu đức mến. Tội nhẹ biểu lộ lòng quyến luyến lệch lạc đối với của cải trần thế, ngăn cản sự tiến triển của linh hồn trong việc thực hành nhân đức và trong việc thực thi điều thiện luân lý. Tội nhẹ đáng chịu những hình phạt tạm thời để thanh luyện.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

22   10   Tm   Thứ Hai Tuần V Mùa Chay.

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc 13,41c-62); Ga 8, 12-20.

23   11   Tm   Thứ Ba Tuần V Mùa Chay.

Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, giám mục.

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

24   12   Tm   Thứ Tư Tuần V Mùa Chay.

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

25   13   Tr   Thứ Năm Tuần V Mùa Chay.

TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng.

Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

26   14   Tm   Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay.        

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

27   15   Tm   Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay.

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.

TUẦN THÁNH

Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Ki-tô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc Người vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a đến cuộc thương khó hồng phúc và sự phục sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và ngày thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều I Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm của Tam Nhật Vượt Qua là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày của Tuần Thánh, không được cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức (là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua) nhưng nên cử hành sám hối.

Các nghi lễ Tuần Thánh (làm phép lá và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, và Đêm Canh Thức Vượt Qua), có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ chính xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu thấy trước các nghi thức được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ, có thể hát (ít là một vài phần) trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự. Nếu không các nghi thức này chỉ được cử hành ở nơi nhà thờ chính xứ và những nhà thờ quan trọng.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

28   16   Đ   CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Ca vịnh tuần II.  

Khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó. Ngày Giới trẻ Giáo phận.              

Xứ Thạch Bích, Mang Sơn, Bói Kênh, Hòa Khê, Phùng Xá chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kinh Tiền Tụng Lễ Lá.

Rước lá: Mc 11,1-10 (hoặc Ga 12,12-16).

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 (hoặc Mc 15,1-39).

Hướng dẫn:

Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa Ki-tô vào thành Giê-ru-sa-lem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trước mọi Thánh lễ, đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước kiệu (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lập lại trước một hoặc hai Thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước kiệu chỉ làm một lần.

Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhớ Chúa Ki-tô vinh thắng.

Khi kiệu lá, chủ tế mặc áo lễ (hay áo choàng) màu đỏ.

Sau cuộc rước kiệu (hay sau nghi thức nhập lễ trọng thể) bỏ làm Dấu Thánh giá và hành động sám hối (hay rảy nước thánh) đầu lễ, và đọc ngay Lời Nguyện Nhập Lễ. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc hết Bài Thương Khó cùng với hai bài sách thánh.

Khi đọc Bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi Dấu Thánh Giá trên sách.

Phó tế đọc Bài Thương Khó, hoặc nếu không có Phó tế thì Linh mục đọc.

Giáo dân cũng có thể đọc Bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Ki-tô cho Linh mục (hay Phó tế).

Nếu là Phó tế, trước khi đọc Bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong lễ nào khác.

Hết Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó, có thể giảng vắn tắt.

Nơi nào không cử hành Thánh lễ, có thể cử hành Phụng Vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, vào chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa Nhật, với giờ thích hợp.

Cùng nhau học giáo lý

397. Hỏi: Tội sinh sôi nảy nở nơi chúng ta như thế nào?

Thưa: Tội tạo nên xu hướng về tội, và do việc lặp đi lặp lại cùng một hành vi, sẽ tạo nên thói xấu.

398. Hỏi: Các thói xấu là gì?

Thưa: Ðối nghịch với các nhân đức, các thói xấu là những thói quen lệch lạc làm mờ tối lương tâm và hướng chiều về điều xấu. Các thói xấu có thể ghép lại thành bảy mối tội đầu: kiêu ngạo, hà tiện, ganh tị, nóng giận, dâm dục, mê ăn uống, và lười biếng.

399. Hỏi: Chúng ta có trách nhiệm gì đối với tội người khác không?

Thưa: Chúng ta có trách nhiệm đối với tội của người khác, khi chúng ta cộng tác cách có lỗi vào tội đó.

400. Hỏi: Các cơ cấu của tội là gì?

Thưa: Các cơ cấu của tội là những hoàn cảnh xã hội hay những tổ chức nghịch lại với Luật Thiên Chúa; chúng là những biểu lộ và là hậu quả của các tội cá nhân.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

29   17   Tm   THỨ HAI TUẦN THÁNH

Kinh Tiền Tụng thương khó II.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

30   18   Tm   THỨ BA TUẦN THÁNH

Kinh Tiền Tụng thương khó II.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.  

Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

31   19   Tm   THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Kinh Tiền Tụng Thương Khó II.

Tối ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top