Tháng Ba – 2023

Tháng Hai (đ), Tháng Hai (n-t) – Quý Mão

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

Tháng Thánh Giuse

Cầu Cho Các Giáo Hữu Vững Đức Tin

“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội, Đức Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội dưới sự bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giuse, nên đã công bố Người là “Quan thầy của Giáo Hội Công Giáo”.

Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của Thánh Giuse, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương mẫu cao quý của Ngài, một mẫu gương siêu vượt trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu noi theo, dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung tín phục vụ ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Kitô. Ngay lúc khởi đầu của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức Maria, chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá thân nơi Thánh Giuse, một người được tiếng là luôn thi hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh nguyện. Ý thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó những giai đoạn đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta cho Thánh Giuse chăm nom, Giáo Hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách Thánh Giuse phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện và công chính, noi gương thánh Giuse và qua lời cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế, 1989, số 28,30,31).

Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giu-se các tín hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giu-se và kinh Thánh Giu-se.

01  10  Tm  Thứ Tư Tuần I Mùa Chay.     

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

02  11  Tm  Thứ Năm Tuần I Mùa Chay.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

03  12  Tm  Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

04  13  Tm  Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay.

Thánh Ca-xi-mia (Casimir).

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

05  14  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Ca vịnh tuần II.     

Xứ Chính tòa Hà Nội, Hoàng Xá, Tiêu Động Thượng, An Hòa và họ Hội Động chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

Cùng nhau học giáo lý

5. Hỏi: Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa thế nào?

Thưa: Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người, khởi đi từ những nét hoàn hảo của con người và của những thụ tạo khác, đó là một phản ánh, dù rất hạn hẹp, về sự hoàn hảo vô tận của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải không ngừng thanh luyện ngôn ngữ của chúng ta vì nó bất toàn và bị lệ thuộc vào hình ảnh, phải ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể diễn tả đầy đủ mầu nhiệm vô tận của Thiên Chúa.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

06  15  Tm  Thứ Hai Tuần II Mùa Chay.

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

07  16  Tm  Thứ Ba Tuần II Mùa Chay.   

Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo. 

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

08  17  Tm  Thứ Tư Tuần II Mùa Chay.   

Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ. 

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

09  18  Tm  Thứ Năm Tuần II Mùa Chay.     

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu. 

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

10  19  Tm  Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay.     

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

11  20  Tm  Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay.

Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, Linh mục (+1859), Tử đạo.     

Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32. 

12  21  Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Ca vịnh tuần III.

Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ nhất cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 152-166).   

Xứ Giang Xá, Chợ Nội, Gia Trạng, Trung Trí, họ Cao Sơn và họ Tiên Lữ chầu Mình Thánh.     

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng. 

     Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42.

Cùng nhau học giáo lý

6. Hỏi: Thiên Chúa mạc khải cho con người điều gì?

Thưa: Với lòng nhân hậu và sự khôn ngoan, Thiên Chúa tự mạc khải chính mình cho con người. Qua các hành động và lời nói, Thiên Chúa tự mạc khải chính Ngài cũng như ý định của lòng nhân hậu, mà Ngài đã hoạch định tự muôn đời trong Ðức Kitô. Ý định này nhằm đón nhận tất cả mọi người trở thành nghĩa tử trong Người Con duy nhất của Ngài nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần và cho họ tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

13  22  Tm  Thứ Hai Tuần III Mùa Chay. 

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.  Ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha được xướng trong Thánh lễ.   

2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

14  23  Tm  Thứ Ba Tuần III Mùa Chay.

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

15  24  Tm  Thứ Tư Tuần III Mùa Chay.     

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

16  25  Tm  Thứ Năm Tuần III Mùa Chay.

Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.     

17  26  Tm  Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay.

Thánh Pa-tric, Giám mục. 

Cử hành “24 giờ cho Chúa” từ chiều thứ sáu và kết thúc trước lễ chiều thứ bảy (ĐTC Phanxicô thiết lập 11/4/2015).

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.     

18  27  Tm  Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay.

Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh. 

Hs 6,1-6; Lc 18,9-14. 

19  28  Tm (H)  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật hôm nay cử hành Nghi Thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ hai cho những người lớn sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 167-173).

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Đào Duyên, Mỗ Xá, Đồng Yên, họ Chằm Thôn, và họ La Tinh Trại chầu Mình Thánh.     

Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về người mù từ khi mới sinh.

Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp người nghèo và các giáo họ nghèo vào Chúa nhật sau.

Lễ thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Mẹ được cử hành vào ngày 20/3.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

Cùng nhau học giáo lý

7. Hỏi: Những giai đoạn đầu tiên của Mạc khải là gì?

Thưa: Từ nguyên thủy, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nguyên tổ của chúng ta, là ông Ađam và bà Evà, và mời gọi họ bước vào sự hiệp thông mật thiết với Ngài. Sau khi họ sa ngã, Ngài đã không chấm dứt việc Mạc khải, nhưng đã hứa ban ơn cứu độ cho tất cả miêu duệ của họ. Sau cơn lụt đại hồng thủy, Ngài đã ký kết với ông Noe một Giao ước giữa Ngài với tất cả các sinh linh.

8. Hỏi: Những giai đoạn tiếp theo của Mạc khải của Thiên Chúa là gì?

Thưa: Thiên Chúa chọn ông Abraham, khi gọi ông rời bỏ quê hương để làm cho ông trở thành “cha của vô số dân tộc” (St 17,5) và hứa qua ông sẽ chúc lành cho “mọi gia tộc trên mặt đất” (St 12,3). Con cháu của ông Abraham là những kẻ thừa hưởng các lời Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ họ. Thiên Chúa đã lập Israel làm dân Ngài tuyển chọn, cứu thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, ký kết với họ Giao ước Sinai và, qua ông Môsê, Ngài ban cho họ Lề luật của Ngài. Các tiên tri đã loan báo một ơn cứu chuộc toàn diện cho dân Chúa cũng là ơn cứu độ dành cho tất cả mọi dân tộc, trong một Giao ước mới và vĩnh cửu. Chúa Giêsu, Ðấng Mêsia, đã được sinh ra từ dân Israel, và từ dòng dõi Vua Ðavít.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

20  29  Tr  Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay.

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA, lễ trọng.

Quan thầy Tổng Giáo Phận Hà Nội và Giáo Tỉnh Hà Nội. Các giáo hữu hãy hợp ý cùng Đức Tổng Giám Mục Giuse dâng lại Tổng Giáo Phận và Giáo Tỉnh cho Thánh Giuse.

Lễ tước hiệu nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Hôm nay là lễ bổn mạng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên và Đức Nguyên Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài.

Đọc (hát) kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, không xướng Allêluia.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;   Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

21  30  Tm  Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay.

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

22  01/2 Tm  Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay.

Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

23  02  Tm  Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay.

Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, giám mục.

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

24  03  Tm  Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay.

Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

25  04  Tr  Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay.

TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng.

Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Từ chiều hôm nay, cử hành các giờ kinh phụng vụ và Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Chay.

Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

26  05  Tm  CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần thứ ba cho những người lớn sắp lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm, số 174-180).   

Xứ Thạch Bích, Mang Sơn, Bói Kênh, Hòa Khê, Phùng Xá chầu Mình Thánh. 

Trong Thánh lễ có khảo hạch dự tòng phải dùng bài đọc năm A và Kinh Tiền Tụng về Ladarô sống lại.

Hôm nay tất cả các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ quyên góp để giúp đỡ người nghèo và các giáo họ nghèo trong Tổng Giáo Phận, như những hoa trái của ăn chay hãm mình, cầu nguyện và giúp đỡ Chúa Ki-tô nơi những anh chị em nghèo khó. Tất cả các tiền thu được trong các Thánh lễ Chúa nhật này được chuyển về cho Tòa Tổng Giám Mục.

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hoặc Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

Cùng nhau học giáo lý

9. Hỏi: Giai đoạn Mạc khải trọn vẹn và dứt khoát của Thiên Chúa là gì?

Thưa: Giai đoạn Mạc khải trọn vẹn và dứt khoát của Thiên Chúa được thực hiện nơi Ngôi Lời nhập thể, là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng là trung gian và là viên mãn của Mạc khải. Chúa Giêsu, Con duy nhất của Thiên Chúa, đã làm người, là Lời hoàn hảo và dứt khoát của Chúa Cha. Mạc khải đã được hoàn tất cách trọn vẹn qua việc Thiên Chúa Cha sai Con Ngài và ban tặng Thánh Thần, mặc dù đức tin của Hội thánh phải dần dần trải qua bao thế kỷ mới nhận biết ý nghĩa đầy đủ của Mạc khải. “Từ khi Thiên Chúa ban cho chúng ta Con Ngài, Ðấng là Lời duy nhất và dứt khoát của Ngài, Thiên Chúa đã nói với chúng ta một lần duy nhất trong Lời này và Ngài không còn gì để nói thêm nữa”

(Thánh Gioan Thánh Giá).

10. Hỏi: Các mạc khải tư có giá trị gì?

Thưa: Mặc dầu các mạc khải tư không thuộc về kho tàng đức tin, nhưng chúng có thể giúp chúng ta sống đức tin, với điều kiện chúng có một liên hệ chặt chẽ với Ðức Kitô. Huấn quyền Hội thánh, có thẩm quyền để phân định các mạc khải tư đó, không thể chấp nhận những mạc khải tư nào vượt qua hay muốn sửa đổi Mạc khải dứt khoát là chính Ðức Kitô.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

27  06  Tm  Thứ Hai Tuần V Mùa Chay.   

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc Đn 13,41c-62); Ga 8, 1-11.

28  07  Tm  Thứ Ba Tuần V Mùa Chay.         

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

29  08  Tm  Thứ Tư Tuần V Mùa Chay.     

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

30  09  Tm  Thứ Năm Tuần V Mùa Chay. 

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

St 17,3-9; Ga 8,51-59.

31  10  Đ  Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay.

Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục (+1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).     

Kinh Tiền Tụng thương khó I.

Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

Facebook
Twitter
Email
Print
Lên đầu trang