Tháng Bảy – 2021

THÁNG BẢY – 2021

Tháng Năm (đ), Tháng Sáu (t) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Tình huynh đệ trong xã hội.

Chúng ta hãy cầu nguyện, để trong mọi hoàn cảnh xã hội, kinh tế và chính trị mâu thuẫn, chúng ta trở thành các kiến trúc sư can đảm, say mê đối thoại và xây dựng tình huynh đệ.

01  22  X  Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

St 22,1-19; Mt 9,1-8.

02  23  X  Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên. 

(Tr) Lễ Đức Mẹ Hà Nội. 

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13. 

03  24  Đ  Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên.

THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. 

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (U1853), Tử đạo. 

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04  25   X  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Xuy Xá và Bến Cuối (Đồng Vàng) chầu Mình Thánh.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (U1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.

Cùng nhau học giáo lý

428Hỏi: Có phải mọi người đều được mời gọi tiến đến sự thánh thiện Kitô giáo không?

Thưa: Mọi tín hữu đều được mời gọi tiến đến sự thánh thiện Kitô giáo. Sự thánh thiện này là sự viên mãn của đời sống Kitô hữu, sự toàn hảo của tình yêu, được thực hiện trong việc kết hợp mật thiết với Ðức Kitô và, trong Người, với Thiên Chúa Ba Ngôi. Con đường nên thánh của người Kitô hữu, sau khi kinh qua thập giá, sẽ được hoàn thành trong cuộc phục sinh chung cuộc của những người công chính, trong đó “Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài”.

429. Hỏi: Hội thánh nuôi dưỡng đời sống luân lý của người Kitô hữu như thế nào?

Thưa: Hội thánh là cộng đoàn các người Kitô hữu. Trong Hội thánh, họ đón nhận lời Chúa và những giáo huấn về “Luật của Ðức Kitô” (Gl 6,2), lãnh nhận ân sủng các Bí tích, kết hợp bản thân vào hy lễ Thánh Thể của Ðức Kitô, để đời sống luân lý của họ trở thành một phượng tự thiêng liêng. Trong Hội thánh, họ học gương thánh thiện của Ðức Trinh Nữ Maria và của các thánh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

05  26  X    Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. 

St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

06  27  X  Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo.

St 32,22-32 (hoặc Hr 32,23-33); Mt 9,32-38.

07  28  X    Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

St 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.

08  29  X  Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15.

09  30  X  Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.

St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

10  01/6  X  Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (U1840); và Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (U1840), Tử đạo. 

St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.

11  02  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.    

Xứ An Lộc, Đàn Giản và họ Hạ Đoạn chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.

Cùng nhau học giáo lý

430. Hỏi: Tại sao Huấn quyền Hội thánh can thiệp vào lãnh vực luân lý?

Thưa: Trách nhiệm của Huấn quyền Hội thánh là rao giảng đức tin để mọi người tin và áp dụng vào đời sống cụ thể. Trách nhiệm này cũng bao gồm cả những giới luật đặc thù của luật tự nhiên, bởi vì tuân giữ những giới luật đó rất cần thiết cho ơn cứu độ.

431. Hỏi: Các điều răn của Hội thánh có mục đích gì?

Thưa: Năm điều răn của Hội thánh có mục đích bảo đảm cho người tín hữu những điều tối thiểu thiết yếu về tinh thần cầu nguyện, đời sống Bí tích, dấn thân luân lý và tăng trưởng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

12  03  X  Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (U1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (U1842); và Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân (U1841), Tử đạo. 

Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

13  04  X  Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Thánh Hen-ri-cô.

Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

14  05  X  Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục.

Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

15  06  Tr  Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (U1838); và  Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (U1855), Tử đạo.

Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

16  07  X  Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

17  08  X  Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 

Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.

18  09  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV. 

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận. 

Xứ Đại Phú, họ Hoà Mục và họ Khánh Thôn chầu Mình Thánh.

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (U1839), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

Cùng nhau học giáo lý

432Hỏi: Năm điều răn của Hội thánh là gì?

Thưa: Năm điều răn của Hội thánh là: (1) tham dự Thánh lễ Chúa nhật cũng như các ngày lễ buộc, kiêng việc xác và những hoạt động có thể cản trở việc thánh hoá những ngày đó; (2) xưng tội để lãnh nhận Bí tích Giao hoà ít là mỗi năm một lần; (3) Rước lễ ít là trong mùa Phục sinh; 4) Kiêng thịt và giữ chay trong những ngày Hội thánh quy định; (5) Mỗi người theo khả năng, đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội thánh.

433. Hỏi: Tại sao đời sống luân lý của người Kitô hữu rất cần thiết để loan báo Tin Mừng?

Thưa: Nhờ đời sống luân lý phù hợp với Chúa Giêsu, các người Kitô hữu lôi kéo mọi người tin vào Thiên Chúa thật; họ xây dựng Hội thánh; đem tinh thần Phúc Âm vào giữa lòng đời và chuẩn bị cho Nước Thiên Chúa đến.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

19  10  X  Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên. 

Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

20  11  X  Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

(Đ) Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

Thánh Giuse Maria Diaz Sanjurjo An, Giám mục (U1857), Tử đạo. 

Xh 14,21-15,1a; Mt 12,46-50. 

21  12  X  Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

22  13  Tr  Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng

Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23  14  X  Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên. 

(Tr) Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.   

Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

24  15  X  Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 

(Tr) Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (U1838), Tử đạo.

Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

25  16  X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Đồng Trì, Lỗ Xá, họ Quan Nha và họ Phú Lão chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Gia-cô-bê, Tông đồ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.

Cùng nhau học giáo lý

434. ”Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” (Mt 19,16)

Khi người thanh niên hỏi câu này, Chúa Giêsu trả lời: “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”, rồi Người thêm: “Hãy đến theo Tôi” (Mt 19, 16-21). Việc theo Chúa Giêsu bao gồm cả việc tuân giữ các điều răn. Lề luật không bị phá bỏ, nhưng chúng ta được mời gọi tìm lại Lề luật nơi Con người của Vị Tôn sư thần linh của mình, Ðấng thực thi trọn vẹn Lề luật nơi chính mình, Ðấng mạc khải trọn vẹn ý nghĩa của Lề luật, và chứng nhận tính trường tồn của Lề luật.

435. Hỏi: Chúa Giêsu giải thích Lề luật thế nào?

Thưa: Chúa Giêsu giải thích Lề luật dưới ánh sáng của giới răn yêu thương duy nhất nhưng có hai vế, là sự viên mãn của Lề luật: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,37-40).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

26  17  Tr  Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng (U1644) Tử đạo.

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

27  18  X  Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 

Xh 33,7-11;34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

28  19  X  Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. 

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (U1858), Tử đạo. 

Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

29  20  Tr  Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

Thánh nữ Mác-ta, lễ nhớ. 

Lễ nhớ có bài đọc riêng: 

1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42). 

30  21  X  Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. 

(Tr) Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

31  22  Tr  Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ. 

Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (U1859); và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (U1859), Tử đạo.

Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top