Tháng Bảy – 2023

Tháng Năm (đ), Tháng Sáu (t) – Quý Mão

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể

Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

01 14 X Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.  

St 18,1-15; Mt 8,5-17.

02 15  X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Xuy Xá và Bến Cuối (Đồng Vàng) chầu Mình Thánh.   

Không cử hành lễ Đức Mẹ Hà Nội, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

Cùng nhau học giáo lý

35. Hỏi: Những bản tuyên xưng đức tin quan trọng nhất là những bản nào?

Thưa: Những bản quan trọng nhất là:

– Kinh Tin Kính của các Thánh Tông đồ, là bản tuyên xưng đức tin cổ xưa nhất dùng khi cử hành Bí tích Rửa tội của Giáo hội Rôma;

– Kinh Tin Kính Công Ðồng Nicea-Constantinopoli, là kết quả của hai Công Ðồng Chung đầu tiên, tại Nicea (năm 325) và tại Constantinopoli (năm 381).

Hai bản này vẫn còn là hai bản chung cho tất cả các Giáo hội lớn của Ðông phương và Tây phương.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

03 16  Đ Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.

THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (+1853), Tử đạo.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04 17 X Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (+1838), Tử đạo.

St 19,15-29; Mt 8,23-27.

05 18 X Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên.

(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

06 19 X Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

St 22,1-19; Mt 9,1-8.

07 20 X Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

08 21 X Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

09 22 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đàn Giản và họ Hạ Đoạn chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Au-gút-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.

Cùng nhau học giáo lý

36. Hỏi: Tại sao bản tuyên xưng đức tin được khởi đầu bằng “Tôi tin kính Ðức Chúa Trời”?

Thưa: Bởi vì xác quyết “Tôi tin kính Ðức ChúaTrời” là điều quan trọng nhất. Xác quyết này là nguồn gốc của mọi chân lý khác về con người, về vũ trụ và về toàn bộ đời sống của những ai tin Thiên Chúa.

37. Hỏi: Tại sao chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất?

Thưa: Bởi vì Thiên Chúa đã mạc khải cho dân Israel biết rằng Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất, khi Ngài nói: “Nghe đây, hỡi Israel, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất” (Ðnl 6,4). “Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác” (Is 45,22). Chính Chúa Giêsu cũng xác nhận điều này: Thiên Chúa là “Ðức Chúa duy nhất” (Mc 12,29). Tuyên xưng Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðức Chúa, không hề đưa đến sự chia cắt nào nơi Thiên Chúa duy nhất.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

10 23 X Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (+1840), Tử đạo.

St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

11 24 Tr Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ, lễ nhớ.

St 32,23-33; Mt 9,32-38.

12 25 Đ Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (+1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (+1842); và Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân (+1841), Tử đạo.

St 41,55-57;42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

13 26 X Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Thánh Hen-ri-cô.

St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15.

14 27 X Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục.

St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

15 28 Tr Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (+1838); và Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (+1855), Tử đạo.

St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.

16 29 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Đại Phú, họ Hoà Mục và họ Khánh Thôn chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Ca-mê-lô, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9).

Cùng nhau học giáo lý

38. Hỏi: Thiên Chúa tự mạc khải với danh thánh nào?

Thưa: Thiên Chúa đã mạc khải chính mình cho Môsê là Thiên Chúa hằng sống, “Thiên Chúa của Ábraham, Thiên Chúa của Isaác, Thiên Chúa của Giacóp” (Xh 3,6). Ngài cũng mạc khải Danh Thánh huyền nhiệm của Ngài cho ông: “Ta là Ðấng Hằng Hữu” (YHWH). Ngay từ thời Cựu Ước, Danh Thánh của Thiên Chúa không được phép đọc lên, nên phải thay thế bằng thuật ngữ Ðức Chúa. Như vậy trong Tân Ước, Chúa Giêsu được người ta gọi là Ðức Chúa, tức là được nhìn nhận là Thiên Chúa thật.

39. Hỏi: Có phải chỉ một mình Thiên Chúa “hiện hữu” không?

Thưa: Trong khi tất cả mọi thụ tạo đều lãnh nhận từ Thiên Chúa tất cả những gì chúng có và hiện hữu, chỉ Thiên Chúa mới tự mình hiện hữu một cách trọn vẹn và tuyệt hảo. Ngài là “Ðấng hằng hữu,” không có khởi đầu và cũng chẳng có cùng tận. Chúa Giêsu cũng mạc khải rằng Người mang Danh Thánh: “Ta là Ðấng hằng hữu” (Ga 8,28).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

17 30 X Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Xh 1,8-14.22; Mt 10,34–11,1.

18 01/6  X Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (+1839), Tử đạo.

Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

19 02 X Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

20 03 X Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

(Đ) Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

Thánh Giuse Maria Diaz Sanjurjo An, Giám mục (+1857), Tử đạo.

Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

21 04 X Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

22 05 Tr Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23 06 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Đồng Trì và họ Phú Lão chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh thánh Bi-git-ta, Nữ tu, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc Mt 13,24-30).

Cùng nhau học giáo lý

40. Hỏi: Tại sao việc Mạc khải Danh Thánh Thiên Chúa là điều quan trọng?

Thưa: Qua việc Mạc khải Danh Thánh, Thiên Chúa cho thấy sự phong phú chất chứa trong mầu nhiệm khôn lường của Ngài. Chỉ mình Ngài hiện hữu từ muôn thuở và cho đến muôn đời. Ngài siêu việt trên vũ trụ và lịch sử. Chính Ngài là Ðấng tạo thành trời đất. Ngài là Thiên Chúa trung tín, luôn gần gũi với dân để cứu độ họ. Ngài là Ðấng Thánh tuyệt hảo, “giàu lòng nhân hậu” (Ep 2,4), luôn sẵn sàng tha thứ. Ngài là Hữu Thể thiêng liêng, siêu việt, toàn năng, vĩnh cửu, ngôi vị, trọn hảo. Ngài là chân lý và tình yêu.

“Thiên Chúa là Hữu Thể tuyệt hảo vô tận, là Ba Ngôi cực thánh.” (thánh Turibius thành Montenegro)

41. Hỏi: Phải hiểu “Thiên Chúa là chân lý” như thế nào?

Thưa: Thiên Chúa là chính Chân lý; và do đó, Ngài không tự dối gạt mình cũng không dối gạt ai. Ngài là “Ánh sáng, nơi Ngài không có một chút bóng tối nào” (1 Ga 1,5). Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, là sự Khôn Ngoan nhập thể, đã được sai đi vào thế gian “để làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

24 07 X Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (+1838), Tử đạo.

Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

25 08 Đ Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26 09 Tr Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng (+1644) Tử đạo.

Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

27 10 X Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

28 11 X Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (+1858), Tử đạo.

Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

29 12 Tr Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30 13 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Lỗ Xá và họ Quan Nha chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46).

Cùng nhau học giáo lý

42. Hỏi: Thiên Chúa mạc khải Ngài là Tình Yêu như thế nào?

Thưa: Thiên Chúa tự mạc khải cho dân Israel rằng Ngài là Ðấng có một tình yêu mạnh mẽ hơn tình yêu của cha mẹ đối với con cái hoặc của vợ chồng đối với nhau. Tự bản chất, Thiên Chúa “là Tình Yêu” (1 Ga 4, 8.16), Ngài tự hiến ban mình cách trọn vẹn và nhưng không, Ngài “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, […] để nhờ Con Ngài, mà thế gian được cứu độ” (Ga 3,16-17). Khi sai phái Con Ngài và Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa mạc khải chính Ngài là sự trao đổi tình yêu vĩnh cửu.

43. Hỏi: Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất bao hàm những gì?

Thưa: Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất bao hàm việc nhận biết sự vĩ đại và quyền năng của Ngài, sống trong sự cảm tạ, luôn tin tưởng vào Ngài, cả khi gặp nghịch cảnh, nhận biết sự hợp nhất và phẩm giá đích thực của mọi người, đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, và sử dụng cách đúng đắn những gì Thiên Chúa đã dựng nên.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

31 14  Tr Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (+1859); và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (+1859), Tử đạo.

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top