Tháng Giêng – 2021

    Tháng Mười Một (đ), Tháng Chạp (đ) – Canh Tý

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Ý truyền giáo: Tình huynh đệ.

Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Ngài, để chúng ta sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em của các tôn giáo khác, ngõ hầu mọi người cùng cầu nguyện cho nhau và sống cởi mở với nhau.

Tháng Thánh Gia và Gia Đình

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh Gia và quan tâm đặc biệt đến gia đình mình. Hãy ngắm xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước.

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Thánh Gia.

01   19  Tr    Thứ Sáu. Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng.

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

Thứ sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sầu trên đồi Can-vê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những con tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm (Đức Phao-lô VI).  

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

02   20   Tr   Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh.

Ca vịnh tuần I.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (2003). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Ngài.

Thánh Lễ: Các lời nguyện theo lễ nhớ, kinh Tiền Tụng Giáng Sinh.

1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03   21  Tr   CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH, lễ trọng.

       Ca vịnh tuần II.

     Trong thánh lễ hôm nay, sau bài Tin mừng, có thể loan báo ngày Lễ Phục Sinh và những ngày lễ chính trong năm (xem trang 40-41).

     Hôm nay tất cả các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ quyên góp để giúp đỡ trẻ em nghèo đói trên toàn thế giới theo lời kêu gọi của Chương Trình Tòa Thánh Trợ Giúp Trẻ Em Nghèo (Pontificium Opus a Sancta Infantia). Tất cả các tiền thu được trong các Thánh lễ Chúa Nhật này sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám Mục.  

     Xứ Hàm Long, Lý Nhân, Đồng Gianh, Lập Thành, Tử Thanh, Vạn Lương và họ Ro Nha chầu Mình Thánh.      

     Không cử hành lễ Kính Danh rất thánh Chúa Giêsu. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

       Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Cùng nhau học giáo lý

373. Hỏi: Phẩm giá con người đòi buộc điều gì đối với lương tâm luân lý?

Thưa: Phẩm giá con người đòi hỏi sự ngay thẳng của lương tâm luân lý, có nghĩa là lương tâm phải phù hợp với điều công chính và tốt lành dựa theo lý trí và Lề luật của Thiên Chúa. Căn cứ vào phẩm giá nhân vị như thế, con người không thể bị ép buộc phải hành động nghịch lại với lương tâm mình, cũng như không thể bị ngăn cản, trong các giới hạn của công ích, hành động theo lương tâm mình, nhất là trong lãnh vực tôn giáo.

374Hỏi: Làm sao đào tạo lương tâm ngay thẳng và chân thật?

Thưa: Lương tâm luân lý ngay thẳng và chân thật được đào tạo qua giáo dục, qua việc thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của Hội thánh. Lương tâm luân lý được các hồng ân Chúa Thánh Thần nâng đỡ và được các lời khuyên bảo của những người khôn ngoan trợ giúp. Ngoài ra, cầu nguyện và xét mình cũng đóng góp rất nhiều vào việc đào tạo luân lý.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

04   22   Tr   Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh.

Trong tuần này đọc kinh Tiền Tụng lễ Hiển Linh hoặc mùa Giáng Sinh.

1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

05   23   Tr   Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh.

     1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

06   24   Tr   Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.  

07   25   Tr      Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh.       

(Tr) Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho (Raymond Peñafort), Linh mục.

       Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

08   26   Tr   Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh.

       1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.  

09   27   Tr   Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh.        

1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

10   28   Tr   CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính.

Ca vịnh tuần I.  

       Xứ Bảo Long, Thượng Thụy, Vụ Bản, Cao Bộ và họ Thủy Trú chầu Mình Thánh.

     Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

     Is 55, 1-11; 1Ga 5, 1-9; Mc 1,7-11.

Cùng nhau học giáo lý

375Hỏi: Ðâu là những quy tắc mà lương tâm luôn phải theo?

Thưa: Có ba qui tắc căn bản: 1) Không bao giờ được làm điều xấu để đạt tới điều tốt; 2) Luật vàng: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12); 3) Ðức ái Kitô giáo luôn đòi hỏi tôn trọng tha nhân và lương tâm của họ, mặc dù điều đó không có nghĩa là chấp nhận một điều xấu khách quan như là một điều tốt.

376Hỏi: Lương tâm có thể đưa ra những phán đoán sai lầm không?

Thưa: Con người phải luôn tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình; nhưng lương tâm cũng có thể đưa ra những phán đoán sai lầm, vì không phải lúc nào người ta cũng tránh được lầm lỗi của mình. Tuy nhiên, người ta không thể qui trách nhiệm cho người thực hiện điều xấu vì sự thiếu hiểu biết ngoài ý muốn, cả khi đó là một điều xấu khách quan. Chính vì thế, con người phải vận dụng hết mọi khả năng để giúp lương tâm luân lý tránh khỏi những sai lầm.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

MÙA THƯỜNG NIÊN

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC. 43).

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm B

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ)

11   29    X   Thứ Hai Tuần I Thường Niên.

       Hr 1,1-6; Mc 1,14-20.

12   30    X   Thứ Ba Tuần I Thường Niên.    

     Hr 2,5-12; Mc 1,21b-28.

13   01/12  X   Thứ Tư Tuần I Thường Niên.

     (Tr) Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

     Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, quan án (U1859);    Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, cai tổng (U1859); và Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, cai tổng (U1859), Tử đạo.  

     Hr 2,14-18; Mc 1,29-39.  

14   02    X   Thứ Năm Tuần I Thường Niên.

Hr 3,7-14; Mc 1,40-45.

15   03    X   Thứ Sáu Tuần I Thường Niên.    

Hr 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

16   04    X   Thứ Bảy Tuần I Thường Niên.

 (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

Hr 4,12-16; Mc 2,13-17.

17   05    X   CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

  Ca vịnh tuần II.

     Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

     Từ ngày 18 đến ngày 25 là Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu. Trong tuần lễ này, có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Ki-tô hữu được hiệp nhất.

       Xứ Trình Xuyên, Thụy Ứng, Vũ Điện, Bằng Sở, họ Thôn Thượng, họ Thượng Trang, và họ Đông Mỹ chầu Mình Thánh.

        Không cử hành lễ thánh An-tôn, viện phụ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

     1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

Cùng nhau học giáo lý

377. Hỏi: Nhân đức là gì?

Thưa: Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. “Mục đích của một đời sống nhân đức là trở nên giống Thiên Chúa” (thánh Grêgôriô thành Nyssa). Có những đức tính nhân bản và những nhân đức đối thần.

378Hỏi: Các đức tính nhân bản là gì?

Thưa: Các đức tính nhân bản là xu hướng thường xuyên và kiên trì của lý trí và ý chí nhằm điều chỉnh hành vi của chúng ta, điều tiết các đam mê và hướng dẫn nếp sống chúng ta cho phù hợp với lý trí và đức tin. Nhờ đạt được và củng cố thường xuyên bằng các hành vi luân lý tốt, các đức tính nhân bản được ân sủng Thiên Chúa thanh luyện và nâng cao.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

18   06   X   Thứ Hai Tuần II Thường Niên.       

Hr 5,1-10; Mc 2,18-22.

19   07   X   Thứ Ba Tuần II Thường Niên.       

     Hr 6,10-20; Mc 2,23-28.

20   08   X   Thứ Tư Tuần II Thường Niên.

(Đ) thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, tử đạo.

(Đ) thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo.

Hr 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

21   09   Đ   Thứ Năm Tuần II Thường Niên.

     Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

     Hr 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

22   10   X   Thứ Sáu Tuần II Thường Niên.

(Đ) Thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo.

Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (U1745);   và    Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (U1745), Tử đạo.  

Hr 8,6-13; Mc 3,13-19.  

23   11   X   Thứ Bảy Tuần II Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Hr 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

24   12   X   CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.

     Ca vịnh tuần III.

    Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội thụ phong linh mục (1988). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Ngài.

    Xứ Vĩnh Đà chầu Mình Thánh.     

   Không cử hành lễ thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales). Và Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.  

     Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.

Cùng nhau học giáo lý

379. Hỏi: Các đức tính nhân bản chính là gì?

Thưa: Ðó là các đức tính được gọi là các đức tính “căn bản”. Tất cả các nhân đức khác đều qui tụ quanh các đức tính này và tạo thành nền tảng cho đời sống đạo đức. Ðó là: khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ.

380Hỏi: Khôn ngoan là gì?

Thưa: Khôn ngoan là đức tính giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân định điều thiện đích thực và chọn lựa những phương tiện thích hợp để đạt tới điều thiện đó. Sự khôn ngoan hướng dẫn các đức tính khác, bằng cách chỉ ra cho chúng luật lệ và mức độ của chúng.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

25   13   Tr    Thứ Hai Tuần III Thường Niên.

     LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.  

        Cv 22,3-16 hoặc Cv 9,1-22; Mc 16,15-18.

     Có thể cử hành lễ an táng.    

26   14   Tr   Thứ Ba Tuần III Thường Niên.

     Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục, lễ nhớ.

     Lễ nhớ có bài đọc riêng!

    2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27   15   X   Thứ Tư Tuần III Thường Niên.

     (Tr) Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.

     Hr 10,11-18; Mc 4,1-20.    

28   16   Tr   Thứ Năm Tuần III Thường Niên.

       Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.  

     Hr 10,19-25; Mc 4,21-25.

29   17   X   Thứ Sáu Tuần III Thường Niên.    

     Hr 10,32-39; Mc 4,26-34.

30   18   X   Thứ Bảy Tuần III Thường Niên.

    (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

     Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục (U1860), Tử đạo.    

     Hr 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

31   19   X   CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

    Ca vịnh tuần IV.

    Xứ Lảnh Trì, Hà Đông, và họ Tướng Loát chầu Mình Thánh.

   Không cử hành lễ thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

         Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.

Cùng nhau học giáo lý

381Hỏi: Công bằng là gì?

Thưa: Công bằng là đức tính luân lý thể hiện qua quyết tâm trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân. Công bằng đối với Thiên Chúa được gọi là “nhân đức thờ phượng”.

382Hỏi: Can đảm là gì?

Thưa: Can đảm là đức tính luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời; can đảm có thể đưa đến khả năng dám hy sinh chính mạng sống để bảo vệ một điều công chính.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top