Tháng Hai – 2021

THÁNG HAI -2021

Tháng Chạp (đ) – Tháng Giêng (t) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Bạo hành phụ nữ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phụ nữ là nạn nhân của bạo hành, để họ được xã hội bảo vệ, và nỗi đau khổ của họ được xem xét và lắng nghe.

01  20  X  Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.

Hr 11,32-40; Mc 5,1-20.

02  21  Tr  Thứ Ba Tuần IV Thường Niên.

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính. 

Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Kitô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.”

Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rôma).

Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (U1861), Tử đạo.

Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

03  22  X  Thứ Tư Tuần IV Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

(Đ) Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.

(Tr) Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục. 

04  23  X  Thứ Năm Tuần IV Thường Niên. 

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.  Hr 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13.

05  24  Đ  Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên.

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Hr 13,1-8; Mc 6,14-29.

06  25  Đ  Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Hr 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

07  26  X  CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Xứ Thái Hà, Bình Cách, Cao Đường và họ An Xá chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

Cùng nhau học giáo lý

383Hỏi: Tiết độ là gì?

Thưa: Tiết độ là đức tính luân lý giúp ta điều tiết sức lôi cuốn của những lạc thú, sử dụng chừng mực các của cải trần thế, giúp ý chí làm chủ các bản năng và kiềm chế các ham muốn trong giới hạn chính đáng.

384Hỏi: Các nhân đức đối thần là gì?

Thưa: Các nhân đức đối thần là những nhân đức có chính Thiên Chúa là nguồn gốc, động lực và đối tượng trực tiếp. Các nhân đức này được phú bẩm trong con người cùng với ân sủng thánh hóa, giúp con người có khả năng sống tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Các nhân đức đối thần tạo nền móng và động lực cho hành vi luân lý của người Kitô hữu, làm sinh động các đức tính nhân bản. Chúng là bảo chứng cho sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong các khả năng của con người.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011). 

08  27  X  Thứ Hai Tuần V Thường Niên.

(Tr) Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

(Tr) Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ.

St 1,1-19; Mc 6,53-56.

09  28  X  Thứ Ba Tuần V Thường Niên.

St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

10  29  Tr  Thứ Tư Tuần V Thường Niên.

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ.

St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

11  30  X  Thứ Năm Tuần V Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.

St 2,18-25; Mc 7,24-30.

KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH CANH TÝ

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

12  01/1  X  Thứ Sáu Tuần V Thường Niên.

 (Tr)  TẾT NGUYÊN ĐÁN – TÂN SỬU

 Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới

 Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

 Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

 Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27).

13  02  X  Thứ Bảy Tuần V Thường Niên. 

 (Tr)  Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, kính Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Đọc Kinh Vực Sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo.

Cho tới chiều tối hôm nay, dâng lễ Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Từ chiều tối, cử hành lễ Chúa nhật VI Thường niên với ý cầu nguyện Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Khi dâng lễ Chúa nhật VI Thường niên, ý cầu nguyện này, nên đưa vào bài giảng và Lời nguyện tín hữu

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

14  03  X  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần II.

(Tr) Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Sáng Soi. 

Xứ Đạo Truyền, Tân Hội, Tường Loan, Tràng Châu, họ Mai Lĩnh và họ Vũ Xá chầu Mình Thánh.

Cử hành các Thánh lễ và Các giờ Kinh phụng vụ Chúa nhật VI Thường niên với ý cầu nguyện, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Ý cầu nguyện này, nên đưa vào bài giảng và Lời nguyện tín hữu

Không cử hành lễ thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.

Cùng nhau học giáo lý

385. Hỏi: Các nhân đức đối thần là những nhân đức nào?

Thưa: Các nhân đức đối thần gồm có: đức tin, đức cậy và đức mến.

386Hỏi: Ðức tin là gì?

Thưa: Ðức tin là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa và tất cả những gì Ngài đã mạc khải cho chúng ta và những gì Hội thánh dạy chúng ta tin, bởi vì Thiên Chúa là chính Chân lý. Bằng đức tin, con người phó thác bản thân mình một cách tự do cho Thiên Chúa. Vì thế người tin tìm kiếm để nhận biết và thi hành ý muốn của Ngài, vì “đức tin hoạt động nhờ đức ái” (Gl 5,6).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

15  04  X  Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.

St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

16  05  X  Thứ Ba Tuần VI Thường Niên.

St 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21.

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Hướng dẫn:

1. Về luật giữ chay và kiêng thịt:

Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.

Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.

Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.

2. Về các yếu tố phụng vụ trong mùa Chay 

Trong mùa Chay, không được bày hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi; trừ Chúa Nhật IV mùa Chay, Lễ trọng, Lễ kính Có thể dùng màu hồng trong ngày Chúa Nhật IV mùa Chay” (CE 41, 252, 300).

3. Cử hành phụng vụ các ngày trong tuần của mùa Chay:

Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 376).

Chỉ được cử hành Thánh lễ tuỳ nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 376).

Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

  a. Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu Xướng Đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

  b. Thánh lễ

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ (collecta) của  lễ nhớ, nếu  lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

Về việc cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu cũng như Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin xem Bảng chỉ dẫn (Mục VIII trong Những điều cần biết trước) ở đầu lịch (tr.11).

Trong Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ, bỏ không đọc “Al-lê-lui-a” mỗi khi gặp.

Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa – TE DEUM” và Kinh Vinh Danh.

Khi cử hành bí tích Hôn phối, trong Thánh lễ cũng như ngoài Thánh lễ, vẫn đọc lời cầu chúc hôn nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 11).

Các ngày Chúa Nhật mùa Chay, cấm cử hành Thánh lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

5. Chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô Giáo

Theo truyền thống xa xưa của Giáo Hội, mùa Chay là thời gian chuẩn bị các dự tòng gia nhập Kitô giáo qua những giai đoạn khác nhau. Linh mục sẽ cử hành các nghi thức khảo hạch dự tòng trong các Thánh lễ Chúa Nhật III, IV, V mùa Chay như chỉ định. Trừ những trường hợp khẩn cấp, Giáo Hội mong muốn các dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích Khai Tâm (Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể) trong đêm Vọng Phục Sinh.

17  06  Tm  Thứ Tư. LỄ TRO

Ca vịnh tuần IV.

Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.   

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV.

Không cử hành lễ Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Và không cử hành lễ nào khác, ngoại trừ lễ an táng.

Về việc làm phép tro và xức tro:

Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước.

Trong Thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần Sám Hối ở phần mở đầu Thánh lễ.

Cũng có thể làm phép tro và xức tro, ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện, thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (Ca Nhập Lễ, Lời Nguyện, các Bài Đọc với các bài ca… như trong Thánh lễ); tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép tro và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng Lời Nguyện Tín Hữu.

Tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

18  07  Tm  Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

19  08  Tm  Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro. 

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

20  09  Tm  Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro.

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

21  10  Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức “Ghi Danh” hay “Tuyển Chọn” các dự tòng sẽ lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm số 133-135).

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Phú Đa, An Khoái, Vân Đình, Mường Tre và họ Châu Thủy chầu Mình Thánh. 

Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật I Mùa Chay.   

Không cử hành lễ thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sỹ Hội Thánh.  Và không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

Cùng nhau học giáo lý

387. Hỏi: Ðức cậy là gì?

Thưa: Ðức cậy là nhân đức đối thần giúp chúng ta khao khát và mong chờ Thiên Chúa ban cho chúng ta đời sống vĩnh cửu là hạnh phúc của chúng ta, khi tin tưởng vào các lời hứa của Ðức Kitô và cậy dựa vào sự trợ giúp của ơn Chúa Thánh Thần để xứng đáng hưởng đời sống vĩnh cửu và kiên trì cho đến hết cuộc đời trần thế.

388Hỏi: Ðức ái là gì?

Thưa: Ðức ái là nhân đức đối thần giúp chúng ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và bởi tình yêu đối với Thiên Chúa, chúng ta yêu thương người khác như chính mình. Chúa Giêsu lấy đức ái làm giới răn mới, là sự viên mãn của Lề luật. Ðức ái là “mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14), là nền tảng của các nhân đức khác mà nó làm cho sinh động, gợi hứng và ra lệnh. Không có đức ái, “tôi sẽ chẳng là gì cả và… chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13,1-3).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

22  11  Tr  Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

X Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Phao-lô Giuse Phạm Đình Tụng qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), ngoại trừ lễ an táng.

1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23  12  Tm  Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.

Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo.

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

24  13  Tm  Thứ Tư Tuần I Mùa Chay. 

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

25  14  Tm  Thứ Năm Tuần I Mùa Chay.

Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

26  15  Tm  Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

27  16  Tm  Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay.

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

28  17  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Ca vịnh tuần II.

Xứ Xuân Bảng, Đồng Sơn, Cát Thuế, họ Cốc Trung và họ Chuôn Trung chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Cùng nhau học giáo lý

389Hỏi: Các ơn Chúa Thánh Thần là gì?

Thưa: Các ơn Chúa Thánh Thần là những xu hướng thường trực giúp cho con người ngoan ngoãn theo những linh ứng của Thiên Chúa. Có bảy ơn Chúa Thánh Thần: khôn ngoan, thông minh, mưu lược, dũng cảm, hiểu biết, hiếu thảo và kính sợ Thiên Chúa.

390Hỏi: Những hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì?

Thưa: Những hoa trái của Chúa Thánh Thần là những điều thiện hảo được khắc ghi trong chúng ta như hoa quả đầu mùa của vinh quang vĩnh cửu. Truyền thống Hội thánh đưa ra mười hai hoa trái của Chúa Thánh Thần: “Bác ái, hoan lạc, an bình, kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ, từ tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết” (Gl 5,22-23).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top