LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 2024

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Chúng ta cầu xin Chúa cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình họ luôn được nâng đỡ và chăm sóc về sức khỏe và nhân bản.

01 22 X Thứ Năm Tuần IV Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.

02 23   Tr Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.         

DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính.                             

Hôm nay các tín hữu nghênh đón Chúa đến, tuyên xưng như ông Si-mê-on, người đã nhận ra Đức Ki-tô là “Ánh sáng chiếu soi dân ngoại.”

Có thể làm phép nến và các tín hữu tiến vào trong nhà thờ với nến sáng trong tay (Xem Sách Lễ Rôma).

Ngày cầu cho đời thánh hiến (1997): Ngày cầu cho đời thánh hiến làm cho chúng ta cảm nhận được giá trị chứng tá của những người thánh hiến cho Chúa, khi thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Đồng thời việc cử hành này cũng nên dịp thuận lợi cho những người thánh hiến khẳng định lại việc dấn thân, và làm cho những tâm hồn hiến dâng được trở nên sinh động hơn.                        

Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

03 24   Đ Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.   

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.                                

(Đ) Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.

(Tr) Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.                                  

1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục (+1861), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Ca vịnh tuần I.

Xứ Thái Hà, Bình Cách, Cao Đường, Tràng Châu, và họ An Xá chầu Mình Thánh.                           

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

Cùng nhau học giáo lý

91. Hai ý muốn nơi Ngôi Lời nhập thể hợp tác với nhau như thế nào?

T. Chúa Giê-su có một ý muốn của Thiên Chúa và một ý muốn của con người. Trong cuộc sống nơi trần gian, Con Thiên Chúa đã muốn làm theo con người điều mà Người đã quyết định theo thần tính với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần về ơn cứu độ chúng ta. Ý muốn nhân loại của Ðức Ki-tô luôn theo ý muốn thần linh, không miễn cưỡng, không đối kháng, và hơn nữa, ý muốn nhân loại của Người đã tùng phục ý muốn thần linh.

92. Ðức Ki-tô có một thân xác con người thật không?

T. Ðức Ki-tô đã đón nhận một thân xác thật sự của con người, qua đó Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình. Vì thế, Ðức Ki-tô có thể được trình bày và tôn kính qua các ảnh tượng thánh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

05 26 Đ Thứ Hai Tuần V Thường Niên.                             

Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

06 27   Đ Thứ Ba Tuần V Thường Niên.

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ.

1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

07 28   X Thứ Tư Tuần V Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se.

1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

08 29   X Thứ Năm Tuần V Thường Niên.

(Tr) Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

(Tr) Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, Trinh nữ.

1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

09 30   X Thứ Sáu Tuần V Thường Niên.

1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.

(Tr) KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN.

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

10 01/1 Tr Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.

(Tr)  TẾT NGUYÊN ĐÁN-GIÁP THÌN.

Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ.

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27).

Ca vịnh tuần II.                             

Xứ Đạo Truyền, Tân Hội, Tường Loan, họ Mai Lĩnh và họ Vũ Xá chầu Mình Thánh.

(Tr) Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, kính Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Đọc Kinh Vực Sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.                          

Cử hành các Thánh lễ và Các giờ Kinh phụng vụ Chúa nhật VI Thường niên với ý cầu nguyện: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Ý cầu nguyện này, có thể đưa vào bài giảng và lời nguyện tín hữu.

Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.

Cùng nhau học giáo lý

93. Trái tim của Ðức Ki-tô nói lên điều gì?

T. Ðức Kitô biết và yêu thương chúng ta bằng một trái tim của con người. Trái tim của Người bị đâm thâu để cứu độ chúng ta, là biểu trưng cho tình yêu vô biên của Người đối với Chúa Cha và đối với tất cả mọi người.

94. Câu “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai” có ý nghĩa gì?

T. Câu này muốn nói lên rằng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a đã thụ thai trong lòng mình Người Con Vĩnh Cửu là bởi tác động của Chúa Thánh Thần chứ không có sự cộng tác của một người nam: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà” (Lc 1,35), đó là lời thiên thần đã nói với Ðức Ma-ri-a lúc Truyền tin.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

12 03   X Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.

(Tr) Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Sáng Soi.  

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

13 04   X Thứ Ba Tuần VI Thường Niên.

Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo. 

Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Hướng dẫn:

1. Về luật giữ chay và kiêng thịt:

Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.

Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.

Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.

2. Về các yếu tố phụng vụ trong mùa Chay 

Trong mùa Chay, không được bày hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi; trừ Chúa Nhật IV mùa Chay, Lễ trọng, Lễ kính Có thể dùng màu hồng trong ngày Chúa Nhật IV mùa Chay” (CE 41, 252, 300).

3. Cử hành phụng vụ các ngày trong tuần của mùa Chay:

Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 376).

Chỉ được cử hành Thánh lễ tuỳ nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 376).

Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu Xướng Đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

Về việc cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu cũng như Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin xem Bảng chỉ dẫn (Mục VIII trong Những điều cần biết trước) ở đầu lịch (tr.11).

Trong Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ, bỏ không đọc “Al-lê-lui-a” mỗi khi gặp.

Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa – TE DEUM” và Kinh Vinh Danh.

Khi cử hành bí tích Hôn phối, trong Thánh lễ cũng như ngoài Thánh lễ, vẫn đọc lời cầu chúc hôn nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 11).

Các ngày Chúa Nhật mùa Chay, cấm cử hành Thánh lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

5. Chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận bí tích Khai Tâm Ki-tô Giáo

Theo truyền thống xa xưa của Giáo Hội, mùa Chay là thời gian chuẩn bị các dự tòng gia nhập Ki-tô giáo qua những giai đoạn khác nhau. Linh mục sẽ cử hành các nghi thức khảo hạch dự tòng trong các Thánh lễ Chúa Nhật III, IV, V mùa Chay như chỉ định. Trừ những trường hợp khẩn cấp, Giáo Hội mong muốn các dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích Khai Tâm (Rửa Tội, Thêm sức, Thánh thể) trong đêm Vọng Phục Sinh.

14 05 Tm Thứ Tư. LỄ TRO

Ca vịnh tuần IV.

Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.                                         

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV.                                   

Không cử hành lễ thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô và không cử hành lễ nào khác, ngoại trừ lễ an táng.

Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Về việc làm phép tro và xức tro:

Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước.

Trong Thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần Sám Hối ở phần mở đầu Thánh lễ.

Cũng có thể làm phép tro và xức tro, ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện, thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (Ca Nhập Lễ, Lời Nguyện, các Bài Đọc với các bài ca… như trong Thánh lễ); tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép tro và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng Lời Nguyện Tín Hữu.

Tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

15 06   Tm Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

16 07   Tm Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro.          

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

17 08   Tm Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro.

(Tr) Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

18 09   Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật hôm nay cử hành nghi thức “Ghi Danh” hay “Tuyển Chọn” các dự tòng sẽ lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới (Nghi Thức Khai Tâm số 133-135).   

Chúa Nhật III trong tháng, ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Phú Đa, Vân Đình, Mường Tre và Châu Thủy chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng.

St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

Cùng nhau học giáo lý

95. “…sinh bởi Bà Ma-ri-a Ðồng Trinh”: tại sao Ðức Ma-ri-a thực sự là Mẹ Thiên Chúa?

T. Ðức Ma-ri-a thật sự là Mẹ Thiên Chúa bởi vì là Mẹ của Chúa Giê-su (Ga 2,1; 19,25). Thật vậy, Ðấng mà Mẹ đã cưu mang bởi tác động của Chúa Thánh Thần và đã thực sự là con của Mẹ, chính là Con hằng hữu của Thiên Chúa Cha. Chính Người là Thiên Chúa.

96. “Vô Nhiễm Nguyên Tội” nghĩa là gì?

T. Từ muôn thuở và một cách hoàn toàn nhưng không, Thiên Chúa đã chọn Ðức Ma-ri-a làm Mẹ của Con mình. Ðể chu toàn sứ mạng này, Mẹ đã được ơn vô nhiễm ngay từ lúc được thụ thai. Ðiều này có nghĩa là, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và đón nhận trước công nghiệp của Ðức Giê-su Ki-tô, Ðức Ma-ri-a đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ lúc được thụ thai.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

19 10   Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.                                   

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

20 11   Tm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.                                    

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

21 12   Tm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay.            

(Tr) Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

22 13   Tr Thứ Năm Tuần I Mùa Chay.

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Phao-lô Giuse Phạm Đình Tụng qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23 14   Tm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.

Thánh Pô-li-ca-pô, Giám mục, Tử đạo.

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

24 15   Tm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay.

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

25 16   Tm CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

Ca vịnh tuần II.                             

Xứ Xuân Bảng, Đồng Sơn, Cát Thuế, Chuôn Trung và họ Cốc Trung chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

Cùng nhau học giáo lý

97. Ðức Ma-ri-a đã cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa như thế nào?

T. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Ðức Ma-ri-a, suốt đời vẫn tinh tuyền không hề phạm một tội riêng nào. Mẹ là “Ðấng đầy ân phúc” (Lc 1,28), “Ðấng rất thánh.” Khi Thiên Thần báo tin rằng Mẹ sẽ sinh “Con Ðấng Tối cao” (Lc 1,32), Mẹ đã tự do chấp nhận trong “sự vâng phục của đức tin” (Rm 1,5). Ðức Ma-ri-a tự hiến hoàn toàn cho con người và công trình của Chúa Giê-su, Con của Mẹ, và với trọn tâm hồn Mẹ chấp nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa.

98. Việc mang thai Chúa Giê-su một cách đồng trinh có ý nghĩa gì?

T. Ðiều này có nghĩa là Chúa Giê-su được thụ thai trong lòng Ðức Trinh Nữ chỉ do quyền năng của Chúa Thánh Thần mà thôi, không có sự can thiệp của người đàn ông. Người là Con Thiên Chúa trên trời theo thần tính, là Con của Ðức Ma-ri-a theo nhân tính, nhưng thực sự là Con Thiên Chúa trong hai bản tính, cùng hiện diện trong một Ngôi vị duy nhất, là ngôi vị thần linh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

26 17   Tm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay.

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

27 18   Tm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay.

Thánh Grêgôriô Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh.                  

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

28 19 Tm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay.                                               

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

29 20   Tm Thứ Năm Tuần II Mùa Chay.                                

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Lên đầu trang