Tháng Mười Hai – 2021

THÁNG MƯỜI HAI – 2021

Tháng Mười (t), Tháng Mười Một (đ) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Các giáo lý viên.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, họ được kêu gọi để loan báo Lời Chúa. Xin cho họ trở thành chứng nhân can trường và sáng tạo của Lời Chúa trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

MÙA VỌNG GIÁNG SINH

NĂM PHỤNG VỤ 2021 – 2022

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm C

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

01  27  Tm  Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.

02  28  Tm  Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

03  29  Tr  Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.

04  01/11 Tm  Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

05  02  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

06  03  Tm  Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Ni-co-la, Giám mục.

07  04  Tr  Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Am-brô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

08  05  Tr  Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng. 

09  06  Tm  Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

10  07  Tm  Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Maria Lôretô.

11  08  Tm  Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.

12  09  Tm (H)  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

13  10  Đ  Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

14  11  Tr  Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

15  12  Tm  Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.

16  13  Tm  Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng.

17  14  Tm  Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng. 

18  15  Tm  Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

19  16  Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

20  17  Tm  Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng.

21  18  Tm  Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô (Canisio), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

22  19  Tm  Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng.

23  20  Tm  Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục. 

24  21  Tm  Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng.

25  22  Tr  Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.

26  23  Tr  CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIUSE, lễ kính.

27  24  Tr  Thứ Hai. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ, lễ kính.

28  25  Đ  Thứ Ba. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.

29  26  Tr  Thứ Tư. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

(Tr) Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo. 

30  27  Tr   Thứ Năm. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

31  28  Tr   Thứ Sáu. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

(Tr) Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top