Tháng Mười Hai – 2023

Tháng Mười (đ), Tháng Mười Một (đ) – Quý Mão

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho người khuyết tật

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

01 19 X Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên.

02 20 X Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên.

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH

NĂM PHỤNG VỤ 2023 – 2024

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm B

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm II (Năm chẵn)

03 21 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

04 22 Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

05 23 Tm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.

06 24 Tm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Ni-co-la, Giám mục.

07 25 Tr Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

Thánh Am-brô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

08 26 Tr Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng.

09 27 Tm Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

10 28 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

11 29 Tm Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.

12 30 Tm Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).

13 01/11  Đ Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

14 02 Tr Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

15 03 Tm Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

16 04 Tm Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

17 05 Tm (H) CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

18 06 Tm Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

19 07 Tm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.

20 08 Tm Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.

21 09 Tm Thứ NămTuần III Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô (Canisio), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

22 10 Tm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.

23 11 Tm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.

24 12 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

25 13 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.

26 14 Đ Thứ Ba. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.

27 15 Tr Thứ Tư. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ, lễ kính.

28 16 Đ Thứ Năm. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.

29 17 Tr Thứ Sáu. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

(Tr) Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.

30 18 Tr   Thứ Bảy. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

31 19 Tr CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE, lễ kính.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top