Tháng Năm – 2021

THÁNG NĂM – 2021

Tháng Ba (đ), Tháng Tư (t) – Tân Sửu

Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Lãnh vực tài chính.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người hữu trách về lãnh vực tài chính, để họ cộng tác với các chính phủ điều khiển lãnh vực tài chính và bảo vệ mọi người khỏi những nguy hiểm trong lãnh vực này.  

Tháng Đức Mẹ

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của Đức Giêsu Kitô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ ”khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà mẹ trần gian không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Ma-ri-a đã không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gioan nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình trong sự góp phần vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được cứu chuộc.

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

01  20  Tr  Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh.

(Tr) Lễ thánh Giu-se thợ.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội (01.05.1999).

Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Thánh Đường. Tại nhà thờ Chính Tòa: lễ trọng; tại các nhà thờ khác trong Tổng Giáo Phận Hà Nội: lễ kính

Kinh Tiền tụng: Lễ cung hiến thánh đường. Bài đọc: Lễ cung hiến thánh đường.

Thánh Au-gút-ti-nô Đông (Schoeffler), Linh mục (U 1851); và  Thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (U1852), Tử đạo.

Chú ý: Hôm nay, trong Tổng Giáo Phận Hà Nội chỉ những nhà thờ nào đã được cung hiến với tước hiệu thánh Giu-se thợ mới được phép cử hành lễ thánh Giu-se thợ.

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14. 

Bài đọc lễ Thánh Giuse Thợ:

St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58

02  21  Tr  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần I. 

Xứ Trung Đồng, Lam Điền, Tràng Duệ, họ Cổ Liêu, và họ Hòa Trung chầu Mình Thánh. 

Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (U1854), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 9,26-31; 1 Ga 3, 18-24; Ga 15,1-8.

Cùng nhau học giáo lý

409. Hỏi: Ở đâu công ích được thực hiện một cách đầy đủ nhất?

Thưa: Công ích được thực hiện cách đầy đủ nhất trong các cộng đồng chính trị nào biết bảo vệ và cổ võ thiện ích cho các công dân và các tổ chức trung gian, mà không quên thiện ích phổ quát của gia đình nhân loại.

410. Hỏi: Con người tham gia vào việc thực hiện công ích như thế nào?

Thưa: Tuỳ theo địa vị và vai trò đảm nhận, mỗi người phải góp phần vào việc cổ võ công ích: bằng việc tôn trọng các luật công bằng, và dấn thân vào những lãnh vực mà cá nhân họ có trách nhiệm, như chăm sóc gia đình và dấn thân trong công việc của mình. Trong khả năng của mình, các công dân cũng phải tích cực tham gia vào đời sống công cộng.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

03  22  Đ  Thứ Hai Tuần V Phục Sinh.

THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

04  23   Tr  Thứ Ba Tuần V Phục Sinh.

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a. 

05  24  Tr  Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. 

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8. 

06  25  Tr  Thứ Năm Tuần V Phục Sinh.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

07  26  Tr  Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

08  27  Tr  Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh. 

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

09  28  Tr  CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Ca vịnh tuần II.   

Xứ Bút Đông (Trác Bút), Phương Trung, Trung Lương, Vĩnh Trụ, họ Tự Khoát và họ Thanh Quang chầu Mình Thánh.

Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, Linh mục (U1840), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

Cùng nhau học giáo lý

411. Hỏi: Làm thế nào xã hội bảo đảm được công bằng xã hội?

Thưa: Xã hội bảo đảm công bằng xã hội khi tôn trọng phẩm giá và những quyền lợi con người; đó chính là mục đích thực sự của xã hội. Ngoài ra, xã hội tìm kiếm công bằng xã hội, là điều liên hệ đến công ích và việc thực thi quyền hành, khi xã hội tạo điều kiện để các hiệp hội và các cá nhân đạt được những gì thuộc về quyền lợi của họ.

412. Hỏi: Ðâu là nền tảng sự bình đẳng giữa người với người?

Thưa: Mọi người đều được hưởng sự bình đẳng về phẩm giá và những quyền lợi căn bản, vì họ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa duy nhất và được ban cho một linh hồn có lý trí. Họ có chung một bản tính và một nguồn gốc, và được mời gọi chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa trong Ðức Kitô là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

10  29  Tr  Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh. 

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

11  30  Tr  Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh.

Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (U1847), Tử đạo. 

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

12  01/4  Tr  Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh.

(Đ) Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo.

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng.

  Cử hành thánh lễ như ngày hôm sau.

13  02  Tr   Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh.

CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”.

Không cử hành lễ Đức Mẹ Fa-ti-ma. Và không cử các hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng. 

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Ep 4,1-13; hoặc Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20. 

14  03  Đ  Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh.

THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng

Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

15  04   Tr  Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh. 

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

16  05  Tr  CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.

Ca vịnh tuần III.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận. 

Xứ Kẻ Sải (Tụy Hiền), Bàng Ba, họ Đầm, họ Lạt Dương và họ Thọ Cách chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19.

Cùng nhau học giáo lý

413. Hỏi: Chúng ta đánh giá những bất bình đẳng giữa con người như thế nào?

Thưa: Có những sự bất bình đẳng về mặt kinh tế và xã hội ảnh hưởng trên hàng triệu con người. Những bất bình đẳng này đi ngược lại cách công khai với Phúc Âm và đối nghịch với công bằng, với phẩm giá con người và với hòa bình. Nhưng cũng có những khác biệt giữa con người, do những nhân tố khác nhau thuộc kế hoạch của Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa muốn rằng người này nhận ở người kia những gì họ cần thiết và những ai có những “nén bạc” đặc biệt, nên chia sẻ với những người khác. Những sự khác biệt này khuyến khích và thường bắt buộc con người phải sống hào hiệp, nhân từ và chia sẻ. Chúng thúc đẩy các nền văn hóa làm phong phú lẫn nhau.

414. Hỏi: Tình liên đới nhân loại được biểu lộ như thế nào?

Thưa: Xuất phát từ tình huynh đệ nhân bản và Kitô giáo, tình liên đới trước hết được biểu lộ trong việc phân phối hợp lý các của cải, trong việc trả lương lao động một cách công bằng và trong việc dấn thân cho một trật tự xã hội công bằng hơn. Nhân đức liên đới được thực hiện qua việc chia sẻ các của cải tinh thần của đức tin, điều này còn quan trọng hơn là các của cải vật chất.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

17  06  Tr  Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh. 

Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

18  07  Tr  Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh.

(Đ) Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo.

X Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn qua đời (1990). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

19  08  Tr  Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh. 

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19. 

20  09   Tr     Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.

(Tr) Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.

21  10   Tr  Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh.

(Đ) Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo. 

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19. 

22  11  Tr  Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh.

(Tr) Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu.

Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (U1857); và   Thánh Lô-ren-xô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (U1862), Tử đạo. 

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Chiều: (Đ) Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.

St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Thời gian thánh 50 ngày của mùa Phục sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.

Thật thích hợp nếu cử hành Lễ Vọng Hiện Xuống với hình thức trọng thể, dùng bài đọc và cầu nguyện trong sách phụng vụ. Khác với lễ Vọng Phục Sinh, Thánh lễ này không mang đậm đặc tính của bí tích Rửa Tội, nhưng mang tính cách kinh nguyện sốt sắng và kiên trì của cộng đoàn tín hữu, theo gương các Thánh Tông Đồ hợp nhau lại trong lời cầu nguyện đồng tâm nhất trí cùng với Thân Mẫu Chúa.

23  12  Đ  CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Xứ Phú Lương, An Thái, và họ Đồng Lạc Chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

Hoặc Cv 2,1-11; Gl 5,16-25; Ga 15,26-27;16,12-15.

Cùng nhau học giáo lý

415. Hỏi: Luật luân lý là gì?

Thưa: Luật luân lý là công trình khôn ngoan của Thiên Chúa, chỉ cho con người những con đường và qui luật sống, dẫn đến hạnh phúc Thiên Chúa đã hứa, và ngăn cấm những nẻo đường đưa con người xa lìa Thiên Chúa.

416. Hỏi: Luật luân lý tự nhiên hệ tại điều gì?

Thưa: Ðược Ðấng Sáng Tạo khắc ghi trong tâm hồn mọi người, luật tự nhiên hệ tại việc tham dự vào sự khôn ngoan và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Luật tự nhiên diễn tả cảm thức luân lý nguyên thủy, giúp con người sử dụng lý trí để phân định điều tốt điều xấu. Luật tự nhiên mang tính phổ quát và bất biến, đặt nền tảng cho các quyền lợi và nghĩa vụ căn bản của con người, cũng như của cộng đồng nhân loại và của chính luật dân sự.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) “Các tuần lễ trong mùa Thường niên, tuy không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong toàn bộ; nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Chúa nhật: Bài Đọc Năm B

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ)

24  13  Tr  Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên.

Ca vịnh tuần IV.

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ. 

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.

25  14  X  Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên. 

(Tr) Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

(Tr) Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng.

(Tr) Thánh Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (U1857), Tử đạo.    

 Hc 35,1-15; Mc 10,28-31.

26  15  Tr  Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục, lễ nhớ.

Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục (U1861); và Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ (U1861), Tử đạo.

Hc 36,1.4-5a.10-17; Mc 10,32-45. 

27  16  X  Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục. 

Hc 42,15-25; Mc 10,46-52. 

28  17  X  Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên. 

Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (U1859), Tử đạo. 

Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.

29  18  X  Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng. 

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 

Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.

30  19  Tr    CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.

Xứ Sở Hạ, họ An Mông và họ Duyên Hà Chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

 Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

Cùng nhau học giáo lý

417. Hỏi: Mọi người có nhận thức được luật tự nhiên không?

Thưa: Vì tội lỗi, mọi người không thể nhận thức luật tự nhiên cách rõ ràng và trực tiếp như nhau.

Vì vậy, “Thiên Chúa đã viết trên các bảng Luật, tất cả những gì mà con người không đọc nổi trong tâm hồn họ” (thánh Augustinô).

418. Hỏi: Tương quan giữa luật tự nhiên và Luật Cựu Ước như thế nào?

Thưa: Luật Cựu Ước là cấp độ đầu tiên của Luật mạc khải, trình bày nhiều chân lý mà lý trí tự nhiên có thể đạt tới; những chân lý này được củng cố và chính thức hóa trong các Giao ước cứu độ. Các qui định luân lý của chúng được tóm lại trong Mười điều răn, đặt nền tảng cho ơn gọi của con người. Các qui định này ngăn cấm những gì nghịch lại tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, và ấn định những đòi hỏi căn bản của tình yêu ấy.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

31  20  Tr  Thứ Hai Tuần IX Thường Niên.

Ca vịnh tuần I.

LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM  VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính.

Hôm nay kỷ niệm ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 2/7/1627 Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes, S.J.) lần đầu tiên đến giảng đạo tại thành phố Hà Nội (Kẻ Chợ). Các nhà thờ trong thành phố Hà Nội cử hành lễ trọng.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56. 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top