Tháng Thánh Gia và Gia Đình

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh Gia và quan tâm đặc biệt đến gia đình mình. Hãy ngắm xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước.

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danhkinh Thánh Gia.

………………

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH THÁNH GIA

Lạy Ba Ngôi cực thánh của trần gian, là Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xưa đã cùng nhau sống hòa thuận êm vui, đã sống cao siêu thánh thiện dưới hình thức đơn giản và dễ bắt chước trong một nhà bé mọn ở thành Nadarét.

Lạy Thánh gia, là gia đình đáng kính mến, đáng tôn thờ, là gia đình gương mẫu hoàn hảo, xin thương chúng con, xin thương các gia đình Công giáo.

Xin ban cho các gia đình được lòng sùng kính và chăm chú theo gương Thánh gia, để đời này chúng con được sống hòa thuận êm vui, đẹp lòng Cha trên trời như Thánh gia xưa, và đời sau được hưởng phúc thật, phúc hoàn toàn và vĩnh viễn, trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, là một Chúa Cả hằng có đời đời. Amen.

Mục Lục

Lên đầu trang