Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức Giáo khu Sở Hạ, Cẩm Cơ, TTHH Bằng Sở

sh4
sh4

Vào lúc 9g00 ngày 20 tháng 8 năm 2015, tại ngôi nhà thờ giáo xứ Sở Hạ, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Tổng Giáo phận Hà Nội đã về chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 247 em thiếu nhi của các giáo xứ: Sở Hạ, Cẩm Cơ và Trung tâm Hành hương Bằng Sở.

Trước bài giảng lễ của Đức Hồng Y Phê-rô, cha xứ Antôn Trần Quang Tiến kính trình với ngài về chương trình học giáo lý của các em đã học và giới thiệu 247 lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay.

Sau bài giảng, Đức Hồng Y Phê-rô đã cử hành Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện cho 247 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức nói lên lời cảm ơn  tới Đức Hồng Y và quý cha về hiệp dâng thánh lễ hôm nay. Và cũng không quên nói lên lời cảm ơn tới cha xứ Antôn, cha phó Phaolô, bố mẹ và cộng đoàn giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00, Đức Hồng y và quý cha cùng toàn thể các em thiếu nhi cùng chụp hình lưu niệm.

Giáo xứ Sở Hạ

sh9
sh1
sh2
sh3
sh4
sh5
sh6
sh7
sh8
Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top