Thánh lễ ban các Bí tích khai tâm Ki-tô giáo tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Vào lúc 18h00 Chúa Nhật, ngày 26/8/2018, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh lễ Chúa nhật XXI thường niên năm B, và cử hành nghi thức ban các Bí tích khai tâm Ki-tô giáo cho 14 anh chị em dự tòng. Cùng đồng tế với ngài có cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thắng, cha phó Gioan Nguyễn Văn Toàn, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, cùng gia đình, bạn bè của các thụ nhân.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng Y vui mừng chào đón 14 anh chị em dự tòng mà hôm nay sẽ gia nhập Ki-tô giáo qua việc lãnh nhận các bí tích khai tâm.

Quảng diễn lời Chúa, Đức Hồng Y nêu lên ý tưởng của sự chọn lựa nơi các bài sách thánh. Bài đọc I trích sách Giôsuê. Ông Giôsuê đã triệu tập toàn dân tại Si-khem và đặt dân trước sự chọn lựa, chọn phụng thờ Đức Chúa hay chọn thờ các thần khác. Dân chúng sau nhiều lần lỗi phạm nhưng Thiên Chúa vẫn thứ tha; họ nhận ra được tình thương của Chúa, nên họ sám hối và quay trở về với Ngài. Vì thế, khi ông Giôsuê đặt dân trước sự chọn lựa theo Chúa hay bỏ Chúa, thì toàn dân đã chọn tin theo và phụng thờ Chúa.

Qua bài Tin Mừng, nhiều người đã cảm thấy sốc trước lời mời gọi của Chúa Giê-su khi Ngài nói: Bánh Ngài ban chính là thịt và máu Ngài; và ai ăn thịt và uống máu Ngài thì có sự sống đời đời. Trước lời mời gọi đó, đã có nhiều phản ứng khác nhau: nhiều người đã bỏ đi, nhiều người thì nói: Lời gì mà chướng tai quá! Ai mà nghe nổi. Và họ cũng bỏ đi. Chỉ còn lại một số ở lại, Chúa liền quay sang hỏi: Còn anh em, anh em có muốn bỏ Thầy mà đi không? Thánh Phê-rô đã thay mặt anh em mà trả lời: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đi theo ai? Thầy mới là Đấng mang lại sự sống đời đời.

Hai câu chuyện mặc dù đã xảy ra cả ngàn năm trước, nhưng vẫn mang tính thời sự của ngày hôm nay cho những ai đi theo Chúa Giê-su. Dó đó, câu hỏi Chúa đặt ra cho nhóm môn đệ xưa thì cũng chính là câu hỏi mà Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay: Chúng ta có sẵn sàng nghe lời Chúa và theo Chúa hay không?

Qua đây, Đức Hồng Y nhắn nhủ các anh chị em dự tòng: Nhờ ơn Chúa và do thiện chí học hỏi tìm tòi suy nghĩ, hôm nay anh chị em cũng nói: Thưa Thầy hôm nay chúng con muốn theo Thầy. Tuy nhiên lời tuyên xưng đó còn khiêm tốn vì chưa thể lĩnh hội được sâu xa các mầu nhiệm. Do đó, luôn cần phải cầu xin ơn đức tin. Đức tin đó có sinh hoa trái hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người có thành thâm thiện chí theo Chúa hay không? Trước sự chọn lựa theo Chúa của 14 anh chị em hôm nay, Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và nâng đỡ đời sống đức tin của các anh chị, để các anh chị an vui và làm chứng cho Chúa trong môi trường sống hôm nay.

Sau Kinh cầu các thánh, Đức Hồng Y ban Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho các dự tòng. Qua Bí tích Rửa tội, giờ đây 14 anh chị em đã trở nên con cái Chúa. Và trong tư cách là con, họ đã dâng những lễ vật đầu tiên lên bàn thờ Chúa, để tỏ lòng tri ân cảm mến. Giây phút được rước Mình và Máu Chúa Ki-tô ngập tràn hạnh phúc, vì có Chúa ngự trong lòng thật sự. Với việc rước Mình và Máu Thánh Chúa, được xem là hoàn tất các Bí tích khai tâm Ki-tô giáo.

Niềm vui được làm con Chúa không chỉ là của riêng 14 anh chị em tân tòng, nhưng còn là niềm vui của cả Giáo hội. Chúng ta một lần nữa hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị em tân tòng luôn giữ mãi ngọn lửa đức tin và làm sáng lên trong lòng thế giới hôm nay.

Được biết, 14 anh chị em tân tòng hôm nay là những người đã tốt nghiệp chương trình giáo lý hôn nhân và dự tòng khóa 50 tại Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội, trong thời gian kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2018.

14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21
14481 khai tam 21

BTT Gx Chính Tòa

Ảnh: Phê-rô Việt Anh

Print
Email
Scroll to Top