Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi tại Giáo xứ Từ Châu

Để cổ võ ơn gọi sống đời thánh hiến, Chúa nhật Chúa chiên lành, ngày 30/4/2023, tại Giáo xứ Từ Châu, Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Linh đã tổ chức chương trình giới thiệu ơn gọi. Có 25 em thiếu nhi được chọn để mặc các tu phục của các dòng và giới thiệu vắn tắt về linh đạo của dòng.  

Trong Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi, Cha xứ Giu-se đã chia sẻ với quý cộng đoàn về tầm quan trọng của ơn gọi thánh hiến trong việc chuyển thông ơn Chúa, cũng như thực trạng thiếu ơn gọi linh mục, nam nữ tu sĩ ngày nay. Từ đó, Cha xứ mời gọi các bậc phụ huynh quảng đại dâng con cho Chúa để phục vụ Chúa và Giáo hội.    

Ngày lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu đã gieo vào lòng các em thiếu nhi những nét đẹp của đời dâng hiến, đồng thời giúp cộng đoàn hiểu hơn sứ mạng của các linh mục và tu sĩ trong Giáo hội, từ đó thúc đẩy mọi người lưu tâm cầu nguyện đặc biệt hơn cho ơn gọi dâng hiến trên quê hương Giáo xứ Từ Châu.

BTT Gx. Từ Châu

Scroll to Top