Thánh lễ Chúa Ki-tô vua vũ trụ tại Giáo xứ Cẩm Sơn

Chúa nhật XXXIV thường niên là Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ, Giáo hội mừng trọng thể lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ. Trong tâm tình đó, Giáo xứ Cẩm Sơn đã cử hành Thánh lễ trước tượng Chúa Ki-tô Vua đặt ở giữa hồ trong khuôn viên nhà thờ Giáo xứ. Đây là Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại không gian đặc biệt này.

Thánh lễ do Cha xứ An-tôn Trần Quang Tiến chủ sự vào lúc 19h00, thứ Bảy, ngày 25/11/2023. Hiệp dâng Thánh lễ có sự diện của quý sơ và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ nhấn mạnh về quyền xét xử của một vị vua trần thế với vị Vua Giê-su. Vị vua trần thế dùng quyền để cai trị dân nhưng vị Vua Giê-su lại dùng tình yêu để cai quản thần dân của mình. Ngài không bắt mọi người phải phục vụ mình nhưng quy hướng về tha nhân: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Thiên Chúa không dựa vào công trạng của Ta nhưng dựa vào những việc làm bác ái mà ta đã làm cho anh em để thưởng phạt mỗi người.

Thánh lễ cử hành trong bầu khí thật trang nghiêm, sốt sắng với sự tham dự tích cực của cộng đoàn dân Chúa.

Nguyện xin Chúa Ki-tô Vua vũ trụ ban dồi dào ân sủng trên tất cả mọi người và giúp mọi người sống xứng đáng với ơn gọi cao trọng là con dân của Vua Giê-su, sống bác ái và yêu thương anh em như Ngài mời gọi.

BTT Gx. Cẩm Sơn

Scroll to Top