Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa tại giáo xứ Mang Sơn

Vào lúc 5h30 Chúa Nhật, ngày 14/6/2020, tại giáo xứ Mang Sơn, Cha xứ Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu đã dâng Thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa để cầu nguyện cho Thế giới được bình an, cho các Linh mục và cho chính các em Thiếu nhi trong giáo xứ biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.  

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Alphongsô hướng các em Thiếu nhi về Bí tích Thánh Thể, ngài nhấn mạnh: “Chúa Giê-su ở trong Nhà chầu để chờ các con. Ngài vui khi các con chăm chỉ đi Lễ,  đi viếng Thánh Thể,  chăm đi học Giáo lý và làm nhiều việc tốt”. Qua đây, ngài cũng mời gọi mọi người hãy tham dự Thánh lễ sốt sắng, dành thời gian để đến với Chúa, chỉ như thế đời sống đạo của chúng ta mới thăng tiến và đổi mới.

Sau Thánh lễ, Cha xứ Alphongsô đã chủ sự nghi thức cung nghinh Thánh Thể xung quanh Nhà thờ và khuôn viên giáo xứ.

18055 le minh mau 5
18055 le minh mau 5
18055 le minh mau 5
18055 le minh mau 5
18055 le minh mau 5

BTT Mang Sơn

Scroll to Top