Thánh lễ tạ ơn đặt viên đá góc tại giáo họ Ro Nha – Giáo xứ Tràng Châu

Ngày 30/10/2018 Đức Hồng Y Phê-rô đã về chủ sự Thánh Lễ tạ ơn và đặt viên đá góc tại giáo họ Do Nha thuộc giáo xứ Tràng Châu trong niềm vui mừng chào đón của cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, ĐHY Phê-rô ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa: “Ở trong thành phố cũng như ở nhiều địa phương, những ngôi nhà cao tầng, những dinh thự nhan nhản mọc lên, có khi tối nằm ngủ chưa thấy, sáng thức dậy đã thấy những ngôi nhà mới. Rồi ở một nơi nào đó hôm nay, cũng muốn mọc lên một ngôi nhà, nhưng hơi rầm rộ, nhiều người tuôn đến, trang trí rực rỡ, nến hoa lung linh, lễ nghi trang trọng, chỉ vì ngôi nhà này sẽ là ngôi nhà của Chúa, ngôi nhà của dân Chúa. Nó không phải là một ngôi nhà nguy nga, không phải ngôi nhà đẹp nhất, nhưng là ngôi nhà quan trọng, vì nơi đây Chúa đến gặp gỡ dân của Ngài, vì nơi đây dân của Chúa đến để nghe lời Ngài, để rước lấy Mình Máu thánh Ngài, để đón nhận các Bí Tích và gặp gỡ nhau.

Vì thế, tuy là một ngôi nhà, nhưng nó là một ngôi nhà đặc biệt, thế nên tôi mời gọi anh chị em tham dự Thánh lễ này, chúng ta hãy nhập tâm trong những lời cầu nguyện, còn những hình thức bên ngoài chúng ta đừng quá bận tâm. Chúng ta xin Chúa chúc phúc cho công việc mà chúng ta khởi công ở đây được hoàn thành tốt đẹp và đạt được mục đích là để Chúa và dân Chúa được gặp gỡ nhau; để Chúa hiện diện và chúc phúc, không phải chỉ chúc phúc cho chúng ta mà thôi, nhưng chúc phúc cho tất cả mọi người, anh em Công giáo cũng như anh chị em lương dân. Tất cả là con cái của Chúa, sẽ được sự chúc phúc của Ngài.”

Được biết ngôi nhà thờ cũ được xây dựng từ năm 1918-1925, với số nhân danh chỉ khoảng 7 gia đình, mỗi lần đọc kinh không đầy 2 chiếc chiếu con. Tuy nhiên theo dòng thời gian, trải qua gần 100 năm tồn tại, giờ ngôi nhà thờ đã xuống cấp, hơn nữa lại không đủ chỗ chứa số nhân danh đã tăng lên tới 470 người. Dự kiến ngôi nhà thờ mới sẽ được xây dựng với diện tích dài 42m60, rộng 13m40 và tháp cao 34m. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa với hồng ân đức tin mà giáo họ Do Nha đã và đang đón nhận mỗi ngày, cùng nguyện xin Người thương chúc phúc cho công trình xây dựng nhà Chúa được mọi sự tốt đẹp và bình an.

14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 19
14753 do nha 20

Ngôi nhà thờ cũ được xây dựng từ năm 1918-1925

BTT Gx. Tràng Châu

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top