Thánh lễ tạ ơn kỉ niệm 10 năm linh mục của Cha Giu-se Nguyễn Thực Nghiệm

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, vào lúc 18h00 ngày 03/6/2024, Cha Giu-se Nguyễn Thực Nghiệm đã dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kỉ niệm 10 năm hồng ân Linh mục tại ngôi Thánh đường Giáo xứ Trung Kỳ.

Cùng hiệp thông trong Thánh lễ, có sự hiện diện của Cha nghĩa phụ Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Lý Nhân, quý cố, cộng đoàn Giáo xứ quê hương Đồng Trì và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Cha Phê-rô Trần Quang Diệu đã lấy hình ảnh Đức Ma-ri-a vui mừng đáp lại tiếng xin vâng và sự phục vụ ân cần khi Mẹ đến thăm bà Ê-li-sa-bét để nói về sứ mạng cao cả của người linh mục. Đời linh mục luôn luôn phải noi gương Mẹ để phục vụ cộng đoàn cách âm thầm và vui vẻ trong tình yêu Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se quan thầy ban cho Cha Giu-se luôn được mạnh khoẻ, bình an và trung kiên, vững bước với ơn gọi linh mục của mình.

BTT Gx. Trung Kỳ

Facebook
Twitter
Email
Print
Lên đầu trang