Thánh lễ tạ ơn vĩnh khấn của Sơ Ma-ri-a Ce-ci-li-a Nguyễn Hoài Thu

Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 10h00, ngày 04/6/2024, Giáo xứ Đàn Giản hiệp cùng cùng với Sơ Ma-ri-a Ce-ci-li-a Nguyễn Hoài Thu, Dòng Đức Ma-ri-a Nữ Vương Hòa Bình, Giáo phận Ban Mê Thuột dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân vĩnh khấn.

Trước đó, ngày 31/5/2024, Sơ Ma-ri-a Thu cùng với 16 nữ tu khác đã được tuyên khấn trọn đời tại nhà nguyện Dòng Đức Ma-ri-a Nữ Vương Hòa Bình. Với lòng biết ơn, Sơ Ma-ri-a trở về quê hương để cùng gia đình và cộng đoàn Giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Hiện diện trong Thánh lễ tạ ơn có Cha Giu-se Nguyễn Văn Thành thuộc Giáo phận Hưng Hóa, Cha Mi-ca-e Nguyễn Văn Thanh – Chính xứ Đàn Giản, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Thanh Oai, quý nam nữ tu sĩ cùng quý khách xa gần, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giu-se Nguyễn Văn Thành thay lời cho quý cha chúc mừng Sơ Ma-ri-a trong ngày đáng nhớ này. Ngoài lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến Sơ, Cha cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho Sơ luôn được sức mạnh của Chúa Thánh Thần để lòng mến, sức sống cũng như sức nóng của đời tận hiến luôn cháy mạnh, cháy mãi để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

Trong bài giảng lễ, Cha An-tôn Nguyễn Văn Sơn – Dòng Thừa Sai các Thánh Tông Đồ chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa thực sự của ơn gọi đời sống thánh hiến. Khởi đi từ nền tảng ơn gọi Ki-tô hữu giống như tất cả mọi người, mỗi linh mục, tu sĩ được mang một ơn gọi lên đường để dấn thân phụng sự Chúa không chỉ cho riêng mình và còn cho tha nhân. Ngày mừng lễ hôm nay cũng là một dịp thuận tiện để cộng đoàn Giáo xứ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì một người con của Giáo xứ đã can đảm dấn thân trọn đời trong ơn gọi tu trì.

Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu tuôn đổ hồng ân trên Sơ Ma-ri-a Ce-ci-li-a Nguyễn Hoài Thu, để Sơ luôn trung thành yêu Chúa đến cùng và để mỗi ngày Sơ có thể thân thưa lên cùng Chúa lời Thánh vịnh 45, câu 2: “Suốt cuộc đời con xin hát mừng Chúa/ Sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời“.

BTT Gx. Đàn Giản

Facebook
Twitter
Email
Print
Lên đầu trang