Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Thái Hà

1

WTGPHN – 17/4/2014 – Tối nay, Giáo xứ Thái Hà đã bước vào Tam Nhật Thánh với Thánh Lễ Tiệc Ly và các nghi thức của thứ 5 Tuần Thánh.

Chủ tế và giảng lễ hôm nay là cha Giuse Nguyễn Văn Phượng. Đồng tế có cha bề trên Mát-thêu Vũ Khởi Phụng, cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh, cha Gio-a-kim Hà Ngọc Phú.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nói về ý nghĩa của phụng vụ Thứ 5 Tuần Thánh: ” Thánh Lễ Tiệc Ly hôm nay gợi nhớ cho chúng ta đến biến cố Đức Giê-su thiết lập chức Linh mục, Bí tích Thánh Thể và trao ban giới răn yêu thương. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta mang lấy trái tim của Chúa, để chúng ta phụng vụ và yêu thương như chính Chúa Giê-su.”

Trong bài giảng, cha nhấn mạnh: Ngày hôm nay, Chúa thiết lập chức Linh mục thừa tác. Do đó, hôm nay có thể được coi là sinh nhật chung của các Linh mục. Linh mục được sinh ra từ trái tim đầy yêu thương của Chúa. Chúa thiết lập Linh mục để các ngài tiếp tục yêu thương nhân loại như chính Chúa đã yêu thương. Như thế các Linh mục là hiện thân của Chúa Giê-su ở trần gian.

Thánh lễ tiếp tục với nghi thức Rửa Chân. Nghi thức này nhắc lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly và lời Chúa dạy chúng ta: “Nếu Thầy mà còn phải rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).

Sau thánh lễ, giáo xứ tổ chức cuộc rước kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ. Các hội đoàn đang sinh hoạt trong giáo xứ lần lượt chầu Thánh Thể cho đến 24h đêm.

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Thaiha/Letiecly2014{/besps}

Truyền Thông Thái Hà.

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top