Thánh lễ trong thời gian đại dịch

Thánh lễ trong thời gian dịch bệnh

THÁNH LỄ TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH

Có thể cử hành lễ này, theo luật chữ đỏ của phần Thánh lễ và Lời nguyện cho những nhu cầu khác nhau, trong mọi ngày, trừ những ngày lễ Trọng, các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, những ngày trong Bát nhật phục sinh, ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Thứ Tư lễ Tro và các ngày Tuần Thánh.

Ca nhập l   Is 53, 4

Chúa đã mang lấy các bệnh tật của chúng ta,

chính Người đã gánh vác những đau khổ của chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa là nơi chúng con ẩn náu khi gặp hiểm nguy,

là Đấng chúng con tìm đến trong cơn hoạn nạn;

chúng con tin tưởng nài xin Chúa

thương nhìn đến những người đang đau khổ,

cho kẻ đã qua đời được nghỉ yên,

và an ủi những ai đang ưu phiền,

xin Chúa chữa lành các bệnh nhân

và ban bình an cho người đang hấp hối,

xin ban sức mạnh cho các nhân viên y tế,

ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo

và lòng can đảm để đến với mọi người trong yêu thương,

nhờ đó chúng con được cùng nhau tôn vinh Danh thánh Chúa

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con,

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, trong cơn gian nan nguy khốn,

chúng con dâng lên Chúa hiến lễ này, xin Chúa thương nhận

và dùng quyền năng làm cho những của lễ này

trở nên nguồn ơn chữa lành và mang lại bình an cho chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ca hiệp lễ    Mt 11, 28

Chúa phán: Hãy đến với tôi,  

hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng,  

tôi sẽ bổ sức cho.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con linh dược đem lại sự sống đời đời,

xin cho chúng con nhờ bí tích này,

được vui mừng lãnh nhận ơn chữa lành trọn vẹn trên trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện trên dân chúng

Lạy Chúa, Chúa bảo vệ những ai trông cậy vào Chúa,

xin chúc lành, gìn giữ, che chở và hướng dẫn đoàn dân Chúa đây,

để khi thoát khỏi tội lỗi và mọi tấn công của địch thù,

dân Chúa luôn mãi sống trong tình yêu Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

BÀI ĐỌC

Nghe MP3

Bài đọc I: Ac 3, 17-26

Thật tốt đẹp khi biết lặng thinh đợi trông ơn Chúa cứu độ“.

Bài trích sách Ai ca

17  Linh hồn tôi không còn được bình an,

tôi đã quên mất niềm hạnh phúc.

18  Tôi nói: “Vinh dự và hy vọng của tôi ở nơi Chúa
đã tiêu tan không còn nữa”.

19  Xin Chúa nhớ đến sự nghèo khổ,
cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đắng của con.

20  Tôi cứ nhớ mãi điều đó và tâm hồn tôi tan nát hao mòn.

21  Nhưng tôi luôn còn hy vọng,
vì điều tôi vẫn ghi nhớ trong tâm hồn:

22  đó là lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt,
và lòng từ bi Chúa không bao giờ vơi cạn,

23  nhưng vẫn mới hoài vào mỗi sáng ngày,
và đức thành tín của Người vô cùng cao cả.

24  Hồn tôi kêu lên: “Chúa là gia nghiệp của tôi,
nên tôi luôn trông cậy nơi Người”.

25  Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa,
với những tâm hồn luôn kiếm tìm Người.

26  Thật tốt đẹp khi biết lặng thinh đợi trông ơn Chúa cứu độ.

Đó là Lời Chúa

Đáp ca: Tv 79, 2ac+3b. 5-7 (Đ. 4b)

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ nhan thánh Chúa, và chúng con sẽ được cứu độ

Xướng: Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin lắng nghe, lạy Đấng ngự trên các vệ thần, xin tỏ hiện. xin biểu lộ quyền năng của Chúa, và xin đến cứu độ chúng con. – Đáp

Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, tới bao giờ Chúa còn thịnh nộ, không nghe lời cầu khẩn của dân Ngài? Cơm bánh Ngài nuôi chúng con chỉ là nước mắt, và nước uống Ngài ban là dòng lệ tuôn trào. Chúa để mặc chúng con cho lân bang chống đối, để quân thù đàm tiếu cười nhạo chúng con. – Đáp 

Hoặc: Bài đọc: Rm 8, 31b-39

Nghe MP3

Dù sự chết hay sự sống cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa“.

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma

Anh em thân mến,

31b Nếu Thiên Chúa phù trợ chúng ta,
thì ai có thể chống lại chúng ta?

32  Người không dung tha chính Con của Người,
nhưng đã trao nộp Con vì tất cả chúng ta,
lẽ nào Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự
cùng với Con của Người sao?

33  Ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn?
Chẳng lẽ là Thiên Chúa,
Đấng làm cho chúng ta nên công chính?

34  Ai sẽ kết án chúng ta?
Chẳng lẽ là Chúa Giêsu Kitô,
Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại,
đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
cũng đang chuyển cầu cho chúng ta?

35  Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?
Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát,
trần truồng, nguy hiểm, hay bắt bớ, gươm giáo chăng?

36  Như có lời chép:
“Chính vì Ngài mà ngày ngày chúng con phải chết,
chúng con như những con chiên bị mang đi giết”.

37  Nhưng trong tất cả những điều ấy,
chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

38  Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống,
dù thiên thần hay quỷ thần,
dù hiện tại, tương lai hay bất cứ quyền lực nào,

39  dù chiều cao, chiều sâu, hay bất cứ thụ tạo nào,
cũng không thể tách chúng ta
ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa,
trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đó là Lời Chúa

Đáp ca: Tv 122, 1-2a. 2bcd (Đ. 3a hoặc 2cd)

Đáp: Xin xót thương chúng con, lạy Chúa, xin xót thương.

Hoặc: Mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa, tới khi nào được Chúa xót thương.

Xướng: Con ngước mắt nhìn lên Chúa, Đấng ngự trên các tầng trời. Như mắt gia nhân nhìn vào tay ông chủ. – Đáp                                                                               

Xướng: Như mắt nữ tỳ nhìn vào tay bà chủ, mắt chúng con cũng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa, tới khi nào được Chúa xót thương. – Đáp

Câu xướng trước Tin Mừng hoặc Alleluia:    2Cr 1, 3b-4a

Chúc tụng Chúa Cha đầy lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi, là Đấng ủi an chúng ta trong mọi nỗi gian truân.

Tin Mừng    Mc 4, 35-41

Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Người“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô

35  Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

   “Chúng ta hãy sang bờ bên kia”.

36  Rời đám đông dân chúng,
các ông chở Người đi vì Người đang ở dưới thuyền;
có nhiều thuyền khác cùng theo Người.

37  Một trận cuồng phong nổi lên,
những lớp sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước.

38  Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ;
các môn đệ đánh thức Người và nói:
“Thưa Thầy, chúng con chết mất
mà Thầy không quan tâm đến sao?”

39  Người đứng dậy quát nạt gió và phán với biển:
“Hãy im đi, hãy lặng đi”.
Tức thì gió ngưng, biển lặng như tờ.

40  Người nói với các ông: “Sao các con nhát sợ thế?
Các con chưa có đức tin sao?”

41  Bấy giờ các ông kinh sợ và nói với nhau:
“Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Người?”

Đó là Lời Chúa

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

THÁNH LỄ CẦU BÌNH AN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Chủ sự: Anh chị em thân mến!

Suốt hai năm qua thế giới đang trải qua kinh nghiệm thảm khốc do đại dịch Covid gây nên: đau khổ, chết chóc, sợ hãi, hoang mang… làm ảnh hưởng đến cuộc sống và niềm tin của mọi người. Là những Kitô hữu, chúng ta luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa. Trong tâm tình phó thác, cậy trông, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới biết cậy dựa vào Thiên Chúa, đừng chỉ loay hoay tự mình chống lại dịch bệnh. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các bác sỹ, các nhà khoa học để họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị, để nhân loại sớm trở lại cuộc sống bình an.

2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, các y bác sỹ, những tình nguyện viên đang tham gia chống dịch, cho họ có thêm lòng can đảm, sức khỏe, bình an và ơn khôn ngoan để họ tiếp tục hy sinh cứu giúp mọi người và tìm ra các phương thức phòng chống dịch tốt nhất.

3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những bệnh nhân đang chống chọi với vi-rút nguy hại này, nhất là các bệnh nhân nặng. Xin Chúa ban cho họ ơn bình an và sự nâng đỡ tinh thần, để họ luôn biết hy vọng và cậy dựa vào ơn Trên, xin cho họ sớm được chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác.

4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã chết vì căn bệnh này, cũng như tất cả những ai đã qua đời trong thời gian dịch bệnh. Xin Chúa đoái thương linh hồn họ, cho họ hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa, và xin Chúa cũng an ủi những thân nhân của họ đang đau khổ vì sự mất mát người thân.

5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới và gia đình chúng ta được bình an, biết nhận ra giới hạn của con người để luôn trông cậy vào Chúa, biết học được ý nghĩa của đau khổ và biết nhận ra những điều tốt đẹp từ chính sự dữ để luôn biết sống trong tâm tình phó thác và tạ ơn.

Chủ sự: Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin tưởng phó thác thế giới, Giáo hội, quê hương, gia đình và từng người chúng con cho Chúa. Xin Chúa thương che chở, phù giúp và đồng hành cùng chúng con trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top