Thánh lễ và cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội

Mình Máu Thánh Thánh Chúa là cao điểm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người”. Đó là lời nhắn gửi của Cha Tổng Đại diện An-tôn trong Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa vào chiều Chúa nhật ngày 11/6/2023.

Vào 16h00 chiều Chúa nhật, ngày 11/6, Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, đã chủ sự Thánh lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội.

Cộng đoàn bước vào Thánh lễ với một bầu khí sốt sắng, trong lời ca nhập lễ mời gọi mau tới với Mình Máu Thánh Chúa, sức sống nuôi hồn.

Xuyên suốt Thánh lễ, Cha An-tôn giải thích cho cộng đoàn hiểu được ý nghĩa ngày lễ và việc cung nghinh Thánh Thể Chúa là để nói lên lòng tôn kính. Bởi hy tế của Chúa qua Thánh lễ là hy tế thập giá hiến dâng để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Trong bài giảng, Cha An-tôn nhắc đến chương trình chầu Thánh Thể hàng ngày ở Nhà nguyện Fatima. Qua việc đến với Thánh Thể, tín hữu được thêm lòng yêu mến Chúa, từ đó ước ao được đón Chúa vào đời sống.

Bên cạnh đó, cha cũng nhắc nhớ rằng Thánh lễ là vô giá với tín hữu và món quà tuyệt hảo cho sự sống đời đời. Vì thế, ngài mời gọi cộng đoàn luôn biết khao khát tham dự Thánh lễ và truyền lại cho con cháu giá trị của Thánh lễ.

Sau Thánh lễ, vào lúc 17h00, quý Cha, quý Thầy Phó tế cùng quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn long trọng cung nghinh Thánh Thể xung quanh nhà thờ. Cuộc rước năm nay tại Nhà thờ Chính Toà bao gồm 2 Nhà tạm. Nhà tạm thứ nhất ngay tại quảng trường và Nhà tạm thứ hai ở sân Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội.  

Sau khi đoàn rước trở lại nhà thờ, Cha xứ An-tôn cử hành lời nguyện và phép lành Thánh Thể. Cộng đoàn ra về trong niềm tin yêu và tâm niệm như Đấng Đáng kính Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận: “Sức mạnh độc nhất của tôi là Bí tích Thánh Thể”.

BBT

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top