Thờ lạy Thánh Thể tại giáo xứ Hoàng Nguyên

IMG_5185

WTGPHN – Hiệp thông cùng với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, vào ngày 02-06-2013, giáo xứ Hoàng Nguyên đã chầu Thánh Thể từ 14h00 chiều tới 16h30. Sau đó cộng đoàn giáo xứ cung nghinh Thánh Thể theo truyền thống hằng năm với sự tham dự của giáo dân họ nhà xứ, các giáo họ thuộc họ nhà xứ và giáo dân lân cận. Tới 17h30 cha xứ dâng Thánh lễ tạ ơn và vào 22h, cha xứ cùng các bạn trẻ và giáo dân cùng chầu Thánh Thể hiệp thông cùng Đức Thánh Cha.

Dưới đây là một vài hình ảnh từ giáo xứ:

IMG_5185
IMG_5186
IMG_5190
IMG_5202
IMG_5204
IMG_5210
IMG_5211
IMG_5216
IMG_5220
IMG_5225
IMG_5227
IMG_5234
IMG_5236
IMG_5237
Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top