Thường huấn các ban – hội đoàn nam tại Giáo hạt Phú Xuyên: Thúc đẩy tinh thần canh tân đời sống đức tin

Sáng thứ Bảy, ngày 15/6/2024, tại Giáo xứ Phú Mỹ, Giáo hạt Phú Xuyên tổ chức buổi thường huấn cho hơn 300 tham dự viên đại diện các hội đoàn nam đến từ 25 giáo xứ.

Đúng 8h00, Cha Gio-an Nguyễn Văn Hân – Đặc trách Ủy ban Giáo dân (UBGD) Giáo hạt Phú Xuyên cầu nguyện và khai mạc chương trình. Ngỏ lời với đại diện các hội đoàn nam giới trong Giáo hạt, Cha Gio-an cho biết mục đích của ngày thường huấn là dịp để các thành viên gặp gỡ, học hỏi và củng cố đời sống đức tin. Đây cũng là dịp để các Cha đặc trách chia sẻ những đề tài phục vụ cho việc tham gia sinh hoạt tại các giáo xứ.

Sau phần khai mạc, các tham dự viên bước vào giờ chia sẻ với đề tài: “Tham gia hội đoàn để thánh hóa bản thân”. Cha Gio-an mượn lời mời gọi nên thánh của Chúa Giê-su: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). Để được như vậy, theo Cha Gio-an, việc thánh hóa bản thân chính là phục vụ, là xây dựng bản thân mình theo gương mẫu của Thiên Chúa bằng việc sống thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày.

Đến 9h00, Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên – Trưởng UBGD Tổng Giáo phận Hà Nội tiếp nối với đề tài số 2 trong buổi thường huấn. Trước hết, ngài thể hiện niềm vui khi gửi lời cảm ơn tới các tham dự viên đã có mặt trong buổi hội ngộ hôm nay. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc canh tân đời sống đức tin, Cha Giu-se giúp các tham dự viên nhìn lại “Đức tin là gì?”“Tại sao phải canh tân đời sống đức tin?”… Từ đó, ngài cũng hy vọng mỗi người sẽ có thêm nhiều chất liệu để phục vụ cho việc sinh hoạt tại các hội đoàn nơi giáo xứ.

Một điểm nhấn trong buổi thường huấn là giờ hội thảo 45 phút. Thông qua những câu hỏi thảo luận, các tham dự viên và quý Cha đặc trách đã có khoảng thời gian để trao đổi, giải đáp những thắc mắc và lắng nghe những mong ước khi tham gia sinh hoạt tại hội đoàn của mình.

Vào lúc 11h00, cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự Thánh lễ do Cha Phê-rô Nguyễn Phú Hùng – Quản hạt Phú Xuyên chủ sự. Mở đầu Thánh lễ, Cha Phê-rô mượn hình ảnh cành nho và thân nho để nêu bật tầm quan trọng của hội đoàn trong đời sống của Giáo Hội.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Gio-an Nguyễn Mạnh Hùng – Chính xứ Hòa Khê nhắn nhủ mỗi người đang hiện diện về những bất toàn, thiếu sót trong cuộc sống hằng ngày, để đem lại những gì tốt đẹp nhằm thực thi việc canh tân đời sống đức tin.

Qua buổi thường huấn hôm nay, hy vọng mỗi thành viên trong các Ban – Hội đoàn của Giáo hạt Phú Xuyên, luôn biết dùng đời sống thánh thiện của mình để thúc đẩy tinh thần, sẵn sàng đem Chúa đến hiện diện với mọi người.

Ban Truyền thông TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang