Thường huấn hội đoàn nam giới tại Giáo hạt Nam Định: Lan tỏa tinh thần canh tân đời sống đức tin

Vào lúc 7h30, Chúa nhật VII Mùa Phục Sinh, Cha An-tôn Trịnh Duy Công – Đặc trách Uỷ ban Giáo dân hạt Nam Định – đã khai mạc ngày thường huấn dành cho quý hội đoàn nam với sự hiện diện của hơn 300 tham dự viên.

Ngày hội ngộ thường huấn của Giáo hạt Nam Định diễn ra tại Giáo xứ Đồng Đội. Ngỏ lời với đại diện các hội đoàn nam giới trong Giáo hạt Nam Định, Cha An-tôn cho biết mục đích của ngày hội ngộ là để nhắc nhớ định hướng của bề trên Giáo phận, giúp các tham dự viên nhìn nhận đúng đắn về vai trò và nhiệm vụ của mình trong các hội và ban của giáo xứ. Bên cạnh đó, ngày thường huấn còn để lan tỏa tinh thần canh tân đời sống đức tin các hội đoàn. Đây chính là ngày hội của đức tin, cùng nhau học hiểu giáo lý, giáo luật, từ đó phát triển các hội đoàn trong giáo xứ.

Chia sẻ về điều lệ, Cha An-tôn nhấn mạnh quy định là điều quan trọng trong mọi tổ chức và xã hội. Đồng thời, cha phân biệt cho các tham dự viên sự khác biệt giữa ban và hội theo Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội đã quy định.

Đến 8h35, các tham dự viên bước vào giờ chia sẻ với đề tài: “Hội đoàn trong mối tương quan với Giáo hội”. Cha Giu-se Nguyễn Văn Hy – Quản hạt Nam Định – giải thích rõ cho các tham dự viên thuật ngữ “tương quan” và mối tương quan giữa Giáo hội và hội đoàn.  

Đến 9h35, cha Giu-se Hoàng Minh Giám – Chính xứ Vĩnh Trị – tiếp tục chia sẻ với các tham dự viên về “Hội đoàn trong Phụng vụ”. Trong đó, cha Giu-se nhấn mạnh về thực trạng sinh hoạt hội đoàn đang ngày một bị biến chất, chú trọng bề nổi và mang nặng tính thế tục, làm mất đi tính thiêng thánh và tinh thần của hội đoàn. Từ đó, cha lưu ý với các tham dự viên cần ý thức rằng, chính cá nhân mỗi người đều làm nên vẻ đẹp và diễn tả hình ảnh của Chúa Ki-tô trong đời sống.

Sau giờ chia sẻ, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ lúc 10h40. Thánh lễ cao điểm do cha Giu-se Nguyễn Văn Liên – Đặc trách Uỷ ban Giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội chủ sự.

Trong bài giảng, Cha Giu-se Trần Văn Được – Chính xứ Tường Loan – chia sẻ với cộng đoàn về sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô theo một cách thế mới. Ngài tuy không hiện hữu nhưng vẫn luôn cầu nguyện cho các Tông đồ luôn thuộc về Chúa, để các ông cộng tác với Ngài truyền rao ơn cứu độ đến tận cùng thế giới.

Cùng với đó, Cha Giu-se cũng nhấn mạnh với các tham dự viên cần phải xin ơn Chúa thánh hóa từng thành viên của các hội và ban, đặc biệt là cho những người đang gánh vác những nhiệm vụ khó khăn trong giáo xứ, giáo họ. Sứ mạng của mỗi người sẽ được hoàn thiện nhờ tình yêu.

Truyền Thông TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top