Thường huấn hội đoàn nam tại Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Hơn 200 tham dự viên đại diện cho các ban và hội đoàn nam tại Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình tham dự buổi thường huấn tại Giáo xứ Nghĩa Ải vào sáng thứ Năm, ngày 20/6/2024.

Ngày thường huấn bắt đầu lúc 7h15 với lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Đúng 7h30, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Soái – Đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình, chia sẻ cùng các tham dự viên. Ngài mời gọi quý trưởng hội đoàn cần lưu tâm đến kỹ năng nghe, nói, hiểu và cùng với đó là vai trò cầu nguyện trong đời sống cộng đoàn.

Đến 8h20, các tham dự viên lắng nghe bài chia sẻ của Cha Giu-se Vũ Đình Du – Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình. Với lối chia sẻ dỏm và thực tế, Cha mong muốn các tham dự viên thực hiện đúng vai trò của mình trong lòng Giáo hội, góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội ngay trong hội đoàn, gia đình và nơi mình sinh sống, làm việc. Bên cạnh đó, Cha mời gọi các tham dự viên nỗ lực thực hiện những gì đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa và Giáo hội ngang qua ba chức vụ Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ được cụ thể hóa trong đời sống mình.

Sau hai giờ chia sẻ là 45 phút thảo luận. Các tham dự viên lần lượt nói lên những thao thức và kinh nghiệm cá nhân của mình với mong muốn giúp hội đoàn ngày một thăng tiến. Đây là dịp để mỗi tham dự viên trong các hội đoàn kết nối và học hỏi những kinh nghiệm từ các giáo xứ khác trong Giáo hạt.

Ngày thường huấn tiếp nối với giờ chia sẻ của Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên – Trưởng Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội. Theo Cha, để thực hiện tốt việc canh tân đức tin các hội đoàn, mỗi cá nhân cần phải khởi đi từ việc canh tân chính đời sống đức tin của mình. Năm Canh tân đời sống đức tin hội đoàn là cơ hội cần thiết và hữu ích để mỗi giáo xứ, hội đoàn và cá nhân nhìn lại đời sống dưới ánh sáng Lời Chúa. Nhờ đó, mỗi tín hữu mới có thể sống đúng theo Lời Chúa dạy và chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm trong môi trường sống.

Cao điểm của ngày thường huấn là Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của TGP vào lúc 10h45 do Cha Quản hạt Giu-se chủ sự. Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn hiện diện, Cha Giu-se Nguyễn Viết Hoan – Phó Đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt, mời gọi mỗi cá nhân cần ý thức đến trách nhiệm sống và loan báo Tin Mừng cho mọi người, đặc biệt là trên những mảnh đất vùng truyền giáo của Mỹ Đức – Hòa Bình.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình cảm tạ và tri ân của tất cả các tham dự viên. Đây là cơ hội thật tốt để các trưởng hội – ban trong Giáo hạt được quy tụ học hỏi trong tình huynh đệ với nhau.

Xin cho mỗi Ki-tô hữu và cách riêng là các tham dự viên hôm nay biết ý thức hơn về trách nhiệm loan báo Tin Mừng và góp phần cộng tác vào sứ vụ truyền giáo của Giáo hội bằng cách tận dụng những khả năng Chúa ban để giới thiệu cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa.

Được biết, Ủy ban Giáo dân TGP Hà Nội đã tổ chức thường huấn lần lượt ở 7 Giáo hạt. Ngày thường huấn tại Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình hôm nay đã khép lại chuỗi thường huấn cho các ban – hội đoàn nam của TGP Hà Nội. Trong khoảng thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục chuỗi thường huấn cho các ban – hội đoàn nữ của 7 Giáo hạt.

Truyền Thông TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang