Tĩnh tâm định kỳ giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình tháng 6-2022

Ngày 14/6/2022, các Linh mục đang mục vụ trong Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình đã quy tụ về Giáo xứ Sơn Miêng để cùng nhau hồi tâm và bàn công việc mục vụ trong Giáo hạt.

Sau thời gian cầu nguyện đầu giờ, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Thoan đã đưa ra các nội dung họp bàn: Bầu chọn đại diện tham dự Đại hội Công nghị TGP Hà Nội dịp tháng 11/2022; Thông báo thuyên chuyển nhân sự trong giáo hạt; Trình bày sơ lược về tình hình mục vụ chung của Giáo hạt. 

Sau thời gian bầu chọn, quý cha đã chọn ra được 3 cha xứ, 1 cha phó và 6 đại diện giáo dân trong Giáo hạt đi tham dự Đại hội Công nghị vào tháng 11.

Tiếp đến là thông báo về việc thay đổi nhân sự. Theo quyết định thuyên chuyển ngày 06/06/2022, cha Giu-se Nguyễn Văn Hinh được bổ nhiệm về Đại Chủng Viện, làm việc tại khoa Triết Học, Cha Phêrô Trần Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm chính xứ Vân Đình, quản nhiệm giáo xứ Giang Soi. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2022. Về nhân sự, Cha Phêrô Trần Ngọc Lâm phụ trách truyền thông Giáo Hạt; Cha Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp phụ trách thủ quỹ Giáo hạt.

Về tình hình mục vụ chung của Giáo hạt: Giáo họ Đồng Tâm thuộc Giáo xứ Vụ Bản tiếp tục bị gây khó dễ. Qua đây, quý cha mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hạt, cách riêng cho Giáo họ Đồng Tâm. 

Cuối cùng, Giáo hạt lên kế hoạch tĩnh tâm cho các tháng tiếp theo, đồng thời đón nhận những ý kiến đóng góp để các ban hoạt động tốt hơn trong trời gian tới.

Giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top