Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở: Mừng Lễ Kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô Và Phaolô

Ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô thật là ý nghĩa đỗi với mỗi chúng ta, cách riêng và cũng đặc biệt là dịp mừng bổn mạng của Đức Hồng Y Phêrô kính yêu của Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Xem thêm hình tại đây

Ngày này, đối với giáo dân Bằng Sở, cũng tràn ngập niềm vui, vì là ngày quan thày của dân làng Bằng Sở, và trong tâm tình tạ ơn – niềm vui, vì vừa tròn hai năm khởi công công trình xây dựng nhà thờ.

Vào lúc 9h15, một giờ chầu Thánh Thể sốt sắng ngay trên nền nhà thờ mới. Sau khi cất Thánh Thể, trước giờ lễ, cha Antôn đã xin cộng đoàn mấy phút, ngài đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, cũng như xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để mọi sinh hoạt của Trung Tâm được diễn ra tốt đẹp. Cách riêng, ngài cũng thông qua để mọi người được biết về tiến độ thi công công trình, thu chi, đóng góp…. giúp mọi người được rõ. Qua hai năm xây dựng đã chi hết: 21. 466.782.000 (hai mươi mốt tỷ, bốn trăm sáu sáu triệu, bảy trăm tám hai ngàn đồng Việt Nam).

Sau bài giảng, cha Antôn đã cử hành nghi thức tuyên hứa, kết nạp một thành viên mới vào ban mục vụ, bổ sung thay trường hợp ông Giuse Nguyễn Văn Thuyết qua đời.

Tham dự thánh lễ có khoảng gần một ngàn người tham dự trong trang nghiêm và sốt sắng. Khi ra về mỗi người nhận một kem cốc, như là món quà của Chúa qua hai thánh gửi tới mỗi người.

Xin hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô không ngừng bầu cử cho Giáo Hội, cho thế giới và cho mỗi người chúng ta.

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top